Kansainvälinen kennelliittojen kattojärjestö FCI on koonnut verkkoon vertailutietoa koirien rekisteröinnistä eri jäsenmaissaan. FCI:n verkkosivuilta löytyy myös tietoa koirien jalostussäännöksistä eri maissa.

Verkkosivuilla olevat tilastotiedot on kerätty eri lähteistä eri tavoin, joten kaikki tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Esimerkiksi tiedot koirien rekisteröintimääristä on kerätty FEDIAF:n (The European Pet Food Industry) julkaisemista vuoden 2019 tilastoista. Niissä Suomen koiramääräarvio on 800 000 koiraa, luku, jonka Tilastokeskus tarkisti vuonna 2018. Viimeisin arvio on 700 000 koiraa. Suomen koirakannasta arviolta 70-75 prosenttia on Kennelliittoon rekisteröityjä rotukoiria. FEDIAF:n tilastojen mukaan rekisteröityjen rotukoirien osuus koko koirakannasta Suomessa on maailman suurin. Sama johtopäätös on tehty aikaisemmin myös Kennelliitossa.

Vertailutieto koirien jalostussäännöksistä Suomessa ei anna FCI:n tietopaketissa oikeaa kuvaa, sillä ilmoitimme FCI:n pyynnöstä Suomesta pääasiassa vain lyhytkalloisia rotuja koskevia tarkempia tietoja. Kun katsotaan kaikkien rotujen jalostussäännöksiä, on niitä Suomessa kunnioitettava määrä jo nyt. Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma PEVISA:ssa on mukana noin 150 rotua. Tiedot tällä hetkellä voimassa olevista eri rotujen PEVISA-säännöksistä löytyvät täältä. Lisäksi Kennelliitto on hyväksynyt lyhytkalloisten rotujen osalta ensi vuodesta alkaen tiukempia jalostusohjelmia, joista aikaisemmin uutisoimme.

Tietopaketissa on mukana FCI:n tieteellisen toimikunnan raportti lyhytkalloisten koirien ylähengitystieongelmista (BOAS). Raportti sisältää myös suositukset siitä, miten näiden rotujen terveystilannetta tulee parantaa.

FCI:n laatimaan tietopakettiin voi tutustua täällä.

Voit olla kiinnostunut myös näistä

FCI logo
Fédération Cynologique Internationale (FCI) Lue lisää
Suomenlapinkoiran pennut
Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta Lue lisää