Form header

Lomakkeet

Kaikki aihealueet
 • Kaikki aihealueet
 • Antidoping
 • Jäsenille
  • Henkilöjäsenille
  • Jäsenyhdistyksille
 • Jäsenyhdistyksille
 • Kasvatus ja terveys
  • Jalostus
  • Kennelliiton jalostustarkastus
  • Kennelnimi
  • Koiran kauppa, luovutus ja astutus
  • PEVISA-ohjelma
  • Rekisteröinti
  • Terveys- ja DNA-tutkimukset
  • Tunnistusmerkintä
  • Muut
 • Kokeet ja kilpailut
  • Järjestäjälle
  • Kilpailijalle
 • Matkustus
 • Nuorille
 • Näyttelyt
  • Junior Handler
  • Näytteilleasettajalle
  • Näyttelyn järjestäjälle
  • Tuomareille
  • Valionarvot

Kennelliiton lomakkeiden ja sääntöjen avaamiseen tarvitset Adobe Readerin, jonka voit ladata täältä.

The form can be filled and saved
Certificate of mating
Voimassa 4.2.2016 alkaen. Käytettävissä ulkomailla tapahtuvia astutuksia varten.
Päivitetty 30.5.2018
Certificate of mating
Voimassa 4.2.2016 alkaen. Käytettävissä ulkomailla tapahtuvia astutuksia varten.
Päivitetty
Certificate of mating
I kraft fr.o.m. 4.2.206. Används vid parningar utomlands.
Päivitetty
Certificate of mating
Valid from 4.2.2016. To be used for matings that take place abroad.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Ilmoittautuminen kokeeseen
Lomakkeella ilmoittaudutaan kokeeseen jos kokeella ei ole sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää. Päivitetty 7.1.2016
Päivitetty 30.5.2018
Ilmoittautuminen kokeeseen
Lomakkeella ilmoittaudutaan kokeeseen jos kokeella ei ole sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää. Päivitetty 7.1.2016
Päivitetty
Anmälan till prov
Blanketten används vid anmälan till prov, om ett elektroniskt anmälningssystem inte används för anmälan till provet i fråga. Uppdaterad 7.1.2016
Päivitetty
The form can be filled and saved
Kansainvälinen käyttövalionarvohakemus
Päivitetty 25.10.2013, lähetetään täytettynä Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi
Päivitetty 30.5.2018
Kansainvälinen käyttövalionarvohakemus
Päivitetty 25.10.2013, lähetetään täytettynä Showlink, PL 20,79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi
Päivitetty
Ansökningsblankett för titeln C.I.T.
Uppdaterad 25.10.2013, skickas ifylld till Showlink, PB 20,79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi
Päivitetty
Application form for the title C.I.T.
Updated 25.10.2013. The form is sent to Showlink, PL 20,79101 Leppävirta or by email valiot@kennelliitto.fi
Päivitetty
The form can be filled and saved
Kansainvälinen valionarvohakemus
Vain FCI:n valionarvoihin (kirjoitettava englanniksi), päivitetty 22.11.2012Hakemukset ja kopio koiran sukutaulusta toimitetaan osoitteeseen: Showlink, Valionarvot, PL20, 79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi, josta ne lähetetään FCI:lle.
Päivitetty 30.5.2018
Kansainvälinen valionarvohakemus
Vain FCI:n valionarvoihin (kirjoitettava englanniksi), päivitetty 22.11.2012Hakemukset ja kopio koiran sukutaulusta toimitetaan osoitteeseen: Showlink, Valionarvot, PL20, 79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi, josta ne lähetetään FCI:lle.
Päivitetty
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Ansökningsblankett för titeln C.I.B. eller C.I.E.
Päivitetty
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Application form for the title C.I.B. or C.I.E.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Kansainvälinen valionarvohakemus
roduille, joilta vaaditaan koetulos, päivitetty 22.11.2012Hakemukset ja kopio koiran sukutaulusta toimitetaan osoitteeseen Showlink, Valionarvot, PL20, 79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi, josta ne lähetetään FCI:lle.
Päivitetty 30.5.2018
Kansainvälinen valionarvohakemus
roduille, joilta vaaditaan koetulos, päivitetty 22.11.2012Hakemukset ja kopio koiran sukutaulusta toimitetaan osoitteeseen Showlink, Valionarvot, PL20, 79101 Leppävirta tai valiot@kennelliitto.fi, josta ne lähetetään FCI:lle.
Päivitetty
Ansökningsblankett för titeln C.I.B.
för raser med krav på provmerit. Uppdaterad 22.11.2012. Ansökningar jämte kopia av hundens registreringsbevis skickas till Showlink, Championat, PB 20, 79101 Leppävirta eller per e-post valiot@kennelliitto.fi, som skickar ansökningarna vidare till FCI.
Päivitetty
Application form for the title C.I.B.
for breeds subject to a working test result. Updated 22.11.2012. Application forms with an attached copy of the dog's pedigree are sent to Showlink, Champion titles, PL20, 79101 Leppävirta or valiot@kennelliitto.fi, from where they will be sent further to the FCI.
Päivitetty
The form can be filled and saved
kaverikoirakon esitietokaavake
