Finska Kennelklubbens styrelse har beslutat på sitt möte 10.12.2020 att ställa in klubbens samtliga evenemang för tiden januari-mars 2021, inklusive vinnarutställningarna 2020 och den finska hundmässan Koiramessut. Beslutet gäller inte evenemang som arrangeras av kenneldistrikt, specialklubbar och andra medlemsföreningar, utan dessa bestämmer själva hur de agerar inom ramen för myndighetsbeslut.

- Även det inkommande året begränsar coronapandemin våra liv på många sätt. Vi följer tätt med hur situationen utvecklas och hoppas på att vi kan köra igång med verksamheten igen på våren genast när läget förbättras, konstaterar Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.

I sin verksamhet iakttar Finska Kennelklubben de riktlinjer som Finlands regering, Institutet för hälsa och välfärd THL, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt regionförvaltningsverken har gett.

Hundutställningar i januari-mars kan ställas in eller skjutas upp

Utställningsarrangörer kan välja att ställa in eller skjuta upp utställningar som arrangeras 1.1–31.3.2021 fram till 31.5.2021. Utställningsarrangören ska meddela Kennelklubben om sitt beslut senast två månader före den angivna tidpunkten för utställningen.

Antalet hundar på utställningen kan begränsas genom beslut av utställningsbestyrelsen. Kennelklubben bör meddelas om beslutet två månader före tidpunkten för utställningen och beslutet bör offentliggöras i Kennelklubbens eventkalender och på utställningens webbplats.

Utomhussäsongen för hundutställningar inleds på våren 1.4.2020. Kennelklubbens utställnings- och domarkommitté bereder en eventuell förlängning av utomhussäsongen för hösten 2021.

Ansökningstiden för prov, tävlingar och tester är två veckor under undantagstider

På grund av det exceptionella läget tillämpas en förkortad ansökningstid på två veckor för kurser, prov och tävlingar fram till 30.6.2021.

Utställningsresultat krävs inte för deltagande i prov, tävlingar och tester under undantagstider

En hund kan fram till 30.6.2021 undantagsvis delta utan utställningsresultat i sådana prov, tävlingar eller tester där utställningsresultat är ett krav för deltagande.

Alla evenemang arrangerade av Kennelklubben ställs in i januari-mars

Alla evenemang som Kennelklubben själv arrangerar har ställts in fram till 31.3.2021. Detta gäller inte evenemang som arrangeras i form av distansevenemang. Junior handling-tävlingarna på Koiramessut 2020 arrangeras, i mån av möjlighet, senare på våren. Mera information om detta ges när den finns tillgänglig.

Beslutet om att ställa in evenemang som Kennelklubben själv arrangerar gäller inte evenemang som arrangeras av kenneldistrikt, specialklubbar och övriga medlemsorganisationer eller -föreningar i Kennelklubben. Dessa beslutar själva hur de går till väga med sina evenemang, med iakttagande av myndighetsföreskrifter och -rekommendationer.

Också utbildningar, kurser och möten kan fortfarande arrangeras inom ramen för myndighetsföreskrifter och -rekommendationer. Kennelklubbens styrelse har gett kansliet fullmakt att godkänna eventuella utbildningsevenemang som sker på distans, även om dessa avviker från Kennelklubbens direktiv och bestämmelser.

Kompis- och läshundverksamhet på paus fram till slutet av mars

Avbrottet för kompis- och läshundbesök fortsätter fram till 31.3.2020. Också utbildningar, kurser, möten och andra nära sammankomster är på paus. Läshundverksamhet som sker på distans kan fortsättas enligt de anvisningar som getts tidigare.

Inga landslag utomlands i januari-mars

Finska Kennelklubben arrangerar inga internationella värdeprov och -tävlingar och inga nordiska landskamper och mästerskap före 31.3.2021 och sänder inga landslag till dessa evenemang.

Domare och funktionärer kan lämna återbud för deltagande i evenemang under januari-juni utan konsekvenser

Exteriördomare, domare för prov, tävlingar och tester samt funktionärer på dessa evenemang kan, om de önskar, lämna återbud för sina tjänsteuppdrag utan konsekvenser fram till 30.6.2021. Hur man går till väga med eventuella kostnader som redan uppstått ska man komma överens om med evenemangets arrangör.

För mera information:

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
tfn 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Ordförande för utställnings- och domarkommittén
Kimmo Mustonen
tfn 0400 914 423
kimmo.mustonen@kennelliitto.fi

Ordförande för prov- och tävlingskommittén
Esa Kukkonen
tfn 044 364 2271

eok@esakukkonen.fi