Kuka voi osallistua?

Testiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset koirat, jotka täyttävät Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset. Testiin ei saa osallistua

 • koira, jolla on hengitysvaikeuksia tai niihin viittaavia oireita
 • koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti
 • sairas koira
 • narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

Kävelytesti on virallinen terveystarkastus seuraavilla roduilla (JTT 10/2016):

 • Apinapinseri
 • Bostoninterrieri
 • Englanninbulldoggi
 • Griffonit
 • Japanese chin
 • Kiinanpalatsikoira
 • Kingcharlesinspanieli
 • Mopsi
 • Norwichinterrieri
 • Ranskanbulldoggi
 • Shih tzu.

Kävelytestejä järjestävät em. rotujen rotujärjestöt ja -yhdistykset Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Myös yksittäisiä koiria voi käydä testauttamassa valvojaksi hyväksyttyjen eläinlääkärien luona.

Kävelytestissä noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä.

Virallisen tuloksen kriteerit

Virallisiksi, Kennelliiton jalostustietojärjestelmään tallennettaviksi tuloksiksi hyväksytään Kennelliiton Kävelytestiohjeen mukaisesti suoritettujen kävelytestien tulokset.

Suomessa asuvalle koiralle hyväksytään viralliseksi kävelytestitulokseksi pääsääntöisesti vain Kennelliiton kävelytestin tulos.

Ulkomaiset tulokset PEVISA-ohjelmissa

Kennelliitto hyväksyy jalostukseen käytettäville ulkomaisille sekä tuontikoirille seuraavia ulkomaisia tuloksia:

 • hollantilaiset, saksalaiset sekä muista Pohjoismaista saadut rasitustestitulokset - tulosten tulee perustua samankaltaiseen testiin kuin Suomen kävelytesti.
 • virolaiset rasitustestitulokset - testissä tulee kävelysuorituksen lisäksi olla huomioitu koiran hengitysäänet, ruumiinlämpö ja palautuminen, ja koiran tulee olla läpäissyt testi.
 • englantilaiset BOAS-tulokset - tämän BOAS-tuloksen on oltava 0, 1 tai 2; suositellaan kuitenkin vain tuloksen 0 saaneiden koirien käyttämistä jalostuksessa.

Testissä tulee aina olla paikalla valvova eläinlääkäri

Kennelliitto nimeää kävelytestiin perehtyneet eläinlääkärit, jotka voivat valvoa Kennelliiton hyväksymiä kävelytestejä. Testissä tulee aina olla paikalla valvova eläinlääkäri. Löydät listan valvovista eläinlääkäreistä täältä.

Valvojana voi toimia Suomessa laillistettu eläinlääkäri, joka on perehtynyt kävelytestiin osallistumalla Kennelliiton järjestämään teoriaosuuteen (ELT Liisa Lilja-Maula) sekä tutustumalla testiin käytännössä.

Teoriaosuus sisältää tietoa lyhytkuonoisten koirien hengitystieoireyhtymästä, sen arvioimisesta sekä kävelytestin suorittamisesta. Teoriaosuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa ja niistä ilmoitetaan Kennelliiton internetsivujen Eläinlääkäreille-osiossa.

Tutustuminen testiin käytännössä tarkoittaa, että eläinlääkäri on paikalla yhden kävelytestipäivän tai viiden koiran testauksen ajan ja arvioi testattavat koirat yhdessä testiä valvovan eläinlääkärin kanssa.

Lisää valvovia eläinlääkäreitä perehdytetään tarpeen mukaan. 

Testin kulku

Valvova eläinlääkäri päättää koiran alkututkimuksen perusteella voiko koira osallistua testiin. Eläinlääkäri voi myös eläinsuojelullisin perustein keskeyttää testin. Koira kuitenkin testataan aina omistajan vastuulla.

Koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan välittömästi ennen testausta.

Kävelytesti tehdään erillisen, Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymän ohjeistuksen (Kävelytestin suorittaminen) mukaisesti. Testin kulku lyhyesti:

1.    Koiran sydämen sykkeen ja ruumiinlämmön mittaus sekä yleistilan arviointi. Koiran tutkii eläinlääkäri, jonka Kennelliitto on hyväksynyt kävelytestin valvojaksi.
2.    1000 metrin kävely taluttimessa. Koiran tulee kävellä tai ravata (ei laukata/juosta). Kävelyttäjä saa juosta, jos koiran tahti sitä edellyttää. Valvova eläinlääkäri tarkkailee koiraa kävelyn ajan.
3.    Valvova eläinlääkäri arvioi koiran välittömästi 15 minuutin palautumisajan jälkeen: sydämen syke, ruumiinlämpö, yleistila.

Koiran on oltava kävelyn jälkeinen palautumisaika samassa tilassa, jossa kävely suoritettiin. Koiraa ei saa viilentää muuten kuin tarjoamalla sille vettä (poikkeuksena eläinsuojelulliset syyt).

Kävelytesti suoritetaan 15-25 asteen lämpötilassa sisä- tai ulkotiloissa. Koiraa voi kävelyttää sen omistaja tai hänen valitsemansa henkilö. Koira pidetään kävelyn ajan kytkettynä.

Koiran yleistilaa ja ylähengitystieäänien voimakkuutta tarkkaillaan koko testin ajan.

Kävelytestiin liittyvät kliiniset tutkimustulokset, sierainten avoimuus sekä varsinaisen kävelytestin tulos merkitään tätä tarkoitusta varten laadittuun Kennelliiton kävelytestilomakkeeseen, joka toimitetaan Kennelliittoon. Testatuista koirista kertyneen tiedon perusteella testin suoritusaikaa voidaan tarvittaessa säätää rotukohtaisesti.

Kävelytestin tulos

Kävelytestin tulos määräytyy koiran testisuorituksen ja/tai kliinisen tutkimuksen perusteella valvovan eläinlääkärin päätöksellä:

Testin tulos

Selite

Hyväksytty

 • Koira kävelee/ravaa 1000 metriä vaaditussa ajassa (ks. rotukohtainen maksimiaika Kävelytestin järjestäminen -dokumentista) ja palautuu siitä riittävästi palautumisajan kuluessa.

Hylätty

 • Koiralla on eläinlääkärin suorittaman alkuarvioinnin perusteella merkkejä vakavista hengitystieoireista (joihin kuuluu myös vakava hypertermia).
 • Eläinlääkäri keskeyttää käynnissä olevan testin vakavien hengitystieoireiden vuoksi.
 • Koira ei suoriudu testistä ja/tai palaudu riittävästi vaaditussa ajassa.

Keskeytetty

 • Eläinlääkäri havaitsee koirassa jonkin muun näkyvän sairauden tai oireen, joka kokonaan estää koiraa osallistumasta testiin tai estää testin jatkamisen sen jo alettua.
 • Testi keskeytetään koiran omistajan tai kävelyttäjän toimesta.

Kävelytestin tulos (hyväksytty/hylätty/keskeytetty) sekä mahdollisen keskeytyksen syy tulevat näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Jos valvova eläinlääkäri havaitsee testitilaisuudessa kohtuuttoman häiriötekijän, testi keskeytetään, eikä koiralle merkitä tulosta.

Hylätyn testin voi uusia kerran, aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua.

Keskeytetyn testin voi uusia kaksi kertaa. Tällöin uusintaosallistumiselle ei ole aikarajaa.

Kävelytestiin liittyvä ohjeistus