På sitt möte 5.2.2021 granskade Kennelklubbens styrelse riktlinjerna den gett på grund av coronapandemin. Hundutställningar som var ämnade att hållas före utgången av juni kan skjutas upp eller ställas in, och säsongen för utomhusutställningar förlängs. Evenemang som Kennelklubben själv arrangerar samt kompis- och läshundbesök kan arrangeras från och med april månad, med eftertanke och med iakttagande av hälsosäkerhet, myndighetsdirektiv och -föreskrifter.

- Vi hoppas på att en del av den verksamhet som nu varit på paus en längre tid kan i mån av möjlighet återupptas under senvåren, säger Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.

I sin verksamhet iakttar Finska Kennelklubben de riktlinjer som Finlands regering, Institutet för hälsa och välfärd THL, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt regionförvaltningsverken har gett.

Kennelklubben kan i mån av möjlighet arrangera egna evenemang från och med april

Kennelklubben kan efter eget omdöme, med iakttagande av hälsosäkerhet och inom ramen för myndighetsdirektiv och -föreskrifter, arrangera egna evenemang från och med april.

Kenneldistrikt, specialklubbar och andra medlemsorganisationer eller föreningar i Kennelklubben beslutar själva hur de går till väga med sina evenemang, med iakttagande av myndighetsföreskrifter och -rekommendationer.

Också utbildningar, kurser och möten kan arrangeras inom ramen för myndighetsföreskrifter och -rekommendationer. Kennelklubbens styrelse har gett kansliet fullmakt att godkänna eventuella utbildningsevenemang som sker på distans, även om dessa avviker från Kennelklubbens direktiv och bestämmelser.

Kompis- och läshundbesök kan genomföras i mån av möjlighet från och med april

Kompis- och läshundbesök kan återupptas från och med början av april, med eftertanke och inom ramen för myndighetsdirektiv och -föreskrifter samt med hänsyn till de krav som ställs på hälsosäkerhet. Som frivilliga aktörer beslutar kompis- och läshundförarna själva om de deltar i verksamheten eller inte. 

Hundutställningar som planerats till före utgången av juni kan skjutas upp eller ställas in

Om utställningsarrangörer så önskar kan de välja att ställa in eller skjuta upp en utställning beviljad för tidpunkten 1.1–30.6.2021. En utställning som skjuts upp bör arrangeras senast 31.10.2021. Kennelklubben ska meddelas om beslutet senast två månader före den angivna tidpunkten för utställningen.

Antalet hundar på utställningen kan begränsas genom beslut av utställningsbestyrelsen. Kennelklubben bör meddelas om beslutet två månader före tidpunkten för utställningen och beslutet bör offentliggöras i Kennelklubbens eventkalender och på utställningens webbplats.

Utomhussäsongen för hundutställningar inleds på våren 1.4.2021 och pågår i år till 31.10.2021.

Ansökningstiden för prov, tävlingar och tester fortfarande två veckor under undantagstider

På grund av undantagsläget kan en förkortad ansökningstid på två veckor tillämpas fram till 30.6.2021 vid anhållan om kurser, prov, tävlingar och tester.

Utställningsresultat krävs inte för deltagande i prov, tävlingar och tester under undantagstider

En hund kan fram till 30.6.2021 undantagsvis delta utan utställningsresultat i sådana prov, tävlingar eller tester där utställningsresultat är ett krav för deltagande.

Inga landslag utomlands före juli

Finska Kennelklubben arrangerar inga internationella värdeprov och -tävlingar och inga nordiska landskamper och mästerskap före 30.6.2021 och sänder inga landslag till dessa evenemang.

Domare och funktionärer kan lämna återbud för deltagande i evenemang under januari-juni utan konsekvenser

Exteriördomare, domare för prov, tävlingar och tester samt funktionärer på dessa evenemang kan, om de önskar, lämna återbud för sina tjänsteuppdrag utan konsekvenser fram till 30.6.2021. Hur man går till väga med eventuella kostnader som redan uppstått ska man komma överens om med evenemangets arrangör.

För mera information:

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
tfn 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Ordförande för utställnings- och domarkommittén
Kimmo Mustonen
tfn 0400 914 423
kimmo.mustonen@kennelliitto.fi

Ordförande för prov- och tävlingskommittén
Esa Kukkonen
tfn 044 364 2271

eok@esakukkonen.fi

Läs mera

Karjalankarhukoira_TuomoTurunen
Myndighetsrekommendationer och -föreskrifter bör iakttas vid prov, tävlingar och tester under coronapandemin Läs mera
Koiramessut 2019 junior handler
Coronapandemin sätter begränsningar på Kennelklubbens evenemang och verksamhet även under våren 2021 Läs mera