Nordisk Kennel Union godkände på sitt möte den 24 oktober två nya hundraser; biewer terrier, som placeras i grupp 3, och yakutian laika, som placeras i grupp 5. Kennelklubbens styrelse behandlade dessa raser på sina möten i november och december och beslöt om att inleda registreringen och därtill hörande praxis av dessa raser. Registreringen av raserna kan inledas genast när tekniska förutsättningar för detta finns.

Rasstandarden för biewer terrier grundar sig på rasstandarden som utarbetats av Biewer Terrier Club of America.  Importerade hundar kan registreras med alla av FCI och United Kennel Club erkända registreringsbevis. Kennelklubbens styrelse beslöt att hundar införda i United Kennel Clubs register kan införas i ER-registret under 2019. Rasen kan delta i utställningar, prov och tester efter 1.1.2019, men i tävlingar som t.ex. agility kan rasen delta i genast.

Rasstandarden för yakutian laika grundar sig på ryska kennelklubbens rasstandard. Registrering av importhundar kan tillsvidare ske med alla av FCI och United Kennel Club erkända registreringsbevis. Rasen har rätt att delta i utställningar, prov och tester från och med 1.1.2020. I tävlingar som t.ex. agility har rasen rätt att delta genast.

PEVISA-program för bägge raser

Kennelklubbens styrelse godkände ett rasspecifikt program för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar, dvs. ett PEVISA-program för biewer terrier enligt följande: Villkor för registrering av valpkullen är att föräldrarna vid tidpunkten för parning har giltiga utlåtanden avseende patella- och ögonundersökning. Resultat från ögonundersökning är giltigt i 24 månader. Villkoret gäller 1.1.2019–31.12.2023.

Ett rasspecifikt PEVISA-program godkändes också för yakutian laika. Villkor för registrering av valpkullen är höftledsröntgen av föräldrarna vid minst 12 månaders ålder, utan gränsvärde, och ögonundersökning med 24 månaders mellanrum. Rasens PEVISA-program gäller 1.1.2020–31.12.2023. År 2019 är en övergångsperiod, under vilket rasens PEVISA-program inte ännu gäller.

Villkoren gäller parningar som ägt rum efter att PEVISA-programmet trätt i kraft.

För ytterligare information

Rasstandarder:
Paula Rekiranta
Föredragande-sekreterare för utställnings- och domarkommittén
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
09 8873 0219

PEVISA-frågor:
Päivi Rantasalo    
Föredragande-sekreterare för avelsvetenskapliga kommittén
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi    
09 8873 0229