Koirien liitto – Kennelliitto

27.12.2023 Helena Suni
Helena Suni

Suomen Kennelliitto täyttää ensi vuonna 135 vuotta. Koirien hyvinvointia Suomessa voidaan edistää parhaiten vahvan koiraharrastajien liiton kautta, kirjoittaa Kennelliiton kunniapuheenjohtaja Helena Suni. 

Mikä on Kennelliiton kennel? Se ei ole kennel, jossa kasvatetaan koiria, se ei merkitse koiratarhaa tai koirankoppia, niin kuin joskus englannin kielessä. Kennel on koira, sana palautuu muinaisranskan ja englannin kautta latinan koiraa merkitsevään sanaan canis. Kennelliitto on siis koirien liitto. Onko se koirien edunvalvontaorganisaatio?

Kennelliiton tarkoituksena on sääntöjensä mukaan koira-alan valtakunnallisena asiantuntijana luoda edellytykset koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle suomalaisessa yhteiskunnassa. Jo ensimmäisiin sääntöihin 134 vuotta sitten kirjattiin tarkoituspykälään ”edistää parempaa koiranhoitoa maassa”.

Tämän vuoden uutisotsikoiden perusteella voi todeta, ettei tarkoitusta ole onnistuttu toteuttamaan. Vai onko kuitenkin? On liian helppoa sanoa, pieleen meni, mitään ei ole saatu aikaan. Epäonnistumisia tulee, kun kyseessä on maanlaajuisesti iso organisaatio, jossa on suuri joukko erilaisia ihmisiä. Kuitenkin Kennelliito on 134 vuotta tehnyt työtä koirien hyvinvoinnin eteen ja ottaa edelleen asian vakavasti. Koirien hyvinvointi on Kennelliiton keskeisin asia tänäänkin. 

Kennelliitto on tehnyt etenkin 2000-luvulla valtavasti töitä terveempien ja hyvinvoivimpien koirien jalostamiseksi. Ilman Kennelliittoa ei olisi olemassa yleistä jalostusstrategiaa rotukoirien kasvattajien suuntaviivoiksi, suurta määrää terveystutkimuksia jalostukseen käytettäville koirille, eikä jalostusrajoituksia, joita myös käytännössä pystytään valvomaan. Kaikkien Kennelliittoon rekisteröityjen koirien sukupuut, terveystiedot sekä muun muassa luonnetesti- tai MH-kuvaustiedot ovat kenen tahansa nähtävillä kaikille avoimessa jalostustietojärjestelmässä, jossa on tietoa yli 2,1 miljoonasta koirasta.

Kennelliitolla on Helsingin yliopiston kanssa sopimus, jonka tarkoitus on kehittää koirien terveyteen liittyvää tieteellistä tutkimusyhteistyötä ja selvittää tutkimuksen tuloksista saatavien johtopäätösten vaikutuksia koirien jalostukseen. Kennelliitto ja Helsingin yliopisto ovat perustaneet Koirien tutkimusrahaston, joka jakaa apurahoja koirien terveystutkimuksiin. Terveyden osalta Kennelliitto on tehnyt parhaansa koirien liitossa.

Koirien liitto on myös harrastusliitto. Koirien omistajille on Kennelliiton suojissa tarjolla edullisia koiraharrastusmahdollisuuksia, yli 360 000 vuosittaista harrastussuoritusta. Ilman Kennelliittoa ei olisi laajalle joukolle suomalaisia tarjottavia kaverikoira- ja lukukoirakohtaamisia, eikä edullista tai täysin ilmaista koulutusta ja valistusta koiranomistajille ja koiran hankintaa harkitseville.

Jäsenmäärällä mitattuna Suomen Kennelliitto on yksi maailman suurimmista kennelliitoista. Toiminta on laaja ja monipuolista. Kuten aiemmin totesin, silloin valitettavasti joukkoon mahtuu myös sellaista toimintaa, jossa koiran hyvinvointi ei toteudu, mutta olisiko vastuutonta toimintaa enemmän ilman Kennelliittoa? Varmasti olisi. Olisiko koirien hyvinvointi Suomessa paremmalla tasolla ilman Kennelliittoa? Ei olisi. 

Kennelliitto ei kuitenkaan yksin pysty valvomaan koiranpitoa ja harrastustoimintaa niin, ettei näyttelyissä, kokeissa tai harjoituksissa eikä koiranpidossa ylipäätään tapahtuisi koirien hyvinvoinnin vastaisia tekoja. Tähän tarvitaan yhteistyötä kaikkien koiranomistajien kesken.

On tärkeää vaikuttaa siihen, miten Kennelliitossa toimitaan, miten asioita viedään eteenpäin, mikä on Kennelliiton arvomaailma. Se onnistuu vain siten, että jäsenistö on mukana päätöksenteossa. Jäsenistö ja taustayhdistykset vastaavat siitä, keitä valitaan valtuustoon ja hallitukseen päättämään asioista. Kennelliiton jäsenyys on siis keskeinen asia koirien edunvalvonnassa.

Kun epäonnistumisia tapahtuu, asiat eivät mene oman mielen mukaan, on helppo seurata niitä, jotka ilmoittavat äänestävänsä jaloillaan, eroavat Kennelliitosta ja kehottavat muita lähtemään mukaansa. Miten tämä auttaa koiria, koiraharrastusta. Ei mitenkään. Se on vaivattomin tapa olla tekemättä mitään. Silloin ei tarvitse yrittää vaikuttaa siihen, että, koirilla olisi mahdollisimman hyvä elämä ja omistajilla harrastusmahdollisuuksia, että maailma olisi eläinystävällinen.

Kennelliiton vahva asiantuntijuus on koiraharrastustoiminnalle mahdollisuus. Olemalla jäsenenä koirien liitossa koirien kanssa voimme yhdessä onnistua luomaan paremman tulevaisuuden.

Kennelliitto täyttää ensi vuonna 135 vuotta. Tehdään yhdessä vuodesta hyvä vuosi koirille ja Kennelliitolle.

Helena Suni
Helena Suni

Helena Suni oli Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja vuosina 2009–2016. Pitkään valtuuston jäsenenä toiminut Suni nimitettiin Kennelliiton kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2017.