Finska Kennelklubbens styrelse har beslutat att tillfälligt inte tillåta hundar boende i Norge att delta i hundevenemang underställda Finska Kennelklubben i Finland. Situationen utvärderas på nytt nästa vecka. Motsvarande beslut togs igår av både Svenska Kennelklubben och Dansk Kennel Klub. Orsaken till förbudet är en allvarlig sjukdomsepidemi som drabbat hundar i Norge.

Norsk Kennel Klub meddelade igår på sin webbplats att på grund av en allvarlig sjukdomsepidemi som drabbat hundar i Oslotrakten har flera hundevenemang i Norge ställts in under helgen 7–8.9.2019. Sjukdomsfall har konstaterats även i övriga delar av landet. Norsk Kennel Klub har varit i kontakt med landets veterinärmyndigheter och situationen utreds.

Hundar som drabbats i Norge har lidit av blodig diarré, kräkningar och deras allmäntillstånd har försämrats snabbt.

Finska Kennelklubben följer situationen och kommer ut med ytterligare information i frågan när sådan erhålls. Showlink Oy, som svarar för Kennelklubbens utställningstjänster, har meddelat Finska Kennelklubbens beslut till norska utställare.

Information om situationen uppdateras på Norsk Kennel Klubs webbplats.

För mera information

Harri Lehkonen
Ordförande för Finska Kennelklubbens styrelse
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 329 2188

Utställningar
Showlink Oy
info@showlink.fi
tfn +358 9 8873 0311

Prov och tävlingar
Kaisa Åkerman
Prov- och tävlingssekreterare
kaisa.akerman@kennelliitto.fi
tfn
+358 9 8873 0286