Kennelliitto on tehostanut henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa

Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection Regulation) tulee voimaan 25. toukokuuta. Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää tietosuojakäytäntöjä ja helpottaa jokaisen EU:n kansalaisen omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön seuraamista. Kennelliitto on tehostanut henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa. Kokoamme myös jäsenyhdistyksillemme tietoa ja ohjeita suositeltavista käytännöistä.

Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on eri organisaatioissa kerätty, ja miten niitä käytetään.

Kennelliitto ylläpitää rekisteriä jäsenistään. Tämän lisäksi kaikkien Kennelliiton rekisterissä olevien koiranomistajien ja koirankasvattajien tiedot löytyvät koirarekisteristä. Henkilö voi itse päättää, haluaako hän tietonsa näkyville kaikille avoimeen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Jokainen voi tarkistaa omien henkilötietojensa käytön

Kennelliiton jäsenille helpoin tapa tarkistaa ja muuttaa omia tietojaan Kennelliiton rekistereissä on kirjautua Omakoira-jäsenpalveluun osoitteessa: www.omakoira.fi. Omakoira-palveluun voi kirjautua Kennelliiton jäseneksi liittymisen jälkeen. 

Tulosteen omista tiedoistaan saa myös lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön postitse Kennelliiton toimistoon tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen: tietosuojaatkennelliitto.fi tai tulemalla itse toimistoon tarkistamaan tiedot.

Lisätietoja voi kysellä osoitteesta tietosuojaatkennelliitto.fi.
 

Kennelliiton jäsenrekisterin  ja koirien omistusrekisterin tietosuojaseloste
Dataskyddsbeskrivning
 

Lue lisää aiheesta:
Tietoa jäsenyhdistyksille
Tietosuojan käsitteitä 
 

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset