Ruokavirasto on julkaissut tänään, 6.9.2019 tiedotteen, jossa se suosittelee välttämään mahdollisuuksien mukaan koirien tuontia Norjasta Suomeen sekä koirien viemistä Norjaan. Syynä on Norjassa tällä viikolla havaittu, useiden koirien kuolemiin johtanut tauti, jonka alkuperää ei vielä tunneta.

Suomen Kennelliiton Norjan Kennelliitolta saamien tietojen mukaan norjalainen eläinsairaala raportoi tämän viikon keskiviikkona koirien vakavasta taudista. Sairastuneita koiria on noin 30-40. Seitsemän koiran on vahvistettu kuolleen, mutta viestimien mukaan kuolleita koiria on enemmän, jopa 20. Toistaiseksi ei ole varmaa, liittyvätkö kuolemantapaukset toisiinsa tai onko kyse tarttuvasta taudista. Taudin oireena on voimakas verinen ripuli. Osa koirista on myös oksentanut. Koirien vointi on heikennyt nopeasti. Kaikki tautiin sairastuneet koirat eivät ole kuolleet.

Kolmelle kuolleelle koiralle on tehty ruumiinavaus ja näytteet on lähetetty analysoitavaksi Norjan eläinlääketieteelliseen instituuttiin. Ruumiinavauksen tulokset antavat toivottavasti tietoa mahdollisista taudinaiheuttajista ja taudin itämisajasta. Tuloksia odotetaan tänään perjantaina tai viimeistään maanantaina.

Ruokaviraston mukaan Suomessa ei ole havaittu toistaiseksi viitteitä vastaavasta epidemiasta. Virasto seuraa Norjan tilannetta ja tiedottaa tarvittaessa asiasta lisää.

Norjassa asuvat koirat eivät saa toistaiseksi osallistua Suomessa koiratapahtumiin

Norjan Kennelliitto on toistaiseksi perunut kaikki jäsenyhdistystensä järjestämät koiratapahtumat tulevana viikonloppuna. Tautitilanteen kehittymistä seurataan tarkasti yhteistyössä Norjan eläinlääketieteelliseen instituutin ja Norjan elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa.

Suomen, Ruotsin ja Tanskan Kennelliitot ovat kieltäneet Norjassa asuvien koirien osallistumisen näiden maiden kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin toistaiseksi. Suomen Kennelliitto arvioi tilannetta uudelleen ensi viikon alussa.

Kennelliiton näyttelypalveluista vastaava tytäryhtiö Showlink Oy on tavoittanut eilen kaikkien tulevan viikonlopun koiranäyttelyihin Suomessa ilmoitetut Norjassa asuvat koirien omistajat ja tiedottanut heille Suomen Kennelliiton päätöksestä. Kennelliiton toimisto on informoinut tilanteesta kaikkia tulevan viikonlopun näyttelyjärjestäjiä sekä kokeiden ja kilpailuiden ylituomareita.

– Toivomme, että tilanteesta saadaan lisää tietoa viimeistään maanantaina. Norjassa on hyvin asiantuntevia eläinlääkinnän ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset selvittää, mistä taudista on kyse. Myötätuntoni on norjalaisten koiranomistajien puolella. Koiran menettäminen yllättäen vakavan taudin seurauksena on raskasta, tietää Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Koiraharrastustapahtumissa on hyvä noudattaa varovaisuutta

Vaikka Suomessa ei olekaan havaittu vastaavaa epidemiaa kuin Norjassa, on koiraharrastustapahtumissa hyvä noudattaa varovaisuutta, sillä aina kun koolla on paljon koiria, on mahdollista, että ne tartuttavat toisen toisiinsa tauteja. Koiran kuonokontaktia tuntemattomiin koiriin kannattaa välttää.

Koiran rokotusten voimassaolo ja loishäädöt on hyvä tarkistaa, vaikkei osallistuisikaan koiratapahtumiin. Tietoa Kennelliiton rokotusmääräyksistä löytyy verkosta. Rokotuksista ja loishäädöistä saa lisää tietoa myös eläinlääkäreiltä. On myös tärkeää pitää koiran hyvästä peruskunnosta huolta riittävällä liikunnalla ja sopivalla ruokinnalla, jotta koiralla säilyy mahdollisimman hyvä vastustuskyky erilaisiin tauteihin.

– Kaikkien koirien ja ihmistenkin turvallisuutta edistäisi se, että kaikki koirat olisi tunnistusmerkitty ja rekisteröity. Näin koiranomistajat tavoitettaisiin mahdollisissa eläintautitautitilanteissa nopeasti, Lehkonen painottaa.

Suomen noin 700 000 koirasta lähes 75–80 prosenttia koirista on tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä. Luku on kansainvälisesti verrattuna korkea. Myös monirotuisen tai rekisteröimätön koira kannattaa tunnistusmerkitä ja ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintä- eli FIX-rekisteriin. Ohjeet siitä, miten tämä tehdään, löytyvät Kennelliiton verkkosivuilta.

Kysymyksiä ja vastauksia Norjan epidemiasta

Norjan tilanne on herättänyt Kennelliiton tapahtumia järjestäviltä ja jäseniltä paljon kysymyksiä. Kysymyksiä vastauksineen on kerätty omalle verkkosivulleen. Sivua päivitetään sitä mukaa kun olennaista tietoa ilmenee ja vastauksia saadaan.

Norjan kennelliiton verkkosivut

Ruokaviraston verkkosivut

Lisätietoja:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomarikunnan esittelijä-sihteeri
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
puh.09 8873 0219

Koe- ja kilpailusihteeri
Kaisa Åkerman
kaisa.akerman@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0286

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä-sihteeri
Jukka Lindholm
jukka.lindholm@kennelliitto.fi
puh. 050 321 8714