Suomen Kennelliitto jatkoi keskiviikkona maa- ja metsätalousministeriön kanssa keskustelua eläinten hyvinvointilaista. Tapaamisessa ministeri Jari Lepän kanssa nostettiin esille erityisesti Kennelliiton omavalvontaa sekä lausuntokierroksella laajasti kannatettua kaikkien koirien tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä. 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) jakoi Kennelliiton huolet pentutehtailun ja harmaan koirakaupan kasvusta. Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen muistutti tapaamisessa, että ohjattu ja valvottu vastuullinen koirankasvatus ja harrastustoiminta tukevat laajasti koirien terveyttä ja hyvinvointia.  

Lehkonen korostikin Lepälle, erityisavustaja Risto Lahdelle sekä eläinten hyvinvointilakia valmistelevalle eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullolalle, että Kennelliitto haluaa tarjota asiantuntemustaan lain ja asetusten jatkovalmisteluun. Suomen Kennelliitosta tapaamiseen osallistuivat Lehkosen lisäksi toiminnanjohtaja Markku Mähönen ja yhteiskuntasuhteiden koordinaattori Erika Keppola.

Rekisteröinti ja tunnistusmerkintä tukevat tautien ja antibioottiresistenssin torjumista

Keskusteluun nousivat myös viime aikojen tapaukset, joissa laillisesti maahan tuoduilla löytökoirilla on todettu Suomessa erittäin harvinainen penikkatauti ja antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja. Maa- ja metsätalousministeri Leppä kertoi pääsiäisenä Karjalaisen haastattelussa, että hän on hyvin huolissaan tautiriskeistä.

Kennelliiton lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että kaikkien koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti auttavat eläintautien leviämisen ehkäisemistä ja antibioottiresistenssin torjumista. Lähes kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa toteutettua koirien tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin velvoitetta peräänkuulutettiin laajasti myös muissa eläinten hyvinvointilain ehdotuksesta annetuissa lausunnoissa.

Toiminnanjohtaja Markku Mähönen avasi Lepälle, että eläinlääkärienkin käyttämä Kennelliiton koirarekisteri on maailman mittakaavassa hyvin pitkälle kehitetty. Tilastokeskuksen arvioimasta 700 000 koirasta Kennelliiton rekisterissä on noin 500 000 elossa olevaa koiraa.

Maaliskuun loppupuolella Kennelliitto vieraili Evirassa tapaamassa joukkoa eläinten hyvinvoinnin, rekisteröinnin ja tunnistusmerkinnän, tuonnin ja eläinten lääkitsemisen asiantuntijoita. Eläinten hyvinvointilain esitys on tällä tietoa menossa eduskunnan käsittelyyn alkusyksystä.

Lue lisää:

Kaikkien koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tukisivat eläinten hyvinvointilain tavoitteita – Kennelliitto antoi lausunnon