Utmärkelsepris från Finska Kennelklubbens och Agria Eläinvakuutus aktivitetsfond utdelades idag till två rasföreningar på den finska hundmässan Koiramessut. De två rasföreningarna är Finska flatcoated retrieverklubben rf och rasföreningen för franska bulldoggar Suomen Ranskabulldoggit ry.

Ur aktivitetsfonden beviljas årligen medel till projekt som avtalsparterna tillsammans valt ut.

Finska flatcoated retrieverklubben rf belönades med 4500 € för gott långsiktigt arbete för att främja rasens hälsa.  Priset togs emot av föreningens ordförande Mari Mamia och framtidskommitténs ordförande Miia Koski.

Finska flatcoated retrieverklubben rf har i sin avelsverksamhet velat fästa uppmärksamhet i synnerhet på att trygga rasens genetiska variation, bibehållande av rastypisk och samhällsanpassad mentalitet, utvecklande av arbetsegenskaper samt minskning av förekomsten av ärftliga sjukdomar och defekter som är av största betydelse för hundens liv och hundhållning samt motarbetningen av spridningen av dessa. Aveln siktar på att förvara rastypiskt utseende utan extra överdrifter.

Föreningen stödjer dessutom officiell spondylosundersökning av rygg hos flatcoated retriver och har även genomfört en allergienkät.

Rasföreningen för franska bulldoggar i Finland, Suomen Ranskanbulldogit ry, beviljades 4500 € för raskorsningsprogrammet föreningen har startat i år. Priset mottogs av föreningens ordförande och ledaren för raskorsningsprojektet Toni Saira och föreningens vice ordförande och ordförande för avelskommittén Maarit Lehtonen.

Suomen Ranskanbulldoggit ry har startat ett långsiktigt raskorsningsprojekt. Planmässig främjande av hälsoläget hos fransk bulldogg är ett av föreningens mål. Rasen ingår i Kennelklubbens program för motarbetning av ärftliga defekter och sjukdomar, dvs. PEVISA. Målet med föreningens raskorsningsprojekt är att påverka hälsan hos fransk bulldogg. I projektet iakttas Finska Kennelklubbens direktiv om raskorsningar och är därmed en noggrant planerad och övervakad process.

Prisen till föreningarna överlämnades av Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen och landschef för Agria Eläinvakuutus Anna Linder.