Suomen Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 15. kesäkuuta cavalier kingcharlesinspanieleiden ja ranskanbulldoggien roturisteytysprojektit. Samassa kokouksessa päätettiin uudesta roturisteytysrekisteristä, johon risteytyskoirat rekisteröidään.

Roturisteytysprojektit on valmisteltu rotujärjestöissä, ja Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan alainen roturisteytysryhmä on käynyt projektiesitykset läpi ennen niiden tuomista Kennelliiton hallituksen käsittelyyn.

- Esitykset risteytysprojekteista on valmisteltu huolellisesti. On hienoa, että Suomen cavalier kingcharlesinspanielit ry ja Suomen Ranskanbulldogit ry ovat paneutuneet asiaan, ja valmiita käynnistämään nämä projektit, joita varmasti seurataan tiiviisti kansainvälisesti ja etenkin Pohjoismaissa, kiittää Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Roturisteytyksellä tarkoitetaan kahden eri rodun tai rotupopulaatiota edustavan koiran parittamista niin, että jälkeläiset rekisteröidään Kennelliitossa alkuperäisrotuun. Risteytysohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti roduille, joissa ei ole tarpeeksi perinnöllistä vaihtelua tärkeiden, koiran hyvinvointiin vaikuttavien ominaisuuksien jalostamiseksi. Myös muita, Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa mainittuja perusteita voidaan käyttää.

Kennelliitto hyväksyy rodulle risteytyksen rotujärjestön hakemuksen perusteella. Rotujärjestön tulee perustella hakemus selkeästi ja esittää sen mukana yksityiskohtainen projektisuunnitelma. Risteytyshakemusta varten tarvitaan rodun kotimaan lausunto, mutta sen ei tarvitse olla puoltava. Kennelliitto on ohjeistanut, miten roturisteytysprojektia anotaan, ja miten projektisuunnitelma tehdään.

Cavalier kingcharlesinspanielille useita risteytysvaihtoehtoja

Cavalier kingcharlesinspanieli on suosittu seurakoirarotu. Rodun keskeisimmät terveysongelmat ovat sydämen läppävika (Mitral Valve Disease, MVD) ja syringomyelia (SM), jotka voivat ilmetessään aiheuttaa koiralle merkittäviä elämänlaatuun vaikuttavia vaivoja ja kipua, ja johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Näiden sairauksien ilmenemiseen on Suomessa jo useita vuosia pyritty vaikuttamaan jalostuskoirille pakollisilla sydäntutkimuksilla sekä rotujärjestön jalostustoimikunnan suosittelemalla magneettikuvauksilla, sillä ongelmien periytyvyys on tunnistettu jo pitkään.

Cavalierien risteytysroduiksi ovat valikoituneet tiibetinterrieri, tanskalais-ruotsalainen pihakoira, papillon/phalène, beagle, sekä mahdollisesti keskikokoinen villakoira ja japaninpystykorva. Näiden rotujen katsotaan käyttäytymisen ja luonteen puolesta soveltuvan risteytysroduiksi, eikä niillä tiedetä tämänhetkisen tiedon valossa olevan samankaltaisia tai samanlaisia terveysongelmia kuin cavalierilla. Rotuprofiilia voi vielä muuttaa projektin aikana. Tapauskohtaisesti voidaan harkita sitä, miten laajoja terveystutkimuksia parituskumppanille tehdään.

- Risteytyspentueita on tarkoitus tehdä useita, ja useamman rodun mukaan ottaminen antaa valinnan varaa myös risteytysyksilöiden valintaan. Kokemusten karttuessa voi joku rotu tippua pois risteytysrotujen joukosta, tai mukaan voidaan myös ottaa uusia rotuja,  kertoo Suomen Cavalier kingcharlesinspanieliyhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Lehessaari.

Myös Ruotsissa on käynnistymässä risteytysprojekti cavalier kingcharlesinspanienille. Suomen Cavalier kingcharlesinspanieliyhdistys tekee yhteistyötä Ruotsin rotujärjestön kanssa. Yhteistyö on tärkeää kokemusten jakamiseksi.

Ranskanbulldoggin risteytysrotuja kartoitetaan vielä lisää

- Olemme tyytyväisiä, että yli kahden vuoden aikana tehty valmisteleva taustatyö kantaa nyt vihdoin hedelmää hyväksytyn projektisuunnitelman muodossa, ja pääsemme lopultakin etenemään konkreettisesti yhdistelmien kanssa, sanoo  Suomen Ranskanbulldogit ry:n puheenjohtaja Toni Saira.

Myös ranskanbulldoggit ovat suosittuja seurakoiria. Rodun suurimmat terveysongelmat ovat tällä hetkellä brakykefaalinen hengitystieoireyhtymä (BOAS) ja selkäongelmat. Selkäongelmia aiheuttaa erityisesti selän nikamamuutokset ja kromosomissa 12 sijaitseva ylimääräinen kopio FGF4-kasvutekijästä eli FGF4-retrogeeni (12-FGF4RG), joka aiheuttaa välilevyjen varhaista rappeutumista ja kalkkeutumista. Rodun brakykefalinen ilmiasu määräytyy osaksi toisen rotuun rikastuneen geenimutaation kautta.

