Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.5.2021 päivitetyn ohjeen ansiomerkeistä, huomionosoituksista, kunniaviireistä ja muistoesineistä. Ohje on päivitetty Kennelliiton uusien sääntöjen mukaisiksi.

Ansiomerkkejä ja kunniaviirejä voivat anoa Kennelliiton hallituksen jäsen, toiminnanjohtaja, Kennelliiton toimikunnat, kennelpiiri, rotujärjestö tai muu Kennelliiton jäsenyhdistys. Ansiomerkit, huomionosoitukset ja kunniaviirit anotaan sähköisellä anomuslomakkeella Kennelliiton hallitukselta.

Kennelliiton ansiomerkkejä ovat pronssinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki ja kultainen ansiomerkki.  Kennelliiton myöntämiä huomionosoituksia ovat kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen, emerita- ja emeritusarvot, Pro Cane Sano -mitali, Pro Cane -merkki ja Pro luvenes -merkki.

Kennelliiton valtuusto voi hallituksen esityksestä ¾ ääntenenemmistöllä kutsua Kennelliiton tarkoitusperiä erityisen arvokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai Kennelliiton hallituksen entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi. Kennelliiton valtuusto hyväksyy kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajan. Kunniajäsenyys ja kunniapuheenjohtajuus alkavat päätöspäivästä.

Kennelliiton myöntämiä kunniaviirejä ja muistoesineitä ovat kunniaviiri tai muistaminen Kennelliiton määräämällä muistoesineellä, pienoispatsaalla tai lahjaesineellä.

Suomen Kennelliitto myöntää Vuolasvirta-palkinnon korkeimpana huomionosoituksena ansioituneille kasvattajille.

Ansiomerkkianomukset lähetetään Kennelliiton hallitukselle vuosittain 30.6. tai 31.12. mennessä. Anomukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ansiomerkit@kennelliitto.fi

Päivitetty ohje löytyy täältä.