Kennelliiton hallitus myönsi kokouksessaan 28.3.2021 jatkoaikaa Vuolasvirta-palkinnon anomusten liitteiden toimittamiselle.

Vuodesta 1979 alkaen Kennelliitto on vuosittain palkinnut ansioituneita kasvattajia Lauri Vuolasvirta -palkinnoilla. Vuolasvirta-palkinnon saaminen edellyttää sitoutumista pitkäjänteiseen, vastuulliseen kasvatustyöhön.

Vuolasvirta-palkintoa haetaan vuosittain 30.4. mennessä Kennelliiton verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Anomuksen liitteille myönnetty jatkoaika koskee kennelneuvontakäyntiä ja koirien saavuttamia pisteitä kartuttavia käyttökoe- ja näyttelytuloksia. Anomuksen liitteet tulee toimittaa Kennelliittoon elokuun loppuun mennessä. Varsinainen anomus tulee olla toimitettuna Kennelliittoon 30.4. mennessä.

Lisätietoa Vuolasvirta-palkinnon anomisesta löytyy täältä.