Oslo tingsrätt konstaterade i sitt beslut 31.1.2022 att uppfödning av engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel är i strid med den norska djurskyddslagen. Beslutet har väckt diskussion också i Finland. Finska Kennelklubben anser att rasförbud inte är det bästa sättet att främja hundars hälsa och välmående.

- Främjandet av hälsa och välmående av hundar har under de senaste åren tagit stora steg hos oss i Finland, säger Kirsi Sainio, ordförande för Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté.

I jämförelse med många andra länder är Finska Kennelklubben väldigt progressiv och finska hunduppfödare i huvudsak mycket medvetna. Idag omfattas totalt 175 raser eller rasvarianter av Kennelklubbens program för motarbetning av ärftliga defekter och sjukdomar, dvs. PEVISA.

Man har ingripit i hälsoproblem hos kortnosade hundraser i Finland

Finland har som det första nordiska landet tagit i bruk omfattande avelsbestämmelser för flera kortnosade hundraser. Kennelklubben uppmuntrar också specialklubbarna för kortnosade hundraser till en öppen dialog om genomtänkta, långsiktiga raskorsningar.

Engelsk bulldogg har ett väldigt omfattande hälsoprogram i Finland. Från och med 1.6.2021 har det funnits krav på gångtest, höftledsundersökning, patellaluxationsundersökning och ögonundersökning för engelska bulldoggar som används i avel.

Hälsoprogram för cavalier king charles spaiel har funnits i Finland en lång tid

Cavalier king charles spaniel har sedan länge haft ett gällande hälsoprogram. Enligt den krävs patellaluxationsundersökning, ögonundersökning och hjärtauskultation av hundar som används i avel. Flera uppfödare av rasen har låtit göra screeningundersökningar på sina hundar för att utvärdera utrymmesbrist runt lillhjärnan, dvs. syringomyeli.

Bästa sättet att främja hundars hälsa och välmående är samarbete mellan olika aktörer

Rasföreningar och hunduppfödare har en central roll vad gäller främjande av hundars hälsa och välmående. Flera rasföreningar har deltagit aktivt i det gemensamma arbetet för att främja hälsan. Uppfödare ser hunduppfödning allt oftare som avel på hälsa, konstaterar Kirsi Sainio.

Samarbete med veterinärer och forskare samt internationell dialog är också viktigt. Finska Kennelklubben samarbetar nära med olika instanser och är aktiv på internationella forum för olika kennelklubbar för att främja hälsa och välmående av hundar.

- Öppen dialog om problem och lösningar är den bästa vägen att gå för att förbättra hundars hälsa och välmående på ett övergripande sätt. Mycket arbete återstår fortfarande.

För mera information

Ordförande för Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté
FD, docent Kirsi Sainio
kirsi.sainio@kennelliitto.fi
tfn 044 218 4431