Utkast till nya blanketter för köpeavtal, fodervärdsavtal och överlåtelse av avelsrätt har skickats på remiss till fullmäktigeledamöter, Kennelklubbens distriktsutbildare och kennelkonsulter samt till hunduppfödarföreningen Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry samt agilityförbundet Suomen Agilityliitto ry. Avsikten är att de nya blanketterna ska träda i kraft år 2020.

Remisstiden går ut i slutet av maj månad. Arbetsgruppen för standardavtal behandlar därefter utlåtanden och lägger fram ett förslag till nya avtalsblanketter till Kennelklubbens styrelse på hösten.

Mycket diskussion i arbetsgruppen

Arbetsgruppen som bereder de nya standardavtalsblanketterna grundades år 2017 och leds av Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen. Medlemmar i arbetsgruppen för standardavtal är sakkunnig i konsumenträtt och utbildare Tuula Sario, uppfödarrepresentanterna Vesa Lehtonen, Jenni Koutuaniemi och Pauliina Lehtola, medlem i Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté Maaret Tapio samt Kennelklubbens verksamhetsledare Markku Mähönen. Sekreteraren för arbetsgruppen är Kennelklubbens jurist Raisa Kiesi.

Arbetsgruppen har diskuterat frågor i anslutning till avtalen vådligt utförligt och från olika perspektiv.

- Målsättningen är att alla avtal har en laglig bakgrund och att samtliga avtal är sådana att alla parter kan godkänna dem, berättar Harri Lehkonen.

Via fullmäktigeledamöterna – alltså specialklubbar och kenneldistrikt – når remissrundan en omfattande andel av Kennelklubbens medlemskår.

- Det är viktigt att alla är aktiva på remissrundan, betonar Lehkonen.

Avtalsutkasten kan ännu redigeras inom lagens ramar efter remissrundan.

För mera information

Harri Lehkonen, ordförande för Finska Kennelklubbens styrelse
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188