Rotujärjestön ja rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyiden lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä oli sen lukumääräisesti suurimman rodun rekisteröintimäärä hakemisaikaa edeltävänä vuonna: yksi erikoisnäyttely kutakin alkavaa 500 rekisteröityä koiraa kohti. Erikoisnäyttelyihin saavat osallistua kaikki rotujärjestöön näyttelyn hakemishetkellä kuuluvat rodut.
Vuodelle 2021 anottavien kohdalla katsotaan vuoden 2018 rekisteröintitilastoja.

Ryhmänäyttelyitä anovien yhdistysten on huomioitava, että osa 5 ja osa 6 ryhmän rodut muuttuvat 1.1.2021 alkaen järjestettävissä näyttelyissä. Ryhmän nimi muuttuu samalla osa 5 ja FCI 6. Ryhmät 5.2, 5.3 ja 6 voidaan laskea yhdeksi kokonaiseksi ryhmäksi. Lisäksi mukana on oltava joku muu kokonainen FCI:n roturyhmä.
Ryhmät 5.2 ja 5.3 pitävät sisällään seuraavat rodut: buhund, harmaa norjanhirvikoira, hälleforsinkoira, islanninlammaskoira, itäsiperianlaika, jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira, lapinporokoira, lunnikoira, länsigöötanmaanpystykorva, länsisiperianlaika, musta norjanhirvikoira, pohjanpystykorva, ruotsinlapinkoira, suomenlapinkoira, suomenpystykorva, valkoinen ruotsinhirvikoira ja venäläis-eurooppalainen laika. Ryhmässä on osa 5 rotujen lisäksi mukana kokonainen FCI 6 ryhmä.


Kennelliiton koulutusviikonloput, jolloin ei saa järjestää mitään näyttelyitä, ovat vuodelle 2021 seuraavat 6.-7.2. ja 16.-17.10. Vastaavasti vuodelle 2020 koulutusviikonloput ovat 15.-16.2. ja 21.-22.11.

Anomus tehdään Omakoira-jäsenpalvelun kautta.

Lisätietoja:
Kennelliitto, näyttelysihteeri
Maarika Wallenius
09 8873 0220
maarika.wallenius@kennelliitto.fi