Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa mm. rodun historiasta, luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

JTO on pakollinen kaikille roduille, jossa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50 koiraa. Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotuyhdistykset vastaava omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta. Jokaisen rotujärjestön pitää huolehtia, että sen alaisille roduille laaditaan oma JTO-ohjelmansa. Tällä hetkellä yli 200 rodulla on voimassa oleva JTO.

JTO:n hyväksymisessä kannattaa hyödyntää ennakkotarkastus mahdollisuutta. Kun JTO on tehty tai päivitetty valmiiksi, voidaan se toimittaa hyvissä ajoin ennen rotujärjestön tai -yhdistyksen kokouksen käsittelyä ennakkotarkastettavaksi Kennelliittoon. Ennakkotarkastuksessa JTO:sta annetaan kommentit ja mahdolliset muutosehdotukset. Kun tarvittavat muutokset on tehty, on JTO valmis esitettäväksi rotujärjestön tai -yhdistyksen kokoukselle.

Kennelliiton järjestöpäivillä 4.2.2023 Vantaalla käydään läpi JTO:n ja PEVISA:n laadintaa Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan esittelijä-sihteeri Kaisa Metteri-Goldin toimesta. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua paikan päällä tai etänä. Ilmoittaudu mukaan lähitapahtumaan viimeistään keskiviikkona 25.1.2023 tai etätapahtumaan tiistaina 31.1.2023.

Tarkemmat ohjeet JTO:n laatimisesta ja hyväksymisestä löydät täältä.

Kennelliiton järjestöpäivän ohjelmaan ja ilmoittautumiseen pääset täältä.

 

Lisätietoja:

JTO ja PEVISA: jalostusposti@kennelliitto.fi

Järjestöpäivä: koulutus@kennelliitto.fi