Pohjoismainen Kennelunioni hyväksyi kokouksessaan 24. lokakuuta kaksi uutta rotua, roturyhmään kolme sijoitettavan biewerterrierin ja ryhmään viisi jakutianlaikan. Kennelliiton hallitus käsitteli rotuja marraskuun ja joulukuun kokouksissaan ja päätti niiden rekisteröinnin aloittamisesta ja siihen liittyvistä käytännöistä. Rotuja voidaan alkaa rekisteröidä heti, kun tekniset valmiudet ovat kunnossa.

Biewerterrierin rotumääritelmä perustuu Biewer Terrier Club of America -yhdistyksen laatimaan rotumääritelmään ja tuontikoirat voidaan rekisteröidä kaikilla FCI:n ja United Kennel Clubin tunnustamilla rekisteritodistuksilla. Kennelliiton hallitus päätti, että Yhdysvaltojen kennelliiton rekisteriin merkittyjä koiria voidaan vuoden 2019 ajan merkitä ER-rekisteriin. Rotu saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja testeihin 1.1.2019 jälkeen, mutta kilpailuihin kuten esimerkiksi agilityyn rotu voi osallistua heti.

Jakutianlaikan rotumääritelmä perustuu Venäjän kennelliiton rotumääritelmään. Tuontikoirien rekisteröinti onnistuu kaikilla FCI:n ja Amerikan kennelliiton tunnustamilla rekisteritodistuksilla, kunnes toisin ilmoitetaan. Rotu saa osallistumisoikeuden näyttelyihin, kokeisiin ja testeihin 1.1.2020 alkaen, mutta kilpailuihin, kuten esimerkiksi agilityyn, rotu saa osallistumisoikeuden heti.

Molemmille roduille PEVISA-ohjelma

Kennelliiton hallitus hyväksyi biewerterrierille rotukohtaisen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISA-ohjelman seuraavasti: Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että vanhemmilla on astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätutkimuslausunto. Silmätutkimuslausunto on voimassa 24 kk. Tämä ehto on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023.

Myös jakutianlaikalle hyväksyttiin rotukohtainen PEVISA-ohjelma. Pentueen rekisteröinnin ehtona on vanhempien lonkkaniveldyplasiatutkimus 12 kk iässä, ilman raja-arvoa ja silmätarkastus 24 kk välein. Rodun PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2020-31.12.2023. Vuosi 2019 on siirtymäaikaa, jolloin rodun PEVISA ei ole vielä voimassa.

Vaatimukset koskevat PEVISA-ohjelmien voimaan tulon jälkeen tapahtuneita astutuksia.

Lisätietoja

rotumääritelmät:
Paula Rekiranta
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
09 8873 0219

PEVISA-asiat:
Päivi Rantasalo    
Jalostustieteellisen toimikunnan esittelijä-sihteeri
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi    
09 8873 0229