Kennelliiton hallitus tarkisti kokouksessaan 5.2.2021 koronapandemian takia tekemiään linjauksia. Ennen kesäkuun loppua suunniteltavaksi pidettävät koiranäyttelyt voi siirtää tai perua, ja ulkonäyttelykautta pidennetään. Kennelliiton itse järjestämiä tapahtumia sekä kaverikoira- ja lukukoirakäyntejä voidaan järjestää huhtikuusta alkaen harkitusti ja terveysturvallisesti, viranomaisten ohjeita ja määräyksiä noudattaen.

- Toivomme, että osa nyt pitkään tauolla olleesta toiminnasta voitaisiin käynnistää mahdollisuuksien mukaan loppukevään aikana, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Kennelliitto noudattaa toiminnassaan Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintovirastojen linjauksia.

Kennelliitto voi järjestää mahdollisuuksien mukaan omia tapahtumiaan huhtikuusta lähtien

Kennelliitto voi järjestää omia tapahtumiaan huhtikuun alusta lähtien harkinnan mukaan ja terveysturvallisesti, viranomaisten ohjeiden ja määräysten puitteissa.

Kennelpiirit, rotujärjestöt ja muut Kennelliiton jäsenjärjestöt tai yhdistykset päättävät itse, miten menettelevät tapahtumiensa osalta ottaen huomioon viranomaisten antamat määräykset ja suositukset.

Myös koulutus-, kurssi- ja neuvottelutapahtumia voi järjestää viranomaisten määräysten ja suositusten puitteissa. Kennelliiton hallitus on valtuuttanut toimiston hyväksymään mahdolliset etäkoulutustilaisuudet, vaikka ne poikkeaisivatkin Kennelliiton ohjeista ja määräyksistä.

Kaveri- ja lukukoirakäyntejä voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan huhtikuusta lähtien

Kaveri- ja lukukoirakäyntejä voidaan jatkaa huhtikuun alusta lähtien harkitusti viranomaisten ohjeiden ja määräysten puitteissa ja terveysturvallisuuden vaatimukset täyttäen. Kaveri- ja lukukoiraohjaajat päättävät vapaaehtoisina itse, osallistuvatko toimintaan.  

Kaikki ennen kesäkuun loppua järjestettäväksi suunnitellut koiranäyttelyt voidaan perua tai siirtää

Näyttelyn järjestäjät voivat halutessaan perua tai siirtää ajanjaksolle 1.1.-30.6.2021 myönnetyn näyttelyn pidettäväksi 31.10.2021 mennessä. Päätöksestä on ilmoitettava Kennelliitolle viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttelyn ilmoitettua ajankohtaa.

Näyttelyiden koiramäärää voidaan rajoittaa näyttelytoimikunnan päätöksellä. Päätöksestä tulee ilmoittaa Kennelliittoon kaksi kuukautta ennen näyttelyn ajankohtaa, ja päätös tulee julkistaa Kennelliiton tapahtumakalenterissa ja näyttelyn kotisivuilla.

Ulkonäyttelykausi alkaa keväällä 1.4.2021 ja jatkuu tänä vuonna 31.10.2021 saakka.

Kokeiden, kilpailujen ja testien anomisessa poikkeusaikana edelleen kahden viikon anomisaika

Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa 30.6.2021 saakka lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla.

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistumisessa ei vaadita poikkeusaikana näyttelytulosta

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden osallistumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos, voi osallistua 30.6.2021 saakka poikkeuksellisesti ilman näyttelytulosta.

Ulkomaille ei lähetetä edustusjoukkueita ennen heinäkuuta

Suomen Kennelliitto ei järjestä kansainvälisiä arvokokeita ja -kilpailuita eikä pohjoismaisia maaotteluita ja mestaruuskilpailuita ennen 30.6.2021, eikä lähetä edustusjoukkueita näihin tapahtumiin.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat perua seuraamuksitta osallistumisensa tammi-kesäkuun tapahtumiin

Ulkomuototuomarit, kokeiden, kilpailujen ja testien tuomarit sekä näiden tapahtumien toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisensa tapahtumissa ilman seuraamuksia 30.6.2021 saakka. Siitä, miten mahdollisten jo syntyneiden kustannusten kanssa toimitaan, on sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa.

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
puh. 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja
Kimmo Mustonen
puh. 0400 914 423
kimmo.mustonen@kennelliitto.fi

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Esa Kukkonen
puh. 044 364 2271

eok@esakukkonen.fi

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Karjalankarhukoira_TuomoTurunen
Koronapandemia-ajan kokeissa, kilpailuissa ja testeissä tulee noudattaa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä Lue lisää
Koiramessut 2019 junior handler
Koronapandemia rajoittaa Kennelliiton tapahtumia ja toimintaa myös kevätkaudella 2021 Lue lisää