Livsmedelsverket har idag, 6.9.2019, gett ett meddelande i vilket den rekommenderar att man allt enligt möjlighet undviker införsel av hundar från Norge till Finland och utförsel av hundar från Finland till Norge. Orsaken till detta är sjukdomen som upptäcktes i Norge tidigare i veckan. Sjukdomens ursprung är fortfarande okänt.

Enligt de uppgifter Finska Kennelklubben har fått av Norsk Kennel Klub rapporterade ett norskt djursjukhus om en allvarlig sjukdom hos hundar onsdagen denna vecka. Ca 30–40 hundar har insjuknat. Sju hundar bekräftas ha dött men enligt medier handlar det om flera hundar än så, till och med 20. För närvarande vet man inte med säkerhet om dödsfallen har kopplingar till varandra eller om det rör sig om en smittsam sjukdom. Hundar som insjuknat har lidit av kraftig, blodig diarré. En del hundar har även kräkts. Hundarnas allmäntillstånd har försämrats snabbt. Alla drabbade hundar har inte dött.

Obduktion har gjorts på tre avlidna hundar och proven har skickats in för analys till norska veterinärinstitutet. Obduktionsresultaten ger förhoppningsvis information om eventuella sjukdomsalstrare och inkubationstiden. Resultat väntas idag på fredagen eller senast på måndagen.

Enligt Livsmedelsverket har man än så länge inte observerat några tecken på en motsvarande epidemi i Finland. Livsmedelsverket följer upp läget i Norge och ger mer information om saken vid behov.

Hundar boende i Norge får tillsvidare inte delta i hundevenemang i Finland

Norsk Kennel Klub har ställt in samtliga hundevenemang arrangerade av dess medlemsföreningar inkommande helg. Utvecklingen av sjukdomssituationen följs noga upp i samarbete med veterinärinstitutet och livsmedelsmyndigheterna i Norge.

Finska Kennelklubben, Svenska Kennelklubben och Dansk Kennel Klub har tillsvidare förbjudit norska hundars deltagande i sina respektive prov, tävlingar och utställningar. Finska Kennelklubben bedömer situationen på nytt i början av nästa vecka.

Dotterbolaget Showlink Oy ansvarar för Kennelklubbens utställningstjänster och har nått samtliga norska ägare till hundar som anmälts till utställningar i Finland inkommande helg för att meddela om Finska Kennelklubbens beslut. Kennelklubbens kansli har underrättat alla arrangörer av utställningar inkommande helg samt överdomare för prov och tävlingar.

- Vi hoppas att vi får mera information om situationen senast på måndagen. I Norge finns väldigt kunniga experter inom veterinärmedicinen och de har goda förutsättningar att reda ut vilken sjukdom det är fråga om. Norska hundägare har mina sympatier. Att förlora en hund till följd av en plötslig allvarlig sjukdom är tungt, vet Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.

Iaktta försiktighet på hundevenemang

Även om ingen motsvarande epidemi har upptäckts i Finland är det skäl att iaktta försiktighet på hundevenemang, eftersom hundar lätt smittar sjukdomar till varandra då många hundar samlas på ett och samma ställe. Undvik att låta din hund ha noskontakt med andra hundar.

Det är också en god idé att granska att hundens vaccinationer är i kraft och att hunden har fått tillbörliga avmaskningar, även om den inte skulle delta i hundevenemang. Information om Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser hittas här. Mera information om vaccinationer och avmaskning fås också av veterinären. Det är också viktigt att ta hand om hundens kondition med tillräcklig motion och lämplig utfodring i syfte att upprätthålla en så god motståndskraft mot olika sjukdomar som möjligt.

- Tryggheten av hundar och även människor skulle främjas av id-märkning och registrering av alla hundar. Vid eventuella sjukdomsepidemier skulle samtliga hundägare nås snabbt, understryker Lehkonen.

Nästan 75–80 procent av Finlands 700 000 hundar är id-märkta och registrerade. I internationell jämförelse är siffran hög.  Det lönar sig att anmäla också en blandras- eller en oregistrerad hund till Finska Kennelklubbens id-märkningsregister, dvs. FIX-registret. Instruktioner för hur detta görs finns på Finska Kennelklubbens webbplats.

Frågor och svar om epidemin i Norge

Situationen i Norge har väckt många frågor bland arrangörer av hundevenemang och Kennelklubbens medlemmar. Vi har samlat frågor och svar på en egen webbsida (på finska). Sidan uppdateras allteftersom västenlig information och svar fås.

Norsk Kennel Klubs webbplats

Livsmedelsverkets webbplats

För mera information:

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen

harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188

Föredragande-sekreterare för utställnings- och domarkommittén
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0219

Prov- och tävlingssekreterare
Kaisa Åkerman

kaisa.akerman@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0286

Föredragande-sekreterare för Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté
Jukka Lindholm
jukka.lindholm@kennelliitto.fi
tfn 050 321 8714