Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 29. huhtikuuta etäpalaverin luolakoirien taipumuskokeisiin liittyville sidosryhmille. Palaverissa keskusteltiin mahdollisuudesta luopua elävien kettujen käytöstä luolakoirien taipumuskokeissa ja mahdollisista jatkotoimista.

Suomen Kennelliiton ja luolakoirien taipumuskokeiden kollegion edustajat kertoivat tapaamisessa luolakoirien taipumuskoetoiminnasta ja raportoivat kokemuksista mekaanisen ketun käytöstä Tanskassa, jossa Kennelliiton delegaatio vieraili helmikuussa tutustumassa luolakoirien koulutus- ja testaustoimintaan. Tarkempaa tietoa Tanskan käytännöistä löytyy 8.3.2024 julkaistusta tiedotteesta.

Kokouksessa sovittiin, että vaihtoehtoisen, mekaanisen ketun käyttöön perustuvan mallin kehittämistä luolakoirien taipumuskokeisiin jatketaan, ja siihen on mahdollista saada apua myös viranomaisilta. Mekaanisen ketun kehittämishankkeeseen on jopa mahdollista hakea rahoitustukea. 

- Lähdemme nyt Kennelliitossa edistämään aktiivisesti tätä asiaa, kertoo Kennelliiton hallituksen jäsen, koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalo.

Kennelliittoa edusti kokouksessa hänen lisäkseen koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä Hannu Liedes. Kokoukseen oli kutsuttu myös edustajat niistä rotujärjestöistä, joiden roduilla on oikeudet luolakoirien taipumuskokeisiin sekä Suomen Riistakeskuksesta, Suomen Metsästäjäliitosta, SEY Suomen eläinsuojelusta, Eläinten hyvinvointikeskuksesta, Seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunnasta ja Ruokavirastosta.

 

Lisätiedot 

Kennelliiton koe- ja kilpailutoiminnan puheenjohtaja
Risto Ylitalo
risto.ylitalo@kennelliitto.fi
puh. 050 400 0492