Antalet specialutställningar för specialklubben eller rasföreningen bestäms enligt antalet registreringar av föreningens antalsmässigt största ras året före anhållan görs: en specialutställning för varje påbörjat 500-tal registrerade hundar. På specialutställningen får delta alla de raser som tillhör specialklubben vid tidpunkten för ansökan.
För utställningar som ansöks för år 2021 beaktas registreringsstatistik från år 2018.

Föreningar som ansöker om tillstånd för grupputställningar bör beakta att raserna i gruppen del 5 och del 6 ändras på utställningar som arrangeras från och med 1.1.2021. Gruppens namn ändras även till del 5 och FCI 6. Grupperna 5.2, 5.3 och 6 kan räknas som en hel grupp. Dessutom ska någon annan fullständig FCI-rasgrupp vara med.
I grupp 5.2 och 5.3 ingår följande raser: buhund, norsk älghund, grå, hälleforshund, isländsk fårhund, östsibirisk lajka, jämthund, karelsk björnhund, lapsk vallhund, norsk lundehund, västgötaspets, västsibirisk lajka, norsk älghund, svart, norrbottenspets, svensk lapphund, finsk lapphund, finsk spets, svensk vit älghund och rysk-europeisk lajka. Förutom raserna i del 5 omfattar gruppen även hela gruppen FCI 6.

Finska Kennelklubbens utbildningshelger år 2021, då inga utställningar får arrangeras, är 6–7.2 och 16–17.10. På motsvarande vis är utbildningshelgerna år 2020 15–16.2 och 21–22.11.

Utställningar ansöks via Omakoira-medlemstjänsten.

För mera information:
Finska Kennelklubben, utställningssekreterare
Maarika Wallenius
09 8873 0220
maarika.wallenius@kennelliitto.fi