Kennelliitto suunnittelee koirien terveydenhuollon koulutusohjelmaa. Ohjelmaa kehitetään yhdessä kasvattajien ja muiden jalostustyötä tekevien kanssa, jotta siitä saadaan mahdollisimman toimiva ja hyvin palveleva. Vuoden 2017 aikana koulutusohjelmaa ja siihen liittyvää terveydenhuoltosuunnitelmaa testataan kenneleissä eri puolilla Suomea. Lisäksi nyt on avattu kysely, jonka avulla ohjelman suunnitelmasta kerätään palautetta.

Koirien terveydenhuolto-ohjelma on tarkoitettu henkilöille ja tahoille, jotka toteuttavat jalostus- ja kasvatustyötä. Osallistujaryhmät voivat olla:

A) Kotikasvattaja: koirat asuvat perheen keskuudessa ja kasvattajalla voi olla kennelnimi, mutta se ei ole edellytys.

B) Kennelkasvattaja: kasvattajalla on kennelnimi ja koirilla erilliset kenneltilat, jossa ne pääsääntöisesti asuvat. Tila/tilat ovat joko omistajan talouden tiloissa tai erillisessä rakennuksessa.

C) Uroskennel: taloudessa on vähintään kaksi uroskoiraa, joita voidaan käyttää tai suunnitellaan käytettäväksi jalostukseen. Koirat asuvat perheensä kanssa samassa tai erillisessä rakennuksessa.

D) Työkoirakennel: koirat ovat avustaja-, hyöty- tai virkakoiratehtävissä ja voivat asua joko perheen keskuudessa tai erillisessä rakennuksessa.

Lisäksi ohjelma palvelee koiranomistajia.

Ohjelman tavoitteena on ensisijaisesti jakaa tietoa ja siten parantaa koirien olosuhteisiin liittyvää hyvinvointia sekä edistää koirien terveyttä. Ohjelmakokonaisuus palvelee koiran kasvatus- ja jalostustyötä toteuttavia kasvattajia ja koiranomistajia sekä uusia pennunostajia. Koirien terveydenhuolto-ohjelmaan osallistuminen on eri osallistujaryhmille vapaaehtoista. Terveydenhuolto-ohjelmaan osallistuvilla kasvattajilla tulee olla voimassa oleva Kennelliiton kasvattajasitoumus. Uroskenneleille ja työkoirakenneleille voimassa oleva kasvattajasitoumus on vapaaehtoinen.

Ohjelmaan sisältyy osallistujan omiin olosuhteisiin soveltuvan koirien terveydenhuoltosuunnitelman laatiminen, siihen liittyvä eläinlääkärin toteuttama terveydenhuoltokäynti, kennelneuvojayhteistyö sekä omavalvontapohjainen tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta. Eläinlääkärit ja ohjelmaan osallistuvat määrittelevät kulurakenteet keskenään. Kennelliitto ei peri ohjelmaan osallistuvilta maksua. Terveydenhuoltokäyntien kirjaukset tehdään Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta.

Saatujen kokemusten ja kyselyyn tulleiden vastausten pohjalta ohjelma voidaan käynnistää vuoden 2018 aikana. Ohjelmaa valmistelevaan työryhmään kuuluu Kennelliiton edustajien ja eläinlääkärien lisäksi eläinjalostuksen ja eläinten käyttäytymistieteen ammattilaisia.

Täältä löydät kyselyn ja alustavan suunnitelman ohjelman sisällöstä, jota työstetään saatujen vastausten sekä käytännön kokemusten perusteella. Kyselyyn toivotaan paljon vastauksia, jotta ohjelma saadaan mahdollisimman toimivaksi ja hyödylliseksi.

Lisätietoja:

Ohjelmasta,
Suomen Kennelliitto ry
Eva Bensky, jalostussihteeri
eva.bensky@kennelliitto.fi
(09) 8873 0235

Medialle,
viestinta@kennelliitto.fi
(09) 8873 0292