Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection Regulation) tulee voimaan 25. toukokuuta. Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää tietosuojakäytäntöjä ja helpottaa jokaisen EU:n kansalaisen omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön seuraamista. Kennelliitto on tehostanut henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa. Olemme myös koonneet verkkosivuillemme jäsenyhdistystemme tueksi tietoa helpottamaan henkil

- Tänä talvena valmistuneen ulkopuolisen selvityksen mukaan käsittelemme jo Kennelliitossa henkilötietoja huolellisesti. Koska uuden asetuksen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa entisestään, parannamme vielä joitain käytäntöjä ja tarkennamme ohjeistuksia, kertoo Kennelliiton GDPR-projektia vetävä Johanna Salonen.

Kennelliitto ylläpitää rekisteriä jäsenistään. Tämän lisäksi kaikkien Kennelliiton rekisterissä olevien koiranomistajien ja koirankasvattajien tiedot löytyvät koirarekisteristä. Henkilö voi itse päättää, haluaako hän tietonsa näkyville kaikille avoimeen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Jokainen voi tarkistaa omien henkilötietojensa käytön

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on kerätty, ja miten niitä käytetään.

Kennelliiton jäsenille helpoin tapa tarkistaa ja muuttaa omia tietojaan Kennelliiton rekistereissä on kirjautua Omakoira-jäsenpalveluun osoitteessa: www.omakoira.fi. Omakoira-palveluun voi kirjautua Kennelliiton jäseneksi liittymisen jälkeen. 

Tulosteen omista tiedoistaan saa myös lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön postitse Kennelliiton toimistoon tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen: tietosuoja@kennelliitto.fi tai tulemalla itse toimistoon tarkistamaan tiedot.

Lisätietoja voi kysellä osoitteesta tietosuoja@kennelliitto.fi.

Lue lisää.