Kansainvälisen kennelunioni FCI:n Euroopan osasto on ryhtynyt Suomen Kennelliiton esityksestä toimiin EU:n uusien eläimiltä kerätyn sperman vientiä ja tuontia koskevien säännösten tarkistamiseksi. Tämä on tarpeen, jotta koirien jalostaminen ei jatkossa vaikeutuisi.

Euroopan unionin jäsenmaissa ovat tulleet tänä vuonna voimaan uudet säännökset eläimiltä kerättyjen sukusolujen ja alkioiden viennistä ja tuonnista. Säännösten tarkoitus on estää eläintautien leviäminen. Asiasta kerrottiin toimittaja Taina Nygårdin kirjoittamassa jutussa toukokuun Koiramme-lehdessä.

Uusien säännösten mukaan virka-eläinlääkärin tulee sertifioida eläimestä kerätty sperma ennen kuin se voidaan lähettää eteenpäin. Uusi käytäntö vaikeuttaa huomattavasti laajapohjaista jalostusmateriaalin käyttöä koirankasvatuksessa, sillä virka-eläinlääkäreitä ei ole tarpeeksi hoitamaan tätä tehtävää, ja he työskentelevät pääsääntöisesti vain niin sanottuun virka-aikaan. Käytäntö myös nostaa sperman käytön kustannuksia.

Suomen Kennelliitto on nostanut FCI:n Euroopan osastossa esille huolen uusien säännösten vaikutuksesta koiranjalostukseen. FCI:n Euroopan osasto on lähettänyt 27.9.2021 yhdessä eläinlääkärien yhteisö EVSSAR:in (European Veterinary Society For Small Animal Reproduction) kanssa kirjeellä Euroopan komission eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osastoa.

Kirjeessä todetaan, että kun uusia säännöksiä alettiin suunnitella, oli tiedossa, että niitä sovelletaan ainoastaan tuotantoeläinten sperman vientiin ja tuontiin. Valmiisiin säännöksiin oli kuitenkin sisällytetty myös koirat ja kissat. Kirjeessä esitetään myös huoli siitä, että uudet säännökset vaikeuttavat huomattavasti koirien ja kissojen jalostusta.

- Terveysriskit koirilta ja kissoilta otetun sperman käsittelyssä ovat hyvin pienet, ja prosessit toimivat hyvin. Pahimmillaan uudet säännökset voivat edesauttaa monien koirarotujen jalostuskäytössä olevan geenipoolin kapenemista, toteaa Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

- Huolenaiheena on ehdottomasti se, että ulkomailla sijaitsevien urosten käyttö jalostuksessa vähenee, koska uudet säännökset tuovat mukanaan lisäkuluja suomalaisille koirankasvattajille, sanoo pieneläinten lisääntymistieteeseen erikoistunut eläinlääkäri Lena Lindh.

Hän on myös huolissaan siitä, että lisäkulut voivat johtaa siihen, että jotkut voivat alkaa kerätä, käsitellä ja lähettää koirien spermaa omin neuvoin ja myös siementää koiria itse. Ilman tarvittavaa ymmärrystä lisääntymistieteestä ja esimerkiksi tarttuvista taudeista on todellisena riskinä tautitilanteen heikkeneminen, Lindh painottaa.

Euroopan komission eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto on ilmoittanut vastaanottaneensa kirjeen ja pohtivansa asiaa syksyn aikana.

- Toivomme, että koiria koskevia säännöksiä voidaan vielä tarkistaa. Tiedotamme asiasta heti, kun siitä on uutta tietoa, sanoo FCI:n Euroopan osaston hallituksen jäsen Eeva Anttinen.

Uutista on täsmennetty 29.10.2021: Lisätty tieto siitä, että EU:n uusista säännöksistä kerrottiin Koiramme-lehdessä toukokuussa.

 

Lisätiedot:

FCI:n Euroopan osaston hallituksen jäsen
Eeva Anttinen
eeva.anttinen@kennelliitto.fi
puh. 050 407 8484

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431