Jäsenyhdistyksiämme ovat:

  • kennelpiirit
  • rotujärjestöt
  • rotuyhdistykset (entinen rotua harrastavat yhdistykset)
  • rotukerhot (entiset rotuyhdistykset)
  • harrastusyhdistykset (entiset kennelyhdistykset)
  • lajiliitot

Jäsenyhdistyksistä kennelpiireillä ja rotujärjestöillä on edustus Kennelliiton päätöksentekovaltaa käyttävässä valtuustossa, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kennelliiton jäsenyhdistysten roolit on määritelty Kennelliiton säännöissä.

Downloadable file
Suomen Kennelliiton säännöt
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Updated
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Updated

 


Kennelpiirit

Kennelpiirit edustavat Kennelliittoa alueellaan. Niitä on 19. Kennelpiirien tehtävistä löytyy tarkempaa tietoa täältä.

Downloadable file
Kennelpiirin mallisäännöt
Kennelpiirien mallisäännöt on tehty kennelpiirien käyttöön niiden omien sääntöjen mallipohjaksi. Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt säännöt kokouksessaan 29.5.2022.
Updated 12.1.2021
Kennelpiirin mallisäännöt
Kennelpiirien mallisäännöt on tehty kennelpiirien käyttöön niiden omien sääntöjen mallipohjaksi. Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt säännöt kokouksessaan 29.5.2022.
Updated
Modellstadgar för kenneldistrikt
Modellstadgar för kenneldistrikt är gjord för kenneldistrikten att använda som modell för sina egna regler. Kennelklubbens fullmäktige har godkänt reglerna den 22.11.2020.
Updated

 

Rotujärjestöt

Rotujärjestöt ovat valtakunnallisia yhdistyksiä, jotka ohjaavat edustamiensa koirarotujen jalostusta Suomessa. Rotujärjestöt myös edistävät rodun harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille. Rotujärjestöt seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat siitä tietoa eri kanavia pitkin.

Kennelliiton valtuusto hyväksyy yhdistykselle rotujärjestön statuksen. Edellytyksenä sille on, että yhdistys on toiminnallaan pystynyt osoittamaan, että se kykenee hoitamaan rotujärjestön tehtävät.

Rotujärjestöjä on tällä hetkellä 97. Löydä omasi täältä.

Downloadable file
Kennelliiton rotujärjestöohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä kerrotaan, millä edellytyksillä yhdistys voi anoa rotujärjestön statusta. Ohjesääntöön on kirjattu myös rotujärjestön tehtävät. Ohjesääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 22.12.2021
Rotujärjestöksi pääsyn vähimmäisvaatimukset ja rotujärjestön ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä kerrotaan, millä edellytyksillä yhdistys voi anoa rotujärjestön statusta. Ohjesääntöön on kirjattu myös rotujärjestön tehtävät. Ohjesääntö on tullut voimaan 1.7.1997. Valtuustossa 30.5.2021 tehty lisäys tulee voimaan 1.7.2021.
Updated
Muut versiot
Kennelliiton rotujärjestöohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä kerrotaan, millä edellytyksillä yhdistys voi anoa rotujärjestön statusta. Ohjesääntöön on kirjattu myös rotujärjestön tehtävät. Ohjesääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Status av kennelklubbens medlemsföreningar
Updated

 

Rotuyhdistykset

Rotuyhdistykset (entiset rotua harrastavat yhdistykset) edistävät edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotuyhdistykset ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä.

Rotuyhdistyksen oikeudet yhdistykselle myöntää Kennelliiton hallitus. Rotuyhdistyksiä on 51. Katso omasi täältä.

Downloadable file
Rotua harrastavan yhdistyksen ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymään ohjesääntöön on kirjattu vähimmäisvaatimukset sille, että jäsenyhdistys pääsee rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Lisäksi ohjesääntöön on kirjattu rotua harrastavan yhdistyksen tehtävät. Ohjesääntö on voimassa 1.7.1997-31.12.2021.
Updated 30.5.2018
Rotua harrastavan yhdistyksen ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymään ohjesääntöön on kirjattu vähimmäisvaatimukset sille, että jäsenyhdistys pääsee rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Lisäksi ohjesääntöön on kirjattu rotua harrastavan yhdistyksen tehtävät. Ohjesääntö on voimassa 1.7.1997-31.12.2021.
Updated
Reglemente för rasförening
Updated
Downloadable file
Rotuyhdistyksen ohjesääntö 2022
Kennelliiton valtuuston hyväksymään ohjesääntöön on kirjattu vähimmäisvaatimukset millä jäsenyhdistys pääsee rotuyhdistykseksi. Lisäksi ohjesääntöön on kirjattu rotuyhdistyksen tehtävät. Ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2022.
Updated 11.8.2021
Rotuyhdistysken ohjesääntö 2022
Kennelliiton valtuuston hyväksymään ohjesääntöön on kirjattu vähimmäisvaatimukset millä jäsenyhdistys pääsee rotuyhdistykseksi. Lisäksi ohjesääntöön on kirjattu rotuyhdistyksen tehtävät. Ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2022.
Updated

 

Rotukerhot

Rotukerhot (entiset rotuyhdistykset) ovat pienempiä eri rotujen valtakunnallisia yhdistyksiä. Rotukerhot kuuluvat rotujärjestöjen alaisuuteen. Ne voivat olla myös rotuyhdistyksen paikallisia tai alueellisia jäsenyhdistyksiä. Rotukerhot ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä. Rotukerhoja on 45.

 

Kennel- eli harrastusyhdistykset

Kennel- eli harrastusyhdistykset ovat paikallisia tai alueellisia koiraharrastuskerhoja. Monet niistä ovat metsästys-, tottelevaisuus- tai agility-yhdistyksiä. Kennelyhdistykset ovat oman kotipaikkakuntansa kennelpiirien jäseniä. Vuonna 2020 kennelyhdistyksiä oli lähes 2000.

Kennelyhdistysten tiedot löytyvät kennelpiirien verkkosivuilta.

 

Lajiliitot

Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai useampaa koe- tai kilpailutoimintaa edustava valtakunnallisen yhdistys. Kennelliiton alaisuudessa toimii yksi lajiliitto, Suomen Agilityliitto SAGI ry.