Kennelliiton yleiskokouksessa 24. marraskuuta Espoon Hanasaaressa valittiin uusi valtuusto toimikaudelle 2020-2022. Yleiskokous hyväksyi esityksen Kennelliiton uusiksi säännöiksi. Paikalla kokouksessa oli 138 äänivaltuutettua ja heillä käytössään yhteensä 1613 ääntä.

Uudessa valtuustossa on 145 jäsentä. Heistä 38 edustaa kennelpiirejä, 95 rotujärjestöjä ja 12 on valittu niin sanotuilta vapailta listoilta. Mukana on kahden uuden rotujärjestön, Suomen Ridgeback-yhdistyksen ja Australianpaimenkoirien edustajat.

Vapaille listoille esitettiin 16 ehdokasta. Äänestyksen tuloksena uuteen valtuustoon valittiin Eeva Anttinen, Esa Kukkonen, Mika Leppinen, Risto Ojanperä, Hannu Talvi, Thea-Lena Wiedebaum, Kimmo Mustonen, Sakari Poti, Kari Leppänen, Risto Ylitalo, Kimmo Nokelainen ja Säde Hohteri.

Kennelliiton valtuusto päättää muun muassa Kennelliiton toimintaan liittyvistä säännöistä ja niihin tehtävistä muutoksista, Kennelliiton toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä muista Kennelliiton toimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen. Tulevien kokousten ajankohdat löytyvät täältä.

Äänestys yleiskokouksessa 2019
Yleiskokous äänesti vapailta listoilta valittavista valtuuston jäsenistä.

Kennelliiton sääntöjä ajanmukaistettiin ja selkiytettiin

Yleiskokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen Kennelliiton uusiksi säännöiksi esitetyssä muodossaan. Uudet säännöt otetaan käyttöön 1.1.2020. Sääntömuutos vaikuttaa jatkossa myös kennelpiirien ja muiden Kennelliiton jäsenyhdistyksen sääntöihin. Tästä tullaan tiedottamaan tarkemmin myöhemmin.

Sääntöuudistus ajanmukaistaa ja selkiyttää sääntöjä sekä järkeistää niiden rakennetta. Sääntöjen sisältöä ja niissä kirjattuja käytäntöjä ja roolituksia sekä sääntöjen kieltä on nykyaikaistettu. Säännöissä on avattu Kennelliiton päätöksentekoprosessia ja sen aikatauluja.

Muutoksia verrattuna nykyisiin sääntöihin on hyvin vähän. Pykälää, jossa kerrotaan Kennelliiton tarkoituksesta, on muutettu. Puhdasrotuisten koirien sijaan puhutaan rekisteröidyistä rotukoirista. Säännöissä on myös todettu Kennelliiton tärkein omaisuus, eli koirarekisteri ja rotukirjat.

Säännöissä on uudistettu nykyistä kolmijakoa rotujärjestö, rotua harrastava yhdistys ja rotuyhdistys. Termejä on selkiytetty niin, että nyt puhutaan rotujärjestöstä, rotuyhdistyksestä ja koiratoimintaa harjoittavista harrastusyhdistyksistä. Kurinpitolautakunnan nimi muuttuu eettiseksi lautakunnaksi.

Yleiskokouksen hyväksymän esityksen voi lukea täältä:

 

Eeva Anttinen ja Kari Järvinen
Eeva Anttinen ja Kari Järvinen luotsaavat valtuustoa seuraavallakin kaudella.

Eeva Anttinen jatkaa valtuuston puheenjohtajana

Uusi valtuusto kokoontui heti yleiskokouksen jälkeen järjestäytymiskokoukseensa. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Eeva Anttinen ja varapuheenjohtajaksi Kari Järvinen.

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja
Eeva Anttinen

eeva.anttinen@kolumbus.fi