Toimisto

Osoite: Kamreerintie 8, 02770 Espoo. Toimisto avoinna arkisin klo 9–15
Palvelunumerot arkisin klo 11–17.

Rekisteröintejä koskevissa kysymyksissä ole yhteydessä rekisterointi@kennelliitto.fi tai 09 8873 0277, terveystutkimuksia terveystulokset@kennelliitto.fi tai 09 8873 0341 ja valionarvoja valiot@kennelliitto.fi tai 09 8873 0306. Katso myös muiden palveluidemme yhteystiedot.

Toiminnanjohtaja
Hallituksen ja valtuuston asiat
Markku Mähönen 09 887 300
Apulaistoiminnanjohtaja Riitta Niemelä 09 8873 0281
Lakimies Raisa Kiesi 09 8873 0215
Järjestösihteeri
Hallituksen sihteeri, koirien vakuutusarvot
Maarit Nordström 09 8873 0216
Johdon assistentti
Sankarikoirat
Sanna Norhio-Hanski 09 8873 0205

Jäsenasiat

Jäsensihteeri
Jäsenet ja jäsenyhdistykset                                                         
Kirsi Nottegar                   09 8873 0225      

Viestintä ja markkinointi

Viestintäpäällikkö Liisa Suoninen 050 320 3897
09 8873 0292
Viestintäasiantuntija
Koiramuseo
Marianna Laitinen 09 8873 0296
Viestintäsuunnittelija Muusa Kostilainen 09 8873 0293
Yhteiskuntasuhteiden koordinaattori Erika Keppola 044 565 1808

IT-osasto

Järjestelmäasiantuntija
Rotujärjestöaineistot, tietokannat, talousohjelmat
Pekka Kohonen 09 8873 0231
Järjestelmäasiantuntija
Verkot ja laitteet
Mikko Seppälä 09 8873 0267
Järjestelmäasiantuntija
Omakoira-palvelu
Johanna Salonen 09 8873 0239
Järjestelmäasiantuntija Jenna Sinervirta 09 8873 0268
Projektikoordinaattori
 
Margit Vekkeli 09 8873 0240

Jalostus, kasvatus ja terveys

Jalostusneuvoja
PEVISA-asiat, JTO-asiat, silmäsairaustyöryhmä, jalostustieteellinen toimikunta, rokotusmääräykset
Päivi Rantasalo

09 8873 0229

Jalostusasiantuntija
Jalostusstrategia, jalostusindeksit, DogWellNet, lyhytkuonoisten rotujen terveys, sydäntyöryhmä, neurologiatyöryhmä

Katariina Mäki 09 8873 0228

Jalostussihteeri
Käyttäytymisen jalostustyöryhmä, geenivaratyöryhmä, polvi- ja silmäpaneelien ilmoittautumiset

Heidi Karjalainen 09 8873 0213

Eläinlääkäri
mm. röntgenlausunnot

Liisa Lilja-Maula

09 8873 0224
keskiviikkoisin klo 13-15
(ei puhelinaikaa 16.5. ja 25.6.-22.7.)

Aluekouluttajakoordinaattori
 
Eva Bensky 09 8873 0235
Koordinaattori, kennelneuvojien yhteyshenkilö
Kennelkäynteihin ja kennelneuvojatoimintaan liittyvät asiat, eläinsuojeluasiat, tunnistusmerkintäasiat. Huom! ei kennelnimiasiat
 
Katariina Suomi

09 8873 0283
Tunnistusmerkitsijät: tunnistusmerkintaatkennelliitto.fi

Kasvattajatoimikunta
Koiranpitoon ja kasvatukseen liittyvä säännöstö, DNA-työryhmä

Johanna Kuru 09 8873 0294
kasvattajatmkatkennelliitto.fi

Vuolasvirta-palkinnot

Eva Bensky 09 8873 0235
vuolasvirtaatkennelliitto.fi
Koirien terveydenhuolto-ohjelma
Koirien terveydenhuoltotyöryhmä
Eva Bensky

09 8873 0235
tehuatkennelliitto.fi

Terveystutkimukset
Röntgenkuvien ja -lausuntojen käsittely, maksalausunnot, eläinlääkäritodistusten käsittely, röntgenlausuntojen valitusten käsittely, eläinlääkärien yhteystiedot
 
  09 8873 0341
klo 11-15
terveystuloksetatkennelliitto.fi
Eläinlääkärien yhteyshenkilö Evi Helin 09 8873 0253

Kansainväliset asiat ja -tapahtumat

Kansainväliset yhteydet Sampo Miettinen 09 8873 0226
Tapahtumakoordinaattori Laura Lehdistö 09 8873 0248
Teemavuoden projektikoordinaattori Jonna Päivike 09 8873 0233
Tapahtuma-assistentti Elina Laine 09 8873 0249
Osastopäällikkö
Yhteistyökumppanit
Kirsi Salmijärvi 09 8873 0237

Antidoping 

Antidoping
EJ-rekisteri poikkeuslupasiirrot, varoaikakyselyt
Katariina Suomi

09 8873 0283
adatkennelliitto.fi 

Koiranäyttelyt

Näyttelysihteeri
Näyttelyiden järjestäjien yhteydenotot, ulkomuototuomariasiat, tuomariluettelo

Maarika Wallenius

Jarmo Vuorinen

09 8873 0344
klo 9-15
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä ja sihteeri
Ulkomuototuomarikoulutus, näyttelyohjaajat, rotumääritelmät
Paula Rekiranta 09 8873 0219
Näyttelytuloskorjaukset   nayttelytuloskorjauksetatkennelliitto.fi

Kokeet ja kilpailut

Koe- ja kilpailusihteeri
Metsästyskokeet, KV-kokeet, tapahtumajärjestäjien neuvonta
Kaisa Åkerman 09 8873 0286
klo 9-15
Koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä ja sihteeri
Kennelpiirien ja rotujärjestöjen koulutus ja neuvonta
Jukka Lindholm 050 321 8714
Koetuloskorjaukset   koetuloskorjauksetatkennelliitto.fi

Nuoriso

Kaverikoirakoordinaattori
nuorten kesäleirit, junior handler -asiat
Sanna Pirinen 09 8873 0204
Nuorisokoordinaattori
nuorisotoimikunta, kennelpiirien nuorisotoiminnan kouluttajat
Nina Frantsi 09 8873 0245

Talous

Talous- ja hallintopäällikkö Unka Sarsila-Etelämäki 09 8873 0222
Talousasiat Eija Antila 09 8873 0211
  Kirsi Suomalainen 09 8873 0212
  Lea Jokinen 09 8873 0210

Yhteiset palvelut

Henkilöstöpäällikkö Ritva Herrala 09 88730288

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimiatkennelliitto.fi.