Kennelliiton koirarekisteriin kirjattiin vuonna 2021 yli 94 000 erilaista terveystutkimuslausuntoa. Yleisimpiä olivat silmä-, lonkkaniveldysplasia-, kyynärniveldysplasia-, polvilumpioluksaatio- ja selkälausunnot. Lisää koirarotuja tuli terveystutkimusten piiriin, ja myös uusia terveystutkimuksia otettiin käyttöön.

Terveystutkimukset auttavat vähentämään perinnöllisten ongelmien esiintuloa tutkittujen koirien jälkeläisissä.

- On ilahduttavaa, että useat rotuyhdistykset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan koirien terveystalkoisiin. Selvästi suomalaiset koiraharrastajat näkevät koiranjalostuksen yhä enemmän myös terveysjalostuksena, sanoo Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Myös pennunostajat voivat hyödyntää Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä löytyviä tietoja Taloustutkimuksen joulukuussa julkaistun, Koiran hankinta nyt ja tulevaisuudessa -kyselytutkimuksen mukaan koiranostajat pitävät tärkeänä sitä, että koiran terveystiedot ovat saatavilla ja pentujen vanhemmat on tutkittu.

Yhä useampi koirarotu on Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman piirissä

Yhä useammalla koirarodulla on pakollisia terveystutkimustuloksia pentueen rekisteröinnin ehtona. Kaikkiaan 175 koirarotua tai rotumuunnosta on tällä hetkellä Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn piirissä. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma, jossa on erilaisia terveyssuosituksia, on kaikkiaan 216 koirarodulla tai rotumuunnoksella.

Kennelliiton koirarekisteriin kirjataan tällä hetkellä tietoa kaikkiaan 28 terveystutkimuksesta, joista 13 on geenitutkimuksia. Näiden niin sanottujen virallisten tulosten lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa terveystietoja myös näiden sairauksien vuoksi oireilevista, operoiduista ja lopetetuista koirista. Koirarekisterin kaikille avoimet terveystiedot ovat näkyvillä Kennelliiton jalostustietojärjestelmän kautta.

Vuoden 2021 alusta uusina luustotutkimuksina koirarekisteriin alettiin kirjata koirien olkanivelen osteokondroosin (OC) ja matalaraajaisten koirien kyynärnivelen inkongruenssin (INC) lausuntoja. Uusina geeniteisteinä alettiin kirjata muun muassa kääpiöbullterrierien LP- (laryngea paralyysi) eli kurkunpäähalvaustestejä ja myös bullterriereille LAD-testejä (leteaali akrodermatiitti). Kumpikin rotu liittyi nyt ensimmäistä kertaa PEVISA-ohjelmaan.

Tarkempaa tietoa terveystutkimusten määristä vuosina 2000-2021 löytyy täältä:

Koirien terveyttä ja hyvinvointia edistetään yhteistyössä tutkijoiden kanssa

Yhteistyö tutkijoiden ja eläinlääkärien kanssa on keskeistä koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kennelliitto tukee koirien terveyteen liittyvää tutkimustyötä yhdessä Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa perustetun Koirien terveystutkimusrahaston sekä rotujärjestöjen terveysprojektien kautta. Näiden projektien kautta on kehitetty vuosien varrella uusia terveystutkimuksia.

Lisäksi Kennelliitolla ja Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla on sopimus tutkimusyhteistyöstä. Tämän yhteistyön tavoitteena on edistää koirien terveyttä ja hyvinvointia luotettavan ja käytännön jalostustyötä hyödyttävän tutkimustiedon avulla. Tutkimusyhteistyön avulla on viime vuosina tuettu muun muassa  luusto-, hengitystie- ja maksasairauksien tutkimusta.

Suomen Kennelliitto vaikuttaa koirien terveysjalostukseen myös kansainvälisesti

Suomen Kennelliitto tekee kansainvälisesti tiivistä yhteistyötä koirien terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi erityisesti Pohjoismaiden kennelliittojen kanssa. Pohjoismaisen Kennelunionin terveysjaosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan terveysasioista ja uusista terveystutkimuksista.

Kennelliitto on myös mukana kansainvälisessä IPFD-organisaatiossa (International Partnership for Dogs). Organisaatio hallinnoi DogWellNet-verkkosivustoa, jonka tavoitteena on yhdistää usean koiria rekisteröivän, tietoa keräävän ja sitä tuottavan tahon voimavarat koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tiedon keskitetyksi jakamiseksi.

Lisätiedot

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
FT, dosentti Kirsi Sainio
kirsi.sainio@kennelliitto.fi
puh. 044 218 4431

Kennelliiton eläinlääkäri
ELT, dosentti Liisa Lilja-Maula
liisa.lilja-maula@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0224