Kennelliiton hallituksen lokakuussa hyväksymään toimiston henkilöstökäsikirjaan on koottu yksiin kansiin keskeinen työsuhteeseen vaikuttava tieto, kuten työehdot ja Kennelliitossa noudatettavat käytännöt. Näistä on syntynyt jonkin verran epäselvyyksiä, joita on tarpeen vielä selventää.

Kennelliiton ja Palvelualojen työnantajat Paltan edustajat esittelivät Kennelliiton toimiston henkilöstökäsikirjaa Toimihenkilöliitto ERTOlle valtakunnansovittelijan järjestämässä tapaamisessa 13.11.2020.

- Kennelliiton tavoitteena on palvella paremmin jäseniämme ja jäsenyhdistyksiämme ja myös varmistaa se, että työehdot tukevat henkilöstön jaksamista, sanoo Kennelliiton hallitusta valtakunnansovittelijan tapaamisissa edustanut hallituksen jäsen Risto Ojanperä.

Henkilöstökäsikirjaa päivitetään yhdessä toimiston henkilöstön kanssa

Aiemmin voimassa olleet Kennelliiton työpaikkakohtaiset työehtosopimukset on neuvoteltu PALTAn ja ERTOn välillä. Nyt Kennelliitossa vahvistettu käsikirja esiteltiin henkilöstölle luonnosvaiheessa ennen sen vahvistamista Kennelliiton hallituksessa, ja käsikirjaan tehtiinkin vielä muutoksia henkilöstön kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Kennelliiton tavoitteena on jatkossakin avoin keskustelu ja työyhteisön kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa.

Kennelliitossa työskennellään edelleenkin pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin

Kennelliitossa noudatetaan edelleen vuorokautista säännöllistä työaikaa, jota voi pidentää tai lyhentää liukuvan työajan sääntöjen mukainen liukuma-aika. Kennelliitossa on aiemminkin noudatettu liukuvaa työaikaa. Ainoa muutos aiempaan on liukumamahdollisuuden lisääminen yhdellä tunnilla.

Osa Kennelliiton toimintaa ovat myös viikonloppuna järjestettävät tapahtumat, kuten vuosittaiset Koiramessut. Viikonlopputyön järjestämiseen ei ole tullut muutoksia työehtosopimuksen lakkaamisen myötä. Viikonlopputyötä tehdään kuten ennenkin ja viikonlopputyötä vastaavien vapaiden pitämisessä noudatetaan työaikalain säännöksiä viikkolevon toteutumisesta sekä sunnuntaityöstä maksettavasta korvauksesta.

Suhteessa aiemmin voimassa olleeseen työehtosopimukseen ylityön teettämiseen tai ylityökorvausten laskentaperiaatteisiin ei ole tullut muutoksia.

Henkilöstön lokakuun palkankorotukset vastaavat yleisen linjan mukaisia korotuksia

Kennelliiton hallitus päätti korottaa toimiston henkilöstön palkkoja 1,6 prosentilla 1.10.2020. Vastaavalla tavalla palkankorotuksista päätetään vuonna 2021.

- Toivomme, että Kennelliiton toimiston palveluita ja työyhteisöä voidaan jatkossa kehittää yhä paremmiksi hyvässä yhteistyössä henkilöstön ja työnantajan kanssa. Siihen tarvitsemme koko Kennelliiton henkilöstöä, painottaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.   

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen jäsen
Risto Ojanperä
risto.ojanpera@kennelliitto.fi
puh. 050 336 5953

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton toiminnanjohtaja
Markku Mähönen
markku.mahonen@kennelliitto.fi
puh. 050 511 1998

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä

suomenpystykorvanpentu
Toimihenkilöliitto ERTO jatkaa lakkoaan Kennelliiton toimistolla vuoden loppuun Lue lisää
suomenpystykorvanpentu
Suomen Kennelliitto tarjoaa jatkossakin työntekijöilleen hyvät työehdot Lue lisää