Tanskan Kennelliitto on ottanut kantaa koirien hyvinvointiin ja Kansainvälisen Koiranjalostusliiton FCI:n päätöksentekoon. Kannanotto perustuu liiton hallituksen torstaina 27. elokuuta pitämään kokoukseen. Myös Suomen, Ruotsin ja Norjan kennelliitot ovat ottaneet julkisesti kantaa keskusteluun, joka alkoi FCI:n yleiskokouksen äänestettyä Maailman Voittaja 2019 -koiranäyttelyn isäntämaaksi Kiinan.

Tanskan Kennelliitto kirjoittaa kannanotossaan, että se paheksuu koirien syömistä ja groteskia kohtelua, joita koirat joutuvat kokemaan joissain paikoin Kiinaa.

Tanskan Kennelliitto kunnioittaa FCI:n yleiskokouksen demokraattista päätöstä Maailman Voittaja 2019 -koiranäyttelyn myöntämisestä Kiinalle. Se kuitenkin korostaa, että ei äänestänyt Kiinaa näyttelyn järjestäjämaaksi.

Tanskan Kennelliitto antaa tukensa FCI:lle ja sen sääntöihin kirjatuille kohdille koirien hyvinvoinnin edistämisestä maailmanlaajuisesti. Tanska kuitenkin odottaa mielenkiinnolla keskustelua, jota Norjan Kennelliitto toivoo käytävän kyseisistä sääntökohdista.

Kannanottonsa mukaan Tanskan Kennelliitto ei kyseenalaista jäsenyyttään FCI:ssä. Se ei kuitenkaan pidä kestävänä FCI:n päätöksentekoprosessia, jossa jokaisella maalla on yksi ääni. Se toivoo FCI:n hallituksen perustavan työryhmän, joka pohtii uudistuksia, joissa äänimäärä suhteutetaan jäsenmaan rekisteröinti- ja koiraharrastusmääriin.

Tanskan Kennelliiton mielestä FCI:n jäsenyydellä on enemmän hyötyjä kuin haittoja. Se huomauttaa kannanotossaan, että jos FCI:n jäsenyydestä erotaan, maa ei enää voi järjestää kansainvälisiä koiraharrastuslajien kilpailuja. Maan rekisteritodistuksiakaan ei enää tunnustettaisi ulkomailla ja koirien vienti ei olisi enää mahdollista.

Tanskan kannanotto kokonaan englanniksi (pdf)

Suomen Kennelliiton kannanotto