Kaverikoirakon esitietokaavake. Koiran ohjaaja täyttää esitietokaavakkeen, kun on menossa kaverikoirakurssille.
Päivitetty 20.2.2020
kaverikoirakon esitietokaavake
Kaverikoirakon esitietokaavake. Koiran ohjaaja täyttää esitietokaavakkeen, kun on menossa kaverikoirakurssille.
Päivitetty
Downloadable file
Koe- ja kurssianomus
Anomus jolla voidaan kennelpiiriltä esim. anoa koe 1.1.-30.4. väliselle ajalle lyhyellä anomisajalla. Tarkemmat tiedot Määräaikaisilmoituksissa.
Päivitetty 30.5.2018
Koe- ja kurssianomus
Anomus jolla voidaan kennelpiiriltä esim. anoa koe 1.1.-30.4. väliselle ajalle lyhyellä anomisajalla. Tarkemmat tiedot Määräaikaisilmoituksissa.
Päivitetty
Anhållan om prov eller kurs
Päivitetty
The form can be filled and saved
Koepöytäkirja ja jatkolomake
Lomake jolla ilmoitetaan viralliset tulokset kansainvälisistä kokeesta Kennelliitolle sekä niistä kokeista joista ei tulokset tule sähköisesti. Päivitetty 19.2.2019
Päivitetty 30.5.2018
Koepöytäkirja ja jatkolomake
Lomake jolla ilmoitetaan viralliset tulokset kansainvälisistä kokeesta Kennelliitolle sekä niistä kokeista joista ei tulokset tule sähköisesti. Päivitetty 19.2.2019
Päivitetty
Provprotokol
Päivitetty
The form can be filled and saved
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Päivitetty 29.1.2020
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Päivitetty
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Päivitetty
Laboklinin geenitestien tilauslomake
Geenitestiä tilatessasi katso Laboklinin sivuilta https://laboklin.fi/ tilaamasi geenitestin numero, joka merkitään tilauslomakkeeseen.
Päivitetty
Downloadable file
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Päivitetty 29.1.2020
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Päivitetty
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Päivitetty
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Päivitetty
Downloadable file
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Päivitetty 29.1.2020
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Päivitetty
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Päivitetty
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Päivitetty
Downloadable file
Laboklinin lähete polveutumistutkimusta varten
Käytetään tilattaessa Laboklinilta koiralle tai pentueelle polveutumisen varmistus.
Päivitetty 18.12.2018
Laboklinin lähete polveutumistutkimusta varten
Käytetään tilattaessa Laboklinilta koiralle tai pentueelle polveutumisen varmistus.
Päivitetty
Submission form for Parentage analysis from Laboklin
Submission form for Parentage analysis from Laboklin laboratory for The Finnish Kennel Club members.
Päivitetty
Downloadable file
LINT maastokortti
Linnunhaukkukokeessa koiran suorituksen arvosteluun käytetty kortti
Päivitetty 10.7.2018
LINT maastokortti
Linnunhaukkukokeessa koiran suorituksen arvosteluun käytetty kortti
Päivitetty
Downloadable file
LUME maastokortti
Luolakoirien metästyskokeen koiran suorituksen arviointiin tarkoitettu arvostelukortti
Päivitetty 30.5.2018
LUME maastokortti
Luolakoirien metästyskokeen koiran suorituksen arviointiin tarkoitettu arvostelukortti
Päivitetty
The form can be filled and saved
LUME pöytäkirja
Luolakoirien metästyskokeen koirakohtainen pöytäkirja
Päivitetty 30.5.2018
LUME pöytäkirja
Luolakoirien metästyskokeen koirakohtainen pöytäkirja
Päivitetty
Downloadable file
Luonnetestipöytäkirja
Voimassa 1.1.2015 alkaen. Huom! Vanhoja pöytäkirjoja ei voi enää käyttää.
Päivitetty 30.5.2018
Luonnetestipöytäkirja
Voimassa 1.1.2015 alkaen. Huom! Vanhoja pöytäkirjoja ei voi enää käyttää.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran omistajatodistushakemus
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan FIX- eli tunnistusmerkintärekisteriin sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen. FIX-rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa osoitteessa omakoira.fi. Lomake on päivitetty 1.1.2020.
Päivitetty 1.1.2020
Monirotuisen/rekisteröimättömän koiran ilmoittaminen tunnistusmerkintärekisteriin
Tällä lomakkeella monirotuinen tai rekisteröimätön koira ilmoitetaan FIX- eli tunnistusmerkintärekisteriin sekä tilataan koirasta omistajatodistus. Täytetty lomake joko postitetaan tai lähetetään sähköpostitse siinä ilmoitettuun osoitteeseen.
FIX-rekisteröinnin voi tehdä myös sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa osoitteessa omakoira.fi.
Lomake on päivitetty 1.1.2020.
Päivitetty
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret
Anmälan av blandras-/oregistrerad hund till id-märkningsregistret
(FIX) och ansökan om ägarintyg

Updaterad 01.01.2020
Päivitetty
FIX ID register application
Registration of a mixed breed or an unregistered
dog to the Finnish Kennel Club’s ID Register (FIX)
and application for an Ownership Certificate

Updated 1.1.2020
Päivitetty
Downloadable file
Muutoksenhakumenettely
Lomaketta käytetään, jos halutaan tehdä virallinen valitus kilpailu, kokeen, luonnetestin tai näyttelyn sääntöjen vastaisesta arvostelulsta. Muutoksenhakumenettely sääntö löytyy Säännöt ja ohjeet-sivulta
Päivitetty 7.2.2019
Muutoksenhakumenettely
Lomaketta käytetään, jos halutaan tehdä virallinen valitus kilpailu, kokeen, luonnetestin tai näyttelyn sääntöjen vastaisesta arvostelulsta. Muutoksenhakumenettely sääntö löytyy Säännöt ja ohjeet-sivulta
Päivitetty
Anhållan om ändring
Päivitetty
The form can be filled and saved
Pentueilmoitus
Voimassa 1.1.2009 alkaen, päivitetty 27.1.2017.
Päivitetty 30.5.2018
Pentueilmoitus
Voimassa 1.1.2009 alkaen, päivitetty 27.1.2017.
Päivitetty
Valpkullsanmälan
I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
Päivitetty
Litter registration application
Valid from 1.1.2009, updated 27.1.2017.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Poikkeuslupahakemus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Poikkeuslupahakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta
Päivitetty 30.5.2018
Poikkeuslupahakemus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Poikkeuslupahakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta
Päivitetty
Downloadable file
Poikkeuslupahakemus siklosporiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Poikkeuslupahakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta
Päivitetty 30.5.2018
Poikkeuslupahakemus siklosporiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Poikkeuslupahakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta
Päivitetty
The form can be filled and saved
Suostumus terveystarkastustuloksen julkisuuteen
Koiran omistajan allekirjoitettavaksi esim. joukkotarkastustilaisuuksiin, joissa ei ole printteriä, mutta joissa eläinlääkäri haluaa kuitenkin tallentaa tulokset sähköisesti paperilomakkeen sijasta. Tulosta nippu näitä hyvissä ajoin etukäteen ja allekirjoituta koiran omistajalla ennen tutkimusta.
Päivitetty 30.5.2018
Suostumus terveystarkastustuloksen julkisuuteen
Koiran omistajan allekirjoitettavaksi esim. joukkotarkastustilaisuuksiin, joissa ei ole printteriä, mutta joissa eläinlääkäri haluaa kuitenkin tallentaa tulokset sähköisesti paperilomakkeen sijasta. Tulosta nippu näitä hyvissä ajoin etukäteen ja allekirjoituta koiran omistajalla ennen tutkimusta.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Valtakirja
Kaikkiin sopimuksiin soveltuva valtakirja. Päivitetty 13.4.2016.
Päivitetty 30.5.2018
Valtakirja
Kaikkiin sopimuksiin soveltuva valtakirja. Päivitetty 13.4.2016.
Päivitetty
Fullmakt
Fullmakt som lämpar sig för alla avtal.
Päivitetty
« ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... »