Suomen Kennelliitto siirtää 28 suomenlapinkoiraa ja 4 lapinporokoiraa ei-jalostukseen eli EJ-rekisteriin. Siirto perustuu Kennelliiton hallituksen 22.11.2019 tekemään päätökseen.

Päätöksen mukaan yhteensä 15 suomenlapinkoira- ja lapinporokoirapentueeseen kuuluvat koirat siirretään EJ-rekisteriin, jos niiden polveutumista ei ole varmistettu 30.6.2020 mennessä.

Kaikkiaan kuusi koiraa testattiin määräaikaan mennessä. Määräajan umpeuduttua yhteensä 27 koiraa siirretään EJ-rekisteriin ja niiltä poistetaan sukutauluun kirjatut tiedot. Lisäksi EJ-rekisteriin siirretään yhden alkuperäiseen hallituksen päätökseen sisältyvän koiran viime vuonna syntynyt pentue.

Tutkituista koirista kolmen polveutuminen varmistettiin oikeaksi. Kolmen koiran kohdalla osoittautui, että ne eivät polveudu kummastakaan ilmoitetusta vanhemmasta. Muiden polveutumista ei tutkittu ollenkaan. Jos näiden koirien polveutumien varmistuu myöhemmin, voidaan koira siirtää takaisin Kennelliiton FI- tai ER-rekisteriin.

Osa hallituksen päätöksen sisältyneiden pentueiden koirista oli jo valmiiksi rekisteröity EJ-rekisteriin. Niiltäkin poistetaan sukutaulutiedot koirarekisteristä.

Rotujärjestö painottaa kasvattajan vastuuta rodun vaalimisessa

Rotujärjestö Lappalaiskoirat ry esitti Kennelliiton hallitukselle huolensa 15 lappalaiskoirapentueen polveutumisten paikkaansa pitävyydestä ja huostaanotettujen eläinten hyvinvoinnista sekä tulevasta mahdollisesta jalostuskäytöstä. 

Epäilys koirien mahdollisista vääristä sukutauluista perustui pentueet kasvattaneessa kennelissä tehtyihin eläinsuojelutarkastuksiin ja niiden perusteella tehtyihin koirien huostaanottoihin. Väärät sukutaulut omaavien koirien jalostuskäyttö haluttiin katkaista mahdollisimman nopeasti.

- Koemme erittäin vakavana, että tällaisia laiminlyöntejä on tapahtunut kasvattajalla. Koirien polveutumisen paikkaansa pitävyys on rotukoirien kasvattamisen perusta. Tästä huolehtimisen pitäisi olla jokaiselle kasvattajalle itsestäänselvyys. Lappalaiskoirat ry:n tavoitteena on edistää terveiden rotukoirien kasvatustyötä lappalaisissa roduissa, painottaa yhdistyksen puheenjohtaja Sari Laitinen.

Polveutuminen varmistetaan DNA-näytteellä

Koiran polveutumisen varmistus edellyttää, että on olemassa DNA-näyte koiran lisäksi tämän isästä ja emästä. Näytteen ottaa eläinlääkäri tai Kennelliiton valtuuttama henkilö. Silloin kun Kennelliitto vaatii polveutumista, korvaa se näytteidenottokulut ja laboratorion polveutumistutkimuskulut, jos polveutuminen osoittautuu oikeaksi.

Tietoa polveutumisen varmistamisesta saa Kennelliiton verkkosivuilta.

Lisätiedot

Päivi Rantasalo
Jalostusneuvoja
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0229

Hanna Kaasalainen
Jalostussihteeri
hanna.kaasalainen@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0213

Lappalaiskoirat ry:n puheenjohtaja
Sari Laitinen
puheenjohtaja@lappalaiskoirat.fi
puh. 044 029 0013

Voit olla kiinnostunut myös näistä

suomenlapinkoira
Kennelliitto edellyttää yhteensä 15 lappalaiskoirapentueen polveutumisen varmistamista Lue lisää