Kennelliiton syysvaltuustoviikonloppu järjestetään Espoossa 25.–26. marraskuuta. Valtuustoseminaari pidetään lauantaina ja varsinainen syyskokous sunnuntaina.

Kennelliiton valtuusto on yleiskokouksen valitsema toimielin, joka päättää Kennelliiton sääntöjen määräämistä ja periaatteellisista asioista. Valtuusto kokoontuu vuosittain kahdesti kokouksiin, joissa käsitellään Kennelliiton hallituksen valtuustolle esittämät asiat, jäsenyhdistysten ja jäsenten aloitteet. Tänä vuonna valtuusto valitsee syyskokouksessa uusia jäseniä Kennelliiton hallitukseen sekä eettiseen lautakuntaan. Sekä hallitukseen että eettiseen lautakuntaan ehdolla olevia haastatellaan lauantain vaalipaneelissa. Lisää tietoa Kennelliiton valtuustosta löytyy täältä.

Marraskuussa kerromme tarkemmin siitä, millaisia asioita valtuuston syyskokouksessa käsitellään.

Ehdokkaaksi Kennelliiton hallitukseen?

Kennelliiton valtuuston syyskokouksessa 26.11. valitaan kolme jäsentä Kennelliiton hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle. Erovuorossa ovat Jussi Liimatainen, Risto Ylitalo ja kolmas paikka vapautui Vesa Lehtosen siirryttyä Kennelliiton hallintosihteeriksi.

Kennelliiton hallitus johtaa Kennelliiton toimintaa ja edustaa Kennelliittoa. Hallitus hyväksyy sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, valmistelee ja esittää asioita Kennelliiton valtuustolle sekä päättää eettiselle lautakunnalle ilmoitettavista asioista. Hallituksen apuna toimivat erilaiset toimikunnat ja työryhmät. Hallituksen jäsenenä sinulta edellytetään sitoutumista tehtäviisi. Hallituksen jäsenyyden ohella tehtävään voi kuulua Kennelliiton toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajan tai jäsenen tehtäviä. Pitkä kokemus koiraharrastusten ja luottamustehtävien parissa luetaan eduksi. Lisää tietoa Kennelliiton hallituksesta löytyy täältä.

Lähetä esittelysi 12.11. mennessä. Tarkemmat ehdolle asettumisen ohjeet löytyvät alempaa.

Jäseneksi Kennelliiton eettiseen lautakuntaan?

Valtuusto valitsee tänä vuonna syyskokouksessa myös puheenjohtajan ja kuusi jäsentä Kennelliiton eettiseen lautakuntaan toimikaudelle 2024–2026. Eettinen lautakunta käsittelee hallituksen sille ilmoittamat sääntöjen ja ohjeiden rikkomiset. Lautakunnan työn tarkoitus on ensisijaisesti ohjata koiranomistajia eettiseen koiranpitoon sekä noudattamaan Kennelliiton sääntöjä. Eläinsuojeluasioissa lautakunta voi antaa merkittäviä seuraamuksia. Lautakunnan puheenjohtajalla ja vähintään yhdellä lautakunnan jäsenellä tulee olla ylempi oikeustieteellinen tutkinto.

Löytyykö sinulta oikeustieteellistä ymmärrystä ja jonkun koira-alan toiminnan vankkaa kokemusta? Hae mukaan Kennelliiton eettiseen lautakuntaan. Luottamustehtävä edellyttää vahvaa sitoutumista tärkeään työhön, niin että asiat saadaan käsiteltyä lautakunnassa kohteiden oikeusturva huomioiden kohtuullisessa ajassa. Lisää tietoa Kennelliiton eettisestä lautakunnasta löytyy täältä.

Lähetä esittelysi 12.11. mennessä. Tarkemmat ehdolle asettumisen ohjeet löytyvät alta.

Ehdolle asettuminen

Haluatko asettua ehdolle Kennelliiton hallitukseen tai eettiseen lautakuntaan? Lähetä esittelysi 12.11. mennessä osoitteeseen valtuusto@kennelliitto.fi. Kerro hakemuksessasi kuka olet ja millaista osaamista tuot mukanasi. Kerro myös haetko hallituksen jäseneksi vai eettisen lautakunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi. Toimita myös kuva itsestäsi jpg-muodossa.

Jotta valtuustolla olisi päätöksenteon pohjaksi mahdollisimman hyvin tietoa siitä, keitä hallitukseen on ehdolla, ja mitä ajatuksia heillä on Kennelliiton toiminnan kehittämisestä, tarjoamme ehdokkaille mahdollisuuden lyhyeen esittelyyn Kennelliiton uutiskirjeessä. Pidemmät esittelyt lisätään valtuuston jäsenille suunnatulle sivustolle. Mikäli haluat esittelysi mukaan Kennelliiton uutiskirjeeseen, voit samalla toimittaa lyhyen esittelyn (enintään 900 merkkiä) uutiskirjettä varten. Pidätämme oikeuden muokata esittelyt uutiskirjeessä yhtenäiseen muotoon.

Ehdolle asettuneita haastatellaan lauantaina 25.11. valtuustoseminaarin paneelikeskustelussa.

Lauantain valtuustoseminaarin paneelikeskustelu striimataan Kennelliiton jäsenille

Kennelliiton jäsenten on mahdollista seurata lauantaina järjestettävää paneelikeskustelua live-lähetyksenä. Paneelikeskustelussa Kennelliiton hallituksen jäsen Molli Nyman haastattelee Kennelliiton hallitukseen ja eettiseen lautakuntaan ehdolle asettuneita. Live-lähetyksestä tulee lisää tietoa lähempänä tapahtumaa.

Valtuustoon liittyvät tiedustelut:

valtuusto@kennelliitto.fi