Suomeen myytäviksi tuotavista eläimistä ja eläimistä, joiden omistaja vaihtuu tuonnin myötä, vaaditaan kansainvälisestä TRACES-järjestelmästä tulostettava terveystodistus. Eläimen on myös oltava tunnistusmerkitty. Tämän vuoden alusta voimaan tulleen eläintautilain mukaan maahantulosäännösten noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä seuraamusmaksu.

Eläintautilain muutoksen tavoitteena on kitkeä laitonta eläinkauppaa, estää pentutehtailua ja torjua vaarallisten eläintautien leviämistä.

TRACES-todistus auttaa varmistamaan, että eläin on terve, tuotu laillisesti maahan ja rokotettu asianmukaisesti. Todistus vaaditaan myös kuriiripalvelujen tuottajalta, joka välittää koiran tai kissan toisen henkilön puolesta tai siirtää eläimen jäsenmaasta toiseen kaupallisessa tarkoituksessa.

TRACES-todistusta ei vaadita silloin, kun koiranomistaja tuo itse koiran ulkomailta, ja matkustaa samalla reitillä sen kanssa.

Kaikilla maahantuotavilla eläimillä tulee olla tunnistusmerkintä, esimerkiksi mikrosiru. Lemmikillä tulee olla mukanaan EU-passi, joka täsmää sirutunnisteeseen ja sisältää merkinnät viranomaistoimin vastustettavista eläintaudeista, kuten rabieksesta tai ekinokokkoosista.

Eläimen kaupallisen tuojan täytyy rekisteröityä TRACES-järjestelmään ja kirjata järjestelmään ennakkoon tiedot tuotavista eläimistä. Ulkomailta lemmikin hankkiva ostaja taas on vastuussa siitä, että pyytää TRACES-todistusta nähtäväkseen. Todistuksen järjestelmään kirjoittaa lähtömaan eläinlääkäri kaksi vuorokautta ennen eläimen siirtoa.

Eläimen tuoja on vastuussa tuontiehtojen selvittämisestä ja niiden täyttymisestä. Eläimen laittomasta maahantuonnista voi koitua 300-5000 euron suuruinen seuraamusmaksu.

Tarkemmat vaatimukset EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä tuotaville eläimille löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lisää tietoa saa myös Aluehallintoviraston tiedotteista:
Tuontikoiran omistajan kannattaa pyytää TRACES-todistusta myyjältä

Uusi laki voimaan vuoden 2022 alusta: eläimen laittomasta tuonnista EU:n alueelta voi koitua jopa 5000 euron seuraamusmaksu

Tiedotetta on päivitetty 27.1.2022: Tiedotteeseen on lisätty tietoa siitä, että TRACES-todistusta ei vaadita silloin, kun koiraomistaja tuo itse koiran ulkomailta ja matkustaa samalla reitillä sen kanssa. Tiedotteen otsikosta on otettu pois maininta säännösten tiukentumisesta.