Lomakkeet

Kaikki aihealueet
  • Kaikki aihealueet
  • Koiran terveys
  • Koirankasvatus
Kaikki kohderyhmät
  • Kaikki kohderyhmät
  • Eläinlääkäreille
  • Jäsenyhdistyksille
  • Kasvattajille
  • Koiranomistajille
  • Koiranostajille
  • Nuorille
Haku on muuttunut, lue lisää muutoksista

Lomakkeet Eläinlääkäreille

Downloadable file
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tehdään polveutumismääritys Laboklinin laboratoriossa.
Päivitetty 21.6.2021
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tehdään polveutumismääritys Laboklinin laboratoriossa.
Päivitetty
Laboklins remiss för DNA-profilering
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Päivitetty
Request to Laboklin for DNA Profiling
Use this form when placing an order to Laboklin for DNA profiling.
Päivitetty
Downloadable file
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun pentueelle halutaan tilata DNA-polveutumismääritys Laboklinin laboratoriosta.
Päivitetty 2.7.2021
Laboklinin lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun pentueelle halutaan tilata DNA-polveutumismääritys Laboklinin laboratoriosta.
Päivitetty
Laboklins remiss till valpkullens härstamningsanalys
Denna remiss används bid beställning av härstamningsanalys för valpkull hos Laboklin.
Päivitetty
Submission form to Laboklin for Parentage analysis
Use this form when placing an order for litter parentage analysis to Laboklin.
Päivitetty
The form can be filled and saved
Maksatutkimuslomake
Tähän lomakkeeseen kirjataan koiran maksatutkimukstestin tulos. Eläinlääkäri toimittaa lomakkeen testinäytteen tutkivaan laboratorioon.
Päivitetty 30.5.2018
Maksatutkimuslomake
Tähän lomakkeeseen kirjataan koiran maksatutkimukstestin tulos. Eläinlääkäri toimittaa lomakkeen testinäytteen tutkivaan laboratorioon.
Päivitetty
Klinisk leverundersökning
Päivitetty
Clinical liver examination
Päivitetty
The form can be filled and saved
Suostumus terveystarkastustuloksen julkisuuteen
Koiran omistajan allekirjoitettavaksi esim. joukkotarkastustilaisuuksiin, joissa ei ole printteriä, mutta joissa eläinlääkäri haluaa kuitenkin tallentaa tulokset sähköisesti paperilomakkeen sijasta. Tulosta nippu näitä hyvissä ajoin etukäteen ja allekirjoituta koiran omistajalla ennen tutkimusta.
Päivitetty 30.5.2018
Suostumus terveystarkastustuloksen julkisuuteen
Koiran omistajan allekirjoitettavaksi esim. joukkotarkastustilaisuuksiin, joissa ei ole printteriä, mutta joissa eläinlääkäri haluaa kuitenkin tallentaa tulokset sähköisesti paperilomakkeen sijasta. Tulosta nippu näitä hyvissä ajoin etukäteen ja allekirjoituta koiran omistajalla ennen tutkimusta.
Päivitetty