Kennelliiton valtuustoseminaari pidetään Espoossa lauantaina 25. marraskuuta ja valtuuston syyskokous sunnuntaina 26. marraskuuta. Valtuustoseminaari striimataan Kennelliiton jäsenille.

Kennelliiton valtuusto on yleiskokouksen valitsema toimielin, joka päättää Kennelliiton sääntöjen määräämistä ja periaatteellisista asioista. Valtuusto kokoontuu vuosittain kahdesti kokouksiin, joissa käsitellään Kennelliiton sääntöjen mukaiset hallituksen esitykset sekä jäsenyhdistysten ja jäsenten aloitteet.

Valtuusto valitsee syyskokouksessa uusia jäseniä Kennelliiton hallitukseen sekä tänä vuonna myös uuden eettiseen lautakunnan.

Kokouksen henkilövalintojen tueksi järjestetään vaalipaneelit

Kokouksessa valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Jussi Liimatainen, Risto Ylitalo ja Vesa Lehtonen (siirtyi Kennelliiton hallintosihteeriksi 1.5.2023). Valtuusto valitsee myös eettisen lautakunnan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä toimikaudelle 2024–2026.

Sekä hallitukseen että eettiseen lautakuntaan ehdolla olevia haastatellaan lauantain valtuustoseminaarin vaalipaneelissa. Vaalipaneeleita voi seurata kaikille Kennelliiton jäsenille avoimen valtuustoseminaarin striimin kautta. Striimiin ilmoittautumisesta tulee tarkemmat ohjeet viikon 46 alussa.

Vaalipaneelit juontaa Kennelliiton hallituksen jäsen Molli Nyman. Ehdokkaat voivat ilmoittautua mukaan vaalipaneeliin 12. marraskuuta saakka, jonka jälkeen tiedot ehdokkaista julkaistaan Kennelliiton valtuustolle lähetettävässä uutiskirjeessä ja Kennelliiton jäsenkirjeissä.

Valtuusto päättää ensi vuoden budjetista ja toimintasuunnitelmasta

Kennelliiton valtuustossa jäsenistöä edustavat liiton yleiskokouksen valitsemat henkilöt, joilla on myös heille nimetyt varahenkilöt. Jokaisella rotujärjestöllä on yksi valtuustoedustaja ja kennelpiireillä kaksi valtuustoedustajaa. Lisäksi valtuustoon on valittu niin sanotuilta vapailta listoilta 12 edustajaa. Lisää tietoa Kennelliiton valtuustosta löytyy täältä.

Valtuutetut ovat saaneet syyskokouksen kutsun ja asialistan liitteineen marraskuun alussa. He voivat käydä kantojaan valtuustossa esitettäviin asioihin läpi edustamissaan yhdistyksissä.

Henkilövalintojen lisäksi syyskokouksessa päätettäviä yleisiä asioita ovat Kennelliiton vuoden 2024 budjetti ja toimintasuunnitelma, Kennelliiton kaikkia koirarotuja koskeva jalostusstrategia vuosille 2024–2028 sekä päivitetty perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamissääntö (PEVISA).  

Valtuusto päättää luolakoirien taipumuskokeiden tulevaisuudesta. Kennelliiton hallitus päätti maaliskuussa keskeyttää luolakoirien taipumuskokeet, eikä niitä voida enää nykyisillä säännöillä järjestää.


Lisätiedot

Eeva Anttinen, Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja
eeva.anttinen@kennelliitto.fi
puh. 050 407 8484

Esa Kukkonen, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 548 2682

Voit olla kiinnostunut myös näistä

valtuuston kokous
Kennelliiton syysvaltuusto kokoontuu 25.-26.11.2023 – Uusia jäseniä haetaan Kennelliiton hallitukseen ja eettiseen lautakuntaan Lue lisää