Joidenkin koira- ja kissarotujen jalostuksessa on pitkään tavoiteltu erittäin lyhyttä kuonoa ja kalloa. Liian lyhyt kuono vaarantaa hengitys- ja lämmönsäätelyjärjestelmän normaalin toiminnan ja altistaa eläimet vakaville terveysongelmille. Suomen Kennelliitto suhtautuu asiaan vakavasti ja on yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa käynnistänyt hankkeita, joilla pyritään vähentämään ja poi

Hengitysvaikeudet on otettu huomioon Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa. Konkreettisena toimenpiteenä Kennelliitto on yhdessä Helsingin yliopiston ja Englanninbulldoggiyhdistyksen kanssa kehittämässä kuntotestiä välineeksi lyhytkuonoisissa roduissa esiintyvien hengitysongelmien vähentämiseen ja poistamiseen. Kuntotestissä testataan koirien hapenottokykyä ja liikkumista. Lisäksi testiin voidaan liittää esimerkiksi luusto- ja ihotutkimuksia. Tarkoituksena on, että vain testin läpäisseitä koiria käytetään jalostukseen.

Pilottirotuna Kennelliitolla on ollut englanninbulldoggi. Myös Mopsikerho on osaltaan ollut mukana testin kehittämisessä. Mopsien suomalaiseen hengitystietutkimukseen osallistui 20 koiraa. Tutkijoiden loppupäätelmä oli, että ”rohina ja ylähengitysäänien voimakkuus erottelee huonot hengittäjät hyvistä. Tutkimus tarjoaa vahvan viitteen siitä, että kävelytesti erottelee hyvät hengittäjät huonoista, jos yksilöllä ei ole muuta kävelyä haittaavaa tekijää”.

Lopulliseen muotoonsa testin on määrä valmistua vielä tänä vuonna. Kuntotestiä tarjotaan sen valmistuttua kaikille lyhytkuonoisten rotujen yhdistyksille. Myös ranskanbulldoggien ja bostoninterriereiden rotujärjestö Suomen Kääpiökoirayhdistys näkee tärkeäksi edistää edustamiensa rotujen terveyttä. Kääpiökoirayhdistys tukee kaikkia kasvattajien vapaaehtoisuuteen perustuvia toimenpiteitä. Yhdistyksen mukaan kuntokartoitus voi oikein suunniteltuna olla yksi hyvä väline. Yhdistys muistuttaa, että kasvattajiin ja pennunostajiin kohdistustuvalla asianmukaisella ja oikea-aikaisella tiedotuksella on koirien terveyden edistämisessä keskeinen rooli.

Liioitellut piirteet koiranäyttelyissä

Ruotsissa jo vuosia käytössä ollut ohjeistus liioiteltujen piirteiden huomioon ottamisesta ulkomuotoarvostelussa on nyt käytössä myös Suomessa. Ohjeistuksessa on nostettu erityisesti tarkkailtaviksi 39 rotua, ja hengitysvaikeuksien tunnistamista käydään läpi yksityiskohtaisesti. Ohjeistuksessa kerrotaan tarkasti millaisia koiria ei saa palkita näyttelyssä tai miten oireet tulee ottaa koiran tuloksessa huomioon. Kussakin näyttelyssä tuomarit kirjaavat ylös kuinka monta ja mitä liioiteltuja piirteitä he näkevät. Kerääntyvän tiedon avulla seurataan rotujen tilannetta.

Ruotsalainen ulkomuototuomari palkitsi Ruotsissa loppukesällä näyttelyssä erinomaisella arvosanalla koiran, jolla oli selviä hengitysvaikeuksia. Koiran arvostelusta kuvattu video on kiertänyt sosiaalisessa mediassa, ja asiasta on noussut kohu, etenkin kun tuomari TV-ohjelmassa kiisti koskaan edes tavanneensa hengitysvaikeuksista kärsivää koiraa.

Sadat ruotsalaiset eläinlääkärit ovat nyt allekirjoittaneet Ruotsin Kennelliitolle ja maatalousministeriölle lähetetyn avoimen kirjeen, jossa tuodaan esiin huoli lyhytkalloisten ja -kuonoisten rotujen alttiudesta hengitysvaikeuksiin. Ruotsalaiseläinlääkärit ehdottavat näiden rotujen koirille pakollista eläinlääkärin tarkastusta ennen jalostukseen ja kasvatukseen käyttöä sekä syntyneiden pentujen tarkastuksia ennen niiden luovuttamista uusille omistajille. Myös Iso-Britannian eläinlääkärien yhdistys British Veterinary Association (BVA) on ilmoittanut jakavansa ruotsalaisten kollegoidensa lyhytkuonoisia koiria koskevan huolen.

Aiheesta lisää marras- ja joulukuun Koiramme-lehdissä.

Lisätietoa lyhytkuonoisten rotujen brakykefaalisesta syndroomasta

Ohjeistus liioiteltujen piirteiden huomioon ottamisesta ulkomuotoarvostelussa

Mopsien suomalainen hengitystietutkimus

Kennelliiton jalostusstrategia

Ruotsin Kennelliiton tiedote 23.10.2015


Lisätietoja:

Miia Lahti
Viestintäpäällikkö
Kennelliitto
miia.lahti@kennelliitto.fi
050 555 4420

Katariina Mäki
Jalostusasiantuntija
Kennelliitto
katariina.maki@kennelliitto.fi
(09) 8873 0228