Yhteistyöllä suunnannäyttäjäksi

22.01.2019 Helena Suni
Helena Suni

Kennelliitto täyttää tänä vuonna 130 vuotta. Viisi vuotta sitten Kennelliiton sloganiksi vahvistui ’Hyvää elämää koiran kanssa’, niin ihmisen kuin koiran kannalta.

Miten tämä toteutetaan nyky-yhteiskunnassa, jonka julkisessa keskustelussa kiinnitetään huomiota koiratoiminnan epäkohtiin ja kriittisyys koiranpitoa ja rotukoirien kasvatusta tuntuu lisääntyvän? Se voidaan toteuttaa, jos puhallamme yhteen hiileen niin Kennelliitossa kuin muidenkin kesken. Lähivuosilta on lukuisia hyviä esimerkkejä aikaansaaduista parannuksista.

Kesäkuun alussa vuonna 2011 Kennelliitto lähestyi kansanedustajia. Uuden eduskunnan kausi oli aluillaan, ja järjestöille oli annettu mahdollisuus esittää toiveita. Helsingin Sanomat oli julkaissut Kennelliiton toiveet. Niinpä Suomen Kennelliiton edustajat esittävät keskiviikkona 8. kesäkuuta eduskuntatalolla tuoreille kansanedustajille kolme tavoitettaan hallituskaudelle 2011–2015: lemmikkieläinten valtakunnallinen tunnistusmerkintärekisteri eli omistajarekisteri velvoittavaksi, vammaisten apuna toimivien avustajakoirien aseman parantaminen ja koiraveron poistaminen. Saadusta julkisuudesta huolimatta mitään ei tuntunut ainakaan nopeasti tapahtuvan. Asioita pidettiin esillä satunnaisesti.

Sittemmin nämä ja monet muut tavoitteet ovat edenneet yksi toisensa perään, kiitos hyvän viestinnän, yhteiskuntavaikuttamisen ja ennen kaikkea pitkäjänteisen yhteistyön valtuuston, hallituksen ja toimiston kesken. Tämä osoittaa, että tuloksia on mahdollista saada, kun jaksaa yrittää.

Nytkin on vaikeita asioita esillä, etenkin koirien terveyteen, aggressiiviseen käyttäytymiseen  ja hiilijalanjälkeen liittyen. Nuo seitsemän vuoden takaiset asiat tuntuvat helpoilta tämän hetken ongelmiin verrattuna – ehkä siksi, että niitä oli helpompi ajaa yhtenäisenä rintamana. Koirien terveys ja käyttäytyminen jakavat koiraväen mielipiteitä. Pitäisi kuitenkin pystyä löytämään yhteinen sävel asioiden ratkaisemiseksi. Ja vaikka yhteinen näkemys löydetään koiraharrastajien kesken, nykypäivänä tarvitaan koko yhteiskunnan tuki – laajaa yhteistyötä asiantuntijoiden, lainvalmistelijoiden ja päättäjien kanssa. Alkuun on jo päästy.

Kennelliitto solmi viime vuoden lopulla yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston kanssa. Sopimuksen tarkoitus on kehittää koirien terveyteen liittyvää tieteellistä tutkimusyhteistyötä ja selvittää tutkimuksen tuloksista saatavien johtopäätösten vaikutuksia koirien jalostukseen. Kennelliiton edustajia on kuultu ministeriössä ja eduskunnassa. Mediakin on ollut yhteydessä Kennelliiton päättäjiin yhä useammin.

Kennelliiton tämän vuoden teema onkin yhteiskunnallinen vaikuttaminen – tavoitteenamme on olla yhteiskunnallisesti vahva vaikuttaja ja suunnannäyttäjä. Haasteita riittää: eläinten hyvinvointilaki asetuksineen, koirien terveys ja sen edistäminen sekä koirien ongelmakäyttäytyminen.

Kennelliiton vahva asiantuntijuus on koiraharrastustoiminnalle mahdollisuus. Yhteistyöllä me voimme selättää haasteet, parantaa asioita ja ennen kaikkea osoittaa, kuinka paljon positiivisuutta koira tuo yhteiskuntaamme. Se vain tahtoo joskus unohtua, kun ikäviä asioita ponnahtaa esiin. Muistutetaan toinen toisiamme, että ’Hyvää elämää koiran kanssa’ tehdään yhdessä – tänään ja tulevaisuudessa.

Helena Suni
Helena Suni

Helena Suni oli Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja vuosina 2009–2016. Pitkään valtuuston jäsenenä toiminut Suni nimitettiin Kennelliiton kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2017.

Lue myös