Kennelliiton vakiosopimuslomakeryhmän laatimat lomakeluonnokset koiran kaupasta, sijoituksesta ja jalostusoikeuden luovutuksesta on lähetetty lausuntokierrokselle kennelpiireille, rotujärjestöille ja valtuuston vapaiden listojen jäsenille, Kennelliiton aluekouluttajille ja kennelneuvojille sekä Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:lle ja Suomen Agilityliitto ry:lle. Uusien lomakkeiden on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2020.

Lausuntoaika päättyy toukokuun lopussa. Tämän jälkeen vakiosopimuslomakeryhmä käsittelee lausunnot ja tekee syksyllä Kennelliiton hallitukselle esityksen uusista sopimuslomakkeista.

Työryhmässä on keskusteltu paljon

Uusia sopimuslomakkeita valmistelevaa, vuonna 2017 perustettua työryhmää vetää Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkosen. Työryhmässä ovat mukana kuluttajaoikeuden asiantuntija ja kouluttaja Tuula Sario, kasvattajien edustajina Vesa Lehtonen, Jenni Koutuaniemi ja Pauliina Lehtola sekä Kennelliitosta jalostustieteellisen toimikunnan jäsen Maaret Tapio ja toiminnanjohtaja Markku Mähönen. Työryhmän sihteerinä toimii Kennelliiton juristi Raisa Kiesi.

Työryhmässä on keskusteltu hyvin perinpohjaisesti asioista eri näkökulmasta.

- Tavoitteena on, että kaikilla sopimuksilla on laillinen tausta, ja että kaikista sopimuksista saadaan sellaiset, että kaikki osapuolet voivat ne hyväksyä, kertoo Harri Lehkonen.

Valtuuston jäseninä olevien rotujärjestöjen ja kennelpiirien kautta lausuntokierros tavoittaa laajan joukon Kennelliiton jäseniä.

- On tärkeää, että lausuntokierroksella kaikki ovat aktiivisia, painottaa Lehkonen.

Lausuntokierroksen jälkeen lausuntoesityksiä voidaan vielä muokata lain sallimissa rajoissa.

Lisätiedot

Harri Lehkonen, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188