Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.10.2020 liiton toimiston henkilöstökäsikirjan, jota noudatetaan 12.10.2020 alkaen. Henkilöstökäsikirjaan on koottu yksiin kansiin kaikki keskeinen työsuhteeseen vaikuttava tieto, kuten työehdot ja Kennelliitossa noudatettavat käytännöt.

Henkilöstökäsikirjaa lähdettiin koostamaan Kennelliitossa toukokuussa sen jälkeen, kun työmarkkinajärjestöjen neuvottelut Kennelliiton työehtosopimuksesta päättyivät tuloksettomina. Toimiston henkilöstölle kerrottiin tällöin, että henkilöstökäsikirja on tarkoitus julkaista syksyllä.

Käsikirjaa käytiin läpi ja kommentoitiin 7.10. järjestetyssä tilaisuudessa, johon koko toimiston henkilöstö oli kutsuttu mukaan. Tilaisuudessa käytiin rakentavaa keskustelua sekä ehdotettiin pieniä muutoksia, joiden pohjalta käsikirjaa muokattiin vielä hieman.

Henkilöstökäsikirja ei tuo suuria muutoksia

Henkilöstökäsikirjassa työsuhteiden ehdot pysyvät monelta osin samoina kuin aikaisemmin. Joiltain osin muutokset ovat työntekijöiden näkökulmasta parempia tai tasapuolisempia kuin ennen. Kennelliitossa on edelleen kansallisesti verraten kattavat työsuhde-etuudet sekä yleistä työmarkkinakäytäntöä lyhyempi työaika, keskimäärin 7 tuntia 15 minuuttia päivässä, kun Kiky-tunneista luovutaan.

Henkilöstökäsikirjassa linjatut muutokset tarjoavat työntekijöille pääsääntöisesti jopa parempia ehtoja kuin yleisen työmarkkinalinjan mukaiset ehdot. Liukuma-aika on laajin, joka on mahdollista tarjota lain puitteissa. Sairausloma-ajan palkanmaksua ja lisälomapäiväkäytäntöjä on yhtenäistetty siten, että ne ovat tasapuolisia ja kohtuullisia.

Aiempaan työehtosopimukseen verrattuna työntekijöiden päivittäistä liukumismahdollisuutta on lisätty tunnilla. Kennelliiton toimiston työaikojen joustot tuovat mahdollisuuden palvella paremmin koiraharrastusasioitaan hoitavia henkilöjäseniä, jäsenyhdistyksiä ja valtuustoa.

Kennelliitossa on yleiseen työmarkkinalinjaan nähden runsaasti työntekijöiden hyvinviontia tukevia työsuhde-etuja, kuten muun muassa lounassetelit, kattavat työterveyshuollon palvelut sekä arkipyhiä edeltävien työpäivien lyhennetty työaika ja erilaiset vapaapäivät muun muassa merkkipäivinä. Työsuhde-etuihin ei ole tullut muutoksia.

Henkilöstökäsikirja on voimassa 31.12.2021 saakka. Käsikirjaa tarkistetaan vuosittain yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kennelliiton hallitus hyväksyy ja vahvistaa mahdolliset muutokset.

Kennelliitto haluaa turvata palvelut jäsenilleen ja hyvät työnteon puitteet toimiston henkilöstölle

Kennelliiton hallituksen tavoitteena on turvata avoimella keskustelulla Kennelliiton toimistoon ja koko Kennelliitto-konserniin mahdollisuudet kehittää toimintaa palvelemaan paremmin koko liiton jäsenistöä ja jäsenyhdistyksiä.

Kennelliitto haluaa rakentaa toimiston henkilöstölle hyvät työnteon puitteet. Työnteon arjessa asiat ratkaistaan parhaiten rakentavalla keskustelulla. Eri ammattiliittoihin kuuluvat työntekijät voivat edelleenkin tukeutua tarvittaessa omien ammattiliittojensa palveluihin.

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton hallituksen jäsen
Risto Ojanperä
risto.ojanpera@kennelliitto.fi
puh. 050 336 5953

Kennelliiton toiminnanjohtaja
Markku Mähönen
markku.mahonen@kennelliitto.fi
puh. 050 511 1998


Tiedotetta on korjattu 12.10.2020 kello 12.17. Lause "Sairauslomia ja lisälomapäiväkäytäntöjä on yhtenäistetty siten, että ne ovat tasapuolisia ja kohtuullisia" on korjattu muotoon "Sairausloma-ajan palkanmaksua ja lisälomapäiväkäytäntöjä on yhtenäistetty siten, että ne ovat tasapuolisia ja kohtuullisia".

 

Tietoja Kennelliiton toimistosta:

Toimistossa hoidetaan pääasiassa Kennelliiton hallintoon ja päätöksenteon tukeen liittyviä tehtäviä. Toimistossa on 40 työntekijää, joista suurin osa on vakituisessa työsuhteessa. Keskimääräinen työsuhteen kesto on 13 vuotta.

Työntekijöiden keskiansio toimistossa on 3104 euroa kuussa (sisältää kiinteän kuukausipalkan ja lounassetelien verotusarvon, poislukien lomarahat ja ylityöt). Keskiansioon ei ole laskettu mukaan Kennelliiton johtoa ja esimiehiä. Henkilöstön palkkoja on korotettu 1.10.2020 alkaen 1,6 prosentilla.

Voit olla kiinnostunut myös näistä

suomenpystykorvanpentu
Toimihenkilöliitto ERTOn lakko Kennelliiton toimistolla jatkuu 30.11. saakka Lue lisää
suomenpystykorvanpentu
Kennelliiton palvelut toimistoon kohdistuvan lakon aikana Lue lisää