Kennelliiton ja Agria Eläinvakuutuksen aktiviteettirahastosta jaettiin tänään Koiramessuilla tunnustuspalkinnot kahdelle rotuyhdistykselle, Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry:lle ja Suomen Ranskanbulldoggit ry:lle.

Aktiviteettirahastosta jaetaan vuosittain varoja sopimusosapuolten yhteistyössä päättämiin kohteisiin.

Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry palkittiin 4500 eurolla pitkäjäsenteisestä hyvästä työstä rodun terveyden edistämiseksi. Palkinnon ottivat vastaan yhdistyksen puheenjohtaja Mari Mamia ja tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja Miia Koski.

Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry:n jalostuksessa on haluttu erityisesti kiinnittää huomiota muun maussa rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseen, rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttämiseen ja käyttöominaisuuksien kehittämiseen sekä koiran elämän ja sen pidon kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäisemiseen. Jalostuksessa halutaan säilyttää rotutyypillinen ulkomuoto säilyttämiseen ilman turhaa liioittelua.

Lisäksi yhdistys tukee sileäkarvaisten noutajien selän virallista spondyloositutkimusta ja on toteuttanut myös allergiakyselyn.

Suomen Ranskanbulldogit ry:lle myönnettiin 4500 euroa yhdistyksen tänä vuonna aloittamaan roturisteytysprojektiin. Palkinnon vastaanottivat yhdistyksen puheenjohtaja ja roturisteytystyöryhmän vetäjä Toni Saira ja yhdistyksen varapuheenjohtaja ja jalostustoimikunnan puheenjohtaja Maarit Lehtonen.

Suomen Ranskanbulldogit ry on käynnistänyt pitkäkestoisen roturisteytysprojektin. Ranskanbulldogin terveystilanteen suunnitelmallinen parantaminen on yksi yhdistyksen tavoitteista. Rotu kuuluu Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan eli Pevisaan. Yhdistyksen roturisteytysprojektin tavoitteena on vaikuttaa ranskanbulldogin terveyteen. Projekti noudattaa Suomen Kennelliiton roturisteytysohjetta ja on siten tarkoin suunniteltu ja valvottu prosessi.

Palkinnon yhdistyksille ojensivat Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen ja maajohtaja Anna Linder Agria Eläinvakuutuksesta.