Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.-21.10.2020 näyttelyohjaajien toimiohjeen. Ohje tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

Ohjeen tavoitteena on ollut laatia näyttelyohjaajille yhtenäinen toimenkuva ja määritellä näyttelyohjaajan rooli vastaavalla tavalla kuten ulkomuototuomareillakin. Ohjeella myös yhtenäistetään kennelpiireittäin vaihdellutta näyttelyohjaajien matkakulujen korvauskäytäntöä.

Toimiohje on valmisteltu näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan asettamassa työryhmässä, jossa olivat mukana Carita Natunen, Dmitry Poletaev, Pasi Soininen ja Sinikka Suntiola.

Ohje on valmisteltu yhteistyössä näyttelyohjaajien kanssa. Näyttelyohjaajan toimenkuvaa varten työryhmä lähetti tammikuussa 2020 kyselyn kaikille näyttelyohjaajille. Vastausten perusteella työryhmä teki luonnoksen näyttelyohjaajan toimenkuvasta ja lähetti sen lausuntokierrokselle näyttelyohjaajille huhtikuussa 2020. Työryhmä muokkasi vielä toimenkuvaa saatujen kommenttien perusteella.

Lisätiedot:

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kolumbus.fi
puh. 0400 914 423

 

Downloadable file
Kennelpiirin näyttelyohjaajan toimiohje
Ohjeessa kuvataan kennelpiirin näyttelyohjaajn tehtävät. Kennelliiton hallituksen 21.10.2020 hyväksymä ohje tulee voimaan 1.1.2021.
Päivitetty 3.11.2020
Kennelpiirin näyttelyohjaajan toimiohje
Ohjeessa kuvataan kennelpiirin näyttelyohjaajn tehtävät. Kennelliiton hallituksen 21.10.2020 hyväksymä ohje tulee voimaan 1.1.2021.
Päivitetty