Tavoitteena roturisteytysprojektissa on rodun terveystilanteen parantaminen ja liioiteltujen ulkomuotopiirteiden vähentäminen rodusta. Suunnitelma on laadittu terveys ensisijaisesti huomioiden unohtamatta kuitenkaan rodun luonnetta ja käyttötarkoitusta.

Hyväksytyssä ranskanbulldoggien roturisteytyssuunnitelmassa partneriroduiksi on suunniteltu amerikanstaffordshirenterrieriä, jackrussellinterrieriä, mittelspitzia sekä perhoskoiraa. Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan roturisteytystyöryhmä ehdotti rotuyhdistyksen suunnitelmaan lisättäväksi tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa sekä staffordshirenbullterrieriä. Nämä kaksi uutta rotua vaativat kuitenkin vielä rotuyhdistykseltä lisäkartoitusta tarvittavien terveystutkimusten ja rajoitusten osalta.

Suomi on edelläkävijämaa roturisteytyksissä

Suomessa roturisteytyksiä on tehty järjestelmällisesti vuodesta 1997 alkaen, jolloin pinseri ja snautseri, toistensa lähisukulaisia ja rotuja, jotka alun perin olivat saman rodun kaksi eri muunnosta, risteytettiin Kennelliiton luvalla. Tämä projekti jatkuu edelleen.

Roturisteytyksiä on tehty tämän jälkeen muun muassa risteyttämällä, ranskalainen vesikoirarotu barbet espanjanvesikoiraan ja pont-audemerinspanieliin. Yksittäinen roturisteytys on tehty brasilianterrierin ja tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran kanssa. Kromfohrländerin roturisteytysprojektissa on käytetty parituskumppanina useita eri rotuja. Uusin projekti on hollantilaisen kooikerhondjien risteytysprojekti. Myös tässä risteytyksissä käytetään useampia eri rotuja.

- Monessa rodussa on havahduttu viime vuosina roturisteytyksen tuomiin mahdollisuuksiin, ja uusia kiinnostuneita yhteydenottoja tulee tasaisesti Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle, kertoo Kirsi Sainio.

Risteytysprojektien tuloksia seurataan hyvin vuosien ajan, ja vain osa jälkeläisistä voidaan valita jatkojalostuskäyttöön erilaisten arvioiden perusteella.  

Uusi roturisteytysrekisteri mahdollistaa jatkossa risteytyskoirien osallistumisen Kennelliiton alaisiin kansallisiin koiranäyttelyihin

Roturisteytysjälkeläiset rekisteröidään Suomessa jatkossa kansainvälisen kennelunioni FCI:n ulkopuoliseen roturisteytysrekisteriin. FCI:n ulkopuolinen rekisteri mahdollistaa roturisteytykset roduissa, joissa risteytyksiä ei muualla tehdä.

Roturisteytyksen ensimmäisen sukupolven (F1) jälkeläiset rekisteröidään aina roturisteytysrekisteriin. Seuraavissa sukupolvissa voidaan koiria tai pentueita siirtää anomuksen perusteella Kennelliiton ER-rekisteriin. ER-rekisteri on erikoisrekisteri rotukoirista, jotka eivät täytä varsinaisen rotukoirarekisterin (FI-rekisteri) ehtoja. Kun koirilla on kolme sukupolvea ER-rekisteröityjä koiria, rekisteröidään jälkeläiset suoraan FI-rekisteriin.

Roturisteystysrekisteri ei koske jo aikaisemmin hyväksytyistä risteytysprojekteista syntyneitä koiria. Ne rekisteröidään vanhoilla ehdoilla. Roturisteytysrekisteriin viedään aluksi koiria, jotka ovat syntyneet rekisterin käyttöönoton jälkeen, eli cavalier kingcharlesinspanielien ja ranskanbulldoggien roturisteytysprojekteista syntyneet pentueet rekisteröidään tähän rekisteriin. Muiden risteytyskoirien osalta päätöksiä mahdollisista siirroista tähän rekisteriin voidaan tehdä tapauskohtaisesti myöhemmin.

Tarkoitus on, että risteytysrekisterissä olevilla koirilla on jatkossa oikeus kilpailla ja osallistua näyttelyihin kansallisella tasolla, ei kansainvälisellä tasolla. Roturisteytyskoirille voitaisiin harkinnan mukaan myös anoa erillinen luokka rotujen erikoisnäyttelyihin. Kennelliiton näyttely-, koe- ja kilpailuohjeisiin tullaan täydentämään risteytyskoirien osallistumisoikeus.

Lisätietoa roturisteytyksistä saa myös Kirsi Sainion blogikirjoituksesta sekä Kennelliiton roturisteytysvideolta YouTubesta.

 

Lisätiedot:

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431

Suomen Cavalier kingcharlesinspanieliyhdistyksen puheenjohtaja
Jaakko Lehessaari
jaakko.lehessaari@cavalieryhdistys.com
puh. 040 538 9376

Suomen Ranskanbulldoggiyhdistyksen puheenjohtaja
Toni Saira
pj@suomenranskanbulldogit.fi
puh. 0400 377 251

 

Tiedotetta on täsmennetty 21.6.2023: Roturisteystysrekisteri ei koske jo aikaisemmin hyväksytyistä risteytysprojekteista syntyneitä koiria. Ne rekisteröidään vanhoilla ehdoilla.