Våra medlemsföreningar är:

  • kenneldistrikt
  • rasföreningar
  • rasklubbar
  • specialklubbar
  • grenförbund
  • fritidsföreningar som idkar hundverksamhet

Av medlemsföreningar har kenneldistrikt och specialklubbar representation i Kennelklubbens fullmäktige som är Kenneklubbens beslutsorgan och sammanträder två gånger om året.

Rollerna för Kennelklubbens medlemsföreningar har fastställts i Kennelklubbens stadgar.

Downloadable file
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad