Vuosi 2021 toi eräitä muutoksia Kennelliiton toimintaan. Listasimme tähän tiedotteeseen tärkeimmät muutokset.

Uusi vuosi ei valitettavasti tuo vielä helpotuksia tapahtumien järjestäjille, vaan koronapandemia-aikana toimitaan poikkeusolojen mukaisesti viranomaisten ohjeita, määräyksiä ja suosituksia noudattaen. Kaikki Kennelliiton itse järjestämät tapahtumat tammi-maaliskuulta 2021 on peruttu. Myös kaveri- ja lukukoiratoiminta on tauolla maalikuun loppuun saakka.

Näyttelyn järjestäjät voivat halutessaan perua tai siirtää näyttelyn järjestämisen 1.1.-31.3.2021 ajanjaksolla 31.5.2021 saakka. Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla 30.6.2021 asti. Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden osallistumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos, voi osallistua 30.6.2021 saakka poikkeuksellisesti ilman näyttelytulosta.

Ulkomuototuomarit, kokeiden, kilpailujen ja testien tuomarit sekä näiden tapahtumien toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisensa tapahtumissa ilman seuraamuksia 30.6.2021 saakka.

Tarkempaa tietoa löytyy tiedotteista 11.12.2020 ja 26.11.2020.

Koirien rekisteröintimaksut muuttuivat vuoden 2021 alusta

Koirien rekisteröintimaksut laskivat 1.1.2021 alkaen ensimmäisessä maksuluokassa sekä tuontikoirilla ja rotuunotetuilla koirilla.

Ensimmäisessä maksuluokassa rekisteröintimaksu koiraa kohden on 35 euroa. Tähän maksuluokkaan kuuluvat ne kennelnimen omistavat, Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet, Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenet, jotka rekisteröivät Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille.

Toisessa maksuluokassa koirakohtainen rekisteröintimaksu on 70 euroa. Tämä maksuluokka on tarkoitettu koirille, jotka eivät täytä ensimmäisen maksuluokan ehtoja.

Tuontikoirien ja rotuunoton koirakohtainen rekisteröintimaksu on 65 euroa. Kotimaisilta roduilta ei peritä rotuunotosta maksua.

Rekisteröintimaksujen lisäksi rekisteröintiasiakirjojen toimittamisesta peritään viiden euron käsittelymaksu kaikissa maksuluokissa. Omakoira-palvelun kautta tehdyistä pentuerekisteröinneistä ei enää anneta alennusta.

Nykyinen koirarekisteriohje ja Kennelliiton sopimuslomakkeet voimassa vielä vuoden 2021

Vuodelta 2016 oleva Koirarekisteriohje on voimassa vielä 31.12.2021 loppuun saakka. Uutta koirarekisteriohjetta valmistellaan Kennelliiton työryhmässä.

Kennelliiton uusitut sopimuslomakkeet koiran kaupasta, sijoituksesta, jalostusoikeuden luovuttamisesta ja koiran astuttamisesta on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021. Nykyiset lomakkeet ovat voimassa vielä 31.12.2021 loppuun saakka.

Rotujen jalostuksen tavoiteohjelmien hyväksyminen nopeutuu

Uudistettu ohje rotujen jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) laatimisesta tuli voimaan 1.1.2021. Uusi ohjeistus helpottaa JTO:n laatimista ja nopeuttaa sen hyväksymistä Kennelliitossa. Tarkempaa tietoa ohjeistuksesta löytyy täältä. Vuoden alusta kaikkiaan 175 rodulla on voimassaoleva JTO.

Vuonna 2021 yhteensä 145 rodulla on voimassaoleva perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA). Lista pentujen rekisteröintiin vaikuttavista PEVISA-erityisehdoista löytyy täältä. Voimassaolevat PEVISA-ehdot kannattaa tarkistaa tästä listasta, sillä joulukuun Koiramme-lehdessä julkaistu lista oli puutteellinen. Tietoa löytyy myös jalostustietojärjestelmästä ja rotujärjestöjen sekä -yhdistysten verkkosivuilta.

Koronavirustilanteen vuoksi pentueen rekisteröinnin ehtona olevien PEVISA-vaatimusten soveltamisessa on ollut käytössä poikkeusehdot. Kennelliiton hallitus jatkoi kokouksessaan 10.12.2020 poikkeusmenettelyä toistaiseksi koetulosten ja käyttäytymisen arviointien sekä silmätarkastuslausuntojen osalta. Lisää tietoa saa täältä.

OC- ja INC-lausuntojen kirjaaminen jalostustietojärjestelmään alkaa

Olkanivelen osteokondroosin (OC) ja matalaraajaisten koirien kyynärnivelen inkongruenssin (INC) lausunnot siirtyivät Kennelliiton lausuntojärjestelmään lähettäviksi 1.1.2021 alkaen ja tulevat näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Lisää tietoa OC-tutkimuksista löytyy täältä ja INC-tutkimuksista täältä.

Jos rodulla on pentujen rekisteröinnin ehtona pentueen vanhempien OC- tai INC-lausunto, ja koirat astutetaan tammikuun 2021 aikana, on kasvattajan oltava yhteydessä Kennelliittoon osoitteessa jalostusposti@kennelliitto.fi.

Kyynärnivelohje ja sydäntutkimusohje päivittyivät

Päivitetty kyynärnivelohje tuli voimaan 1.1.2021. Sen mukaan koiralle voidaan tehdä tietokonetomografiatutkimus eli TT-kuvaus Kennelliiton lausuntoa varten joko tarkentamaan aiempaa tämän ohjeen mukaista kyynärnivelen röntgenlausuntoa tai ensisijaisena kuvausmenetelmänä. Kuvaus pitää suorittaa Kennelliiton hyväksymässä paikassa. Koiran mahdollinen aiempi röntgenlausuntotulos voidaan muuttaa TT-tutkimuksen perusteella. TT-tutkimuksen tulos on lopullinen eikä koiralle sen jälkeen enää anneta lausuntoa röntgenkuvista. Päivitetty ohje löytyy täältä.

Myös päivitetty sydäntutkimusohje tuli voimaan 1.1.2021. Sen mukaan virallisen sydänauskultaatiotutkimuksen alaikäraja on 12 kuukautta ja voimassaolo 12 kuukautta, ellei rotukohtainen PEVISA aseta muunlaisia rajoja. Auskultaatiotutkimuksen ikäraja on 12 kuukautta, ellei rotukohtaisessa PEVISAssa ole asetettu muita ikärajoja. Päivitetty ohje löytyy täältä.

Lyhytkuonoisten rotujen kävelytestin suorittaneiden koirien BOAS-asteet kirjataan jalostustietojärjestelmään

Lyhytkuonoisille koiraroduille tarkoitetun kävelytestin yhteydessä kaikille avoimeen jalostustietojärjestelmään merkitään 1.1.2021 alkaen kävelytestituloksen lisäksi koiran kliininen BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome) -aste. Tietoa kävelytestistä ja BOAS-asteen arvioinnista löytyy täältä. Lisätietoja saa myös osoitteesta terveystulokset@kennelliitto.fi.

Aiemmin saadun BOAS-tuloksen kirjaaminen jalostustietojärjestelmään tulee mahdolliseksi kevään aikana, kun koiran omistaja toimittaa Kennelliittoon kävelytestilomakkeen, johon tulos on merkitty. Tästä tiedotetaan lisää myöhemmin.

Uusi koirarotu Kennelliiton alaisuuteen

Kennelliiton toiminnan piirissä on nyt yhteensä 388 koirarotua. Kennelliiton hallitus on hyväksynyt FCI:n ryhmään 1 kuuluvan medimurjenkoiran Kennelliiton alaiseksi roduksi. Rekisteröidyt medimurjenkoirat saavat osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja testeihin vuoden 2021 alusta alkaen.

Kansallisen pelastuskoirakokeen koeohje päivittyi

Kansallisen pelastuskoirakokeen (PEKO-T) uudet ohjeet tulivat voimaan 1.1.2021. Niissä on päivitetty muun muassa kokeen eri osasuoritusten vaatimustasoa jälkiosuuden matkojen pituuden ja henkilöetsinnän etsittävien henkilöiden lukumäärän osalta, koiran arvostelua sekä ohjeita kokeen järjestämisestä ja edellytyksiä kokeeseen osallistuvan koiran varusteista. Ohjeeseen on lisätty kirjaus siitä, miten kokeen osasuorituksen voi uusia sekä kuvaukset siitä, miten koiran tulee toimia ja käyttäytyä eri koetilanteissa.

Mäyräkoirien ajokokeen sääntömuutos voimaan elokuussa

Mäyräkoirien ajokokeen sääntömuutos tulee voimaan 1.8.2021. Muutos mahdollistaa tutka- ja radiolaitteiden hyödyntämisen mäyräkoirien ajokokeissa arvostelun tukena, kuten monessa muussakin koemuodossa.

Antidopingohje päivittyy

Päivitetty antidopingohje tuli voimaan 1.1.2021. Myös ohje dopingnäytteen ottamisesta ja tutkimisesta on päivitetty ja tulee voimaan samaan aikaan. Päivitettyyn antidopingohjeeseen on lisätty kaksi uutta lääkeainetta (oklasitinibi ja lokivetmabi), joiden käytölle voi hakea poikkeuslupaa pysyvien sairauksien hoidossa niin, että koira voi jatkaa koiratapahtumiin osallistumista. Näitä molempia lääkeaineita käytetään atooppisen ihotulehduksen ja allergiseen ihotulehdukseen liittyvän kutinan hoitoon. Lisää tietoa löytyy täältä.

Näyttelyohjaajille uusi toimiohje ja eettiselle lautakunnalle ohjesääntö

Näyttelyohjaajien toimiohje tuli voimaan 1.1.2021. Siihen on kirjattu näyttelyohjaajan toimenkuva ja määritelty näyttelyohjaajan rooli vastaavalla tavalla kuten ulkomuototuomareillakin. Ohjeella myös yhtenäistetään kennelpiireittäin vaihdellutta näyttelyohjaajien matkakulujen korvauskäytäntöä. Tarkempaa tietoa ohjeesta löytyy täältä.

Eettisen lautakunnan ohjesääntö tuli voimaan 1.1.2021. Ohjesääntöön on kirjattu Kennelliiton valtuuston linjaukset eettisen lautakunnan työskentelyyn sekä lautakunnan antamiin seuraamuksiin. Ohjesääntö löytyy täältä.

Hallituksen alaisten toimikuntien vetovastuussa ei muutoksia

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja seuraavalla kaksivuotiskaudella on Harri Lehkonen. Hallituksessa ovat mukana Tuula Laitinen (varapuheenjohtaja), Esa Kukkonen, Vesa Lehtonen, Kari Leppänen, Kimmo Mustonen, Risto Ojanperä, Kirsi Sainio, Risto Ylitalo ja uutena jäsenenä Jussi Liimatainen.

Esa Kukkonen vetää koe- ja kilpailutoimikuntaa, Tuula Laitinen kasvattajatoimikuntaa, Kimmo Mustonen näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikuntaa, Vesa Lehtonen nuorisotoimikuntaa, Kirsi Sainio jalostustieteellistä toimikuntaa ja Risto Ylitalo tulevaisuustoimikuntaa. Hallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot löytyvät täältä. Kokoonpanoja täydennetään vielä vuoden 2021 alussa.

Vuoden 2021 teemana on koulutus

Kennelliiton vuoden 2021 teema on koulutus. Teemavuonna kehitetään Kennelliiton koulutuksia sekä aktiivisille toimijoille, koirankasvattajille, jäsenyhdistyksille että suurelle yleisölle. Kennelliitto tarjoaa enemmän koulutusta ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen myös verkon kautta. Lisää tietoa teemavuodesta löytyy täältä.

 

Lisätietoja saa palveluista vastaaviltamme. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Koira juoksee auringonlaskun edessä
Kaikkia rotuja koskevat rekisteröintiehdot, PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot Lue lisää
Mudi
Pentueen rekisteröinnin PEVISA-poikkeusehtoja jatketaan toistaiseksi Lue lisää