Näyttelynjärjestäjän verkkokurssi on tuhti tietopaketti yhdistyksille, jotka harkitsevat koiranäyttelyn järjestämistä. Siitä on hyötyä kaikille koiranäyttelyiden järjestämistehtävissä mukana oleville yhdistysaktiiveille ja talkoolaisille. Kurssi soveltuu erinomaisesti myös koiranäyttelyharrastajille. Se antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, kuinka valtavasti työtä koiranäyttelyiden järjestäminen vaatii, ja mitä kaikkea näyttelymaksut pitävät sisällään.

Näyttelynjärjestäjän verkkokurssi löytyy täältä.

Viisi lukua täynnä tärkeää tietoa

Kurssi koostuu viidestä pääluvusta, jotka seuraavat koiranäyttelyn järjestämisvaiheita alusta loppuun asti.

  1. Ideasta anomiseen -luvussa käsitellään mm. erilaisten näyttelyiden anomis- ja käsittelyaikatauluja, näyttelypaikan valintaa, näyttelytoimikunnan perustamista sekä näyttelyn budjetointia.
  2. Meille on myönnetty näyttely -luvussa käsitellään mm. ilmoittautumisaikoja ja -maksuja, tuomarilistojen rakentamista sekä sponsoreihin, palkintoihin ja markkinointiin liittyviä asioita.  
  3. Näyttely lähestyy -luku sisältää mm. tietoa siitä, miten ilmoittautumisia käsitellään, mitä aikataulujen laadinnassa tulee ottaa huomioon, mitä näytteilleasettajan tiedotteen tulee sisältää ja miten näyttelyistä tehdään mahdollisimman turvallinen tapahtuma.
  4. Näyttelyviikonloppu -lukuun on kirjattu mm. järjestelypäällikön, tuomarisihteerin, rahastonhoitajan sekä toimiston ja toimistopäällikön näyttelypäivän tehtäviä.
  5. Näyttelyn jälkityöt -luvussa käsitellään mm. näyttelytulosten raportoimista sekä näyttelynjärjestäjän maksuihin liittyviä asioita.

Kurssi sisältää myös videoita ja tehtäviä.

Kurssia kehitetään palautteen perusteella

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta ottaa mielellään vastaan kommentteja ja kehitysehdotuksia kurssista. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen nayttelysihteeri@kennelliitto.fi otsikolla ”Näyttelynjärjestäjän verkkokurssi, ruusuja ja risuja”. Palautetta 15.6.2022 mennessä antaneiden kesken arvomme 6 kappaletta 50 euron suuruista Showlinkin lahjakorttia. Toki palautetta otetaan mielellään vastaan myöhemminkin.