Jäsenyhdistyksiämme ovat:

  • kennelpiirit
  • rotujärjestöt
  • rotuyhdistykset (rotua harrastavat yhdistykset)
  • rotukerhot (entiset yhdistykset)
  • harrastusyhdistykset (entiset kennelyhdistykset)
  • lajiliitot

Jäsenyhdistyksistä kennelpiireillä ja rotujärjestöillä on edustus Kennelliiton päätöksentekovaltaa käyttävässä valtuustossa, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kennelliiton jäsenyhdistysten roolit on määritelty Kennelliiton säännöissä.

Downloadable file
Suomen Kennelliiton säännöt
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Päivitetty 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Päivitetty
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Päivitetty


 

Kennelpiirit

Kennelpiirit edustavat Kennelliittoa alueellaan. Niitä on 19. Kennelpiirien tehtävistä löytyy tarkempaa tietoa täältä.

Downloadable file
Kennelpiirin mallisäännöt
Kennelpiirien mallisäännöt on tehty kennelpiirien käyttöön niiden omien sääntöjen mallipohjaksi. Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt säännöt kokouksessaan 22.11.2020.
Päivitetty 12.1.2021
Kennelpiirin mallisäännöt
Kennelpiirien mallisäännöt on tehty kennelpiirien käyttöön niiden omien sääntöjen mallipohjaksi. Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt säännöt kokouksessaan 22.11.2020.
Päivitetty
Modellstadgar för kenneldistrikt
Modellstadgar för kenneldistrikt är gjord för kenneldistrikten att använda som modell för sina egna regler. Kennelklubbens fullmäktige har godkänt reglerna den 22.11.2020.
Päivitetty 

Rotujärjestöt

Rotujärjestöt ovat valtakunnallisia yhdistyksiä, jotka ohjaavat edustamiensa koirarotujen jalostusta Suomessa. Rotujärjestöt myös edistävät rodun harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille. Rotujärjestöt seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat siitä tietoa eri kanavia pitkin.

Kennelliiton valtuusto hyväksyy yhdistykselle rotujärjestön statuksen. Edellytyksenä sille on, että yhdistys on toiminnallaan pystynyt osoittamaan, että se kykenee hoitamaan rotujärjestön tehtävät.

Rotujärjestöjä on tällä hetkellä 95. Löydä omasi täältä.


Rotuyhdistykset

Rotuyhdistykset (entiset rotua harrastavat yhdistykset) edistävät edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotuyhdistykset ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä.

Rotuyhdistyksen oikeudet yhdistykselle myöntää Kennelliiton hallitus. Vuonna 2019 rotua harrastavia yhdistyksiä oli 44. Katso omasi täältä.


Rotukerhot

Rotukerhot (entiset rotuyhdistykset) ovat pienempiä eri rotujen valtakunnallisia yhdistyksiä. Rotukerhot kuuluvat rotujärjestöjen alaisuuteen. Ne voivat olla myös rotuyhdistyksen paikallisia tai alueellisia jäsenyhdistyksiä. Rotukerhot ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä. Vuonna 2019 rotukerhoja oli 44.

Kennelyhdistykset

Kennelyhdistykset ovat paikallisia tai alueellisia koiraharrastuskerhoja. Monet niistä ovat metsästys-, tottelevaisuus- tai agility-yhdistyksiä. Kennelyhdistykset ovat oman kotipaikkakuntansa kennelpiirien jäseniä. Vuonna 2019 kennelyhdistyksiä oli 1871.

Kennelyhdistysten tiedot löytyvät kennelpiirien verkkosivuilta.

Lajiliitot

Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai useampaa koe- tai kilpailutoimintaa edustava valtakunnallisen yhdistys. Kennelliiton alaisuudessa toimi vuonna 2019 yksi lajiliitto, Suomen Agilityliitto SAGI ry.