Suomen Kennelliiton ja Suomen Metsästäjäliiton edustajat tutustuivat 6.–7. helmikuuta mekaanisen ketun käyttöön luolakoirarotujen koulutuksessa ja testauksessa Dalbyssä, Tanskassa. Toiminnasta Tanskassa vastaavalla maan Metsästäjäliitolla on hyviä kokemuksia mekaanisesta ketusta.

Elävien kettujen käyttö luolakoirarotujen koulutuksessa ja testauksessa kiellettiin Tanskassa vuonna 2016, kun maan uusi eläinsuojelulaki tuli voimaan. Tarvetta luolakoirarotujen metsästyskäyttöön kuitenkin oli, joten Metsästäjäliitto käynnisti vuonna 2017 projektin mekaanisen ketun kehittämiseksi koulutuksen tueksi.

Tanskassa on tällä hetkellä kymmenen koulutuspaikkaa, joissa on tarvittava välineistö luolakoirien koulutukseen ja testaukseen. Mekaaniset ketut koulutuspaikkoihin on kustantanut toimintaa hallinnoiva Tanskan Metsästäjäliitto. Liitto hallinnoi Tanskassa luolakoirien koulutusta ja testausta, laatii säännöt toiminnalle ja kouluttaa koemuodon koulutusohjaajat. Tällä hetkellä 35 metsästyskoiranohjaajaa on erikoistunut luolakoirien kouluttajiksi.

Noin 300 koiraa on suorittanut Tanskassa kolmivaiheisen koulutusohjelman

Koulutus- ja testausohjelmassa käytettävä mekaaninen kettu on pyritty suunnittelemaan koiran näkökulmasta mahdollisimman todelliseksi ulkonäöltään, ääniltään ja liikkeiltään. Mekaaninen kettu voi liikuttaa päätään sivusuunnassa ja tehdä päällään iskeviä liikkeitä eteenpäin kohti koiraa. Tarvittaessa se päästää myös erilaisia ääniä, jotka on tallennettu elävän ketun äänistä vastaavassa tilanteessa. Luolaston tyhjissä pesissä käytetään hajuja tehosteina. 

Mekaaninen kettu

Tanskassa on käytössä luolakoirarotujen kolmivaiheinen koulutus- ja testausohjelma, jossa vaatimustaso nousee vaiheittain ympäristön ja toiminnan osalta. Ohjelman 1. ja 2. vaihe ovat koulutuksellisia vaiheita, joiden avulla pyritään opettamaan koiralle valmiudet toimia metsästyskoirana. 

Koiran tulee läpäistä jokainen koulutuksellinen osio, jotta sen kanssa voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen. Missä tahansa osiossa kouluttaja voi todeta, että koira ei sovellu metsästykseen, jolloin sen koulutusta ei enää jatketa.

Koulutuksen ensimmäinen vaihe käydään puuluolastossa. Tärkeimpänä tavoitteena on opettaa koiraa työskentelemään itsenäisesti luolastossa. Koiran tulisi oppia ilmaisemaan mekaaninen kettu haukkumalla löydettyään sen ja pystyä etsimään itsenäisesti vaihtoehtoinen reitti luolastossa, kun yhteys mekaaniseen kettuun katkaistaan. Koiralle opetetaan myös erilaisia tapoja työskentelyssä ketun kanssa. Lisäksi koiralle opetetaan tottelevaisuuta ja kykyä rauhoittua sen ollessa luolaston ulkopuolella.

Toisessa vaiheessa koiraa harjoitetaan metsästyksenomaisissa olosuhteissa betoniluolastossa, jossa koiran työskentely muuttuu vaativammaksi. Kolmas vaihe on luonnonluolakoe käytännön metsästyksen yhteydessä. Tulos on joko hyväksytty tai hylätty.

Tanskan Metsästäjäliiton mukaan mekaanisella ketulla koulutetut koirat ovat toimivia metsästyskoiria

Mekaaninen kettu ei voi korvata elävää kettua, mutta se on paras käytettävissä oleva vaihtoehto luolakoirien koulutuksessa ja testauksessa, toteaa Tanskan Metsästäjäliitto. Heidän kokemuksensa mukaan mekaanisella ketulla koulutetut koirat ovat toimivia metsästyskoiria. 

Tanskan Metsästäjäliitolla ei ole tilastotietoa koirien loukkaantumisesta luolakoirametsästyksessä, mutta liiton arvion mukaan koirien loukkaantumisia tapahtuu nykyään jopa vähemmän kuin aikaisemmin. Liiton mukaan koiraa voidaan opettaa kontrolloiduissa olosuhteissa käyttäytymään riistalla siten, ettei sen terveys vaarannu turhaan metsästystilanteissa. Testauksessa nähdään myös, soveltuuko koira ylipäätään luolakoirametsästykseen vai ei.

Vastaavanlainen mekaaninen kettu on käytössä myös Norjassa.

Mekaanisen ketun käyttöä vaihtoehtoisena mallina luolakoirarotujen koulutuksessa ja testauksessa Suomessa selvitetään

Tanskan kokemuksia mekaanisen ketun käytöstä esiteltiin Kennelliitossa luolakoirarotujen yhdistysten edustajille tapaamisessa 5. maaliskuuta. 

- Pyrimme  selvittämään mekaanisen ketun käyttöä mahdollisena vaihtoehtoisena mallina myös Suomessa. Selvitystyötä tehdään yhdessä Tanskan ja mahdollisesti muiden Pohjoismaiden toimijoiden kanssa, kertoo Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalo.

Tavoitteena seuraavassa vaiheessa on järjestää käytännön testausta Suomessa niin tanskalaisilla kuin suomalaisillakin koirilla ja saada tätä kautta lisää arvokasta tietoa mekaanisen ketun toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Jatkossakin on tärkeää tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja tutkia myös mahdollisuutta saada kehitystyöhön mukaan tieteellinen osuus.

 

Lisätiedot:

Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Risto Ylitalo
risto.ylitalo@kennelliitto.fi
puh. 050 400 0492