Jalostuskoiran luonne

Koiralla on keskimääräistä suurempi riski periyttää epätasapainoista luonnetta, jos se on itse arka, heikkohermoinen tai vihainen.

Koiran jalostustarkastus-, näyttely-, luonnetesti- tai luonnekuvaustuloksesta ei saa ilmetä heikkohermoista tai arkaa käytöstä.

Jalostuskoiran terveys

Jalostuskoiralla ei saa olla hyvinvointia alentavia, normaalin liikunnallisen elämän estäviä sairauksia ja vikoja. Kyseisenlaisiin sairauksiin ja vikoihin luetaan myös anatomiset ääripiirteet sekä rakenteelliset heikkoudet.

Jalostuskoiralla ei saa olla sairautta, joka vaatii säännöllistä tai toistuvaa lääkehoitoa tai erityisruokavaliota.

Jalostukseen käytettävä koira ei saa tiettävästi periyttää edellä mainitun kaltaisia vikoja ja sairauksia. Tällaisen koiran jalostuskäyttö voidaan sallia vain, jos yhdistelmän toisen osapuolen genotyypin kyseisen vian tai sairauden suhteen voidaan geenitestillä varmistaa olevan sellainen, ettei genotyypiltään sairaita jälkeläisiä synny (ks. Syntyvien pentujen genotyypin määrittäminen).

Jalostukseen käytettävät yhdistelmät tulee valita siten, että syntyvien pentujen genotyyppi vakavien perinnöllisten sairauksien sekä esimerkiksi karvattomuus-, merle-, harlekiini-, sinidiluutio-, töpö- ja vastakarvapiirtoalleeleiden suhteen ei aiheuta niille terveysongelmia tai vikoja.

Syntyvien pentujen genotyypin määrittäminen – yksigeenisesti periytyvät sairaudet
Jalostuskoiran genotyyppi määritetään ennen astutusta geenitestillä. Jos geenitestiä ei ole, todennäköinen genotyyppi määritetään sukutaulun perusteella. Pentueen vanhemmiksi valitaan koirat, jotka yhdistämällä ei saada aikaiseksi sairaita jälkeläisiä (Taulukot 1-4).

Syntyvien pentujen genotyypin määrittäminen – monigeenisesti periytyvät sairaudet

Jos sairaudelle on olemassa standardoitu ja toistettavissa oleva tutkimusmenetelmä, pentujen vanhemmat tutkitaan rodussa esiintyvien perinnöllisten sairauksien osalta ennen astutusta. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan sairauden periytymisen todennäköisyys. Asteikon huonoimpia tuloksia (ks. esimerkit) saaneiden koirien käyttäminen jalostukseen ja yhdistäminen toisiinsa tuottaa suurella todennäköisyydellä sairaita jälkeläisiä.

Esimerkkejä asteikoiden huonoimmista tuloksista

 • lonkkanivelen kasvuhäiriö: D tai E
 • kyynärnivelen kasvuhäiriö: 2 tai 3
 • polvilumpion sijoiltaanmeno: 3 tai 4

Esimerkkejä sairauksista, vioista, ääripiirteistä ja heikkouksista

Sairauksia ja vikoja:

 • atooppiset iho-ongelmat
 • allergiat
 • sairaaksi luokiteltava tutkimustulos monigeenisestä sairaudesta (ks. Syntyvien pentujen genotyypin määrittäminen)
 • oireilevat ja/tai eläinlääkärin hoitoa ja/tai leikkausta vaativat periytyvät ongelmat


Anatomisia ääripiirteitä:

 • hengitysvaikeudet (äänekäs, rohiseva hengitys paikallaan ollessa ja/tai liikkeessä).
 • äärimmäinen lyhytkalloisuus tai –kuonoisuus (aiheuttaa hengitysvaikeuksia)
 • ahtaat sieraimet
 • liikkumisvaikeudet
 • hyvin niukat takakulmaukset
 • liioitellun löysä tai poimuuntunut nahka (aiheuttaa ihotulehduksia, silmien hankautumista, silmäluomien roikkumista)
 • huuli- ja nenäpoimut
 • silmien tai silmäluomien epänormaali koko ja muoto (selkeät luomen kiertymät, suuret pullistuneet silmät)
 • pysyvä aukile
 • leukojen voimakas epäsuhta
 • korostuneen pitkät korvat, jotka estävät normaalin liikkumisen
 • muut Kennelliiton rotukohtaisissa ohjeissa (RKO) mainitut epäterveet ulkomuotopiirteet


Synnynnäisiä rakenteellisia vikoja ja heikkouksia:

 • luuston kasvuhäiriöt ja irtopalat
 • eturaajojen kondrodystrofiamuutokset
 • ristisiteiden repeämät
 • polvilumpion sijoiltaanmeno
 • epänormaali purenta

Lisääntyminen ja nartun hyvinvointi

Luonnolliseen synnytykseen kuuluvat myös esimerkiksi pentujen virheasennot sekä kuollut tai epämuodostunut pentu, joiden vuoksi voidaan joutua turvautumaan keisarileikkaukseen. Tällaisen syyn vuoksi tehty keisarileikkaus ei johdu siitä, ettei narttu kykenisi synnyttämään luonnollisesti.

Taulukot

Taulukko 1. Mahdolliset yhdistelmät sekä niistä syntyvien jälkeläisten todennäköinen jakauma, kun jokin sairaus periytyy autosomissa (muussa kuin sukukromosomissa) vallitsevasti. Sairaita jälkeläisiä tuottavia yhdistelmiä vältettävä.
 

  Normaali (rr) Sairas (Rr) Sairas (RR)
Normaali (rr) kaikki terveitä

50 % terveitä

50 % sairaita

kaikki sairaita
Sairas (Rr)

50 % terveitä

50 % sairaita

25 % terveitä

75 % sairaita

kaikki sairaita
Sairas (RR) kaikki sairaita kaikki sairaita kaikki sairaita


Taulukko 2. Mahdolliset yhdistelmät sekä niistä syntyvien pentujen todennäköinen jakauma, kun jokin sairaus periytyy autosomissa (muussa kuin sukukromosomissa) väistyvästi. Sairaita jälkeläisiä tuottavia yhdistelmiä vältettävä.
 

  Normaali (RR) Terve kantaja (Rr) Sairas (rr)
Normaali (RR) kaikki normaaleja

50 % normaaleja

50 % terveitä kantajia

kaikki terveitä kantajia
Terve kantaja (Rr)

50 % normaaleja

50 % terveitä kantajia

25 % normaaleja

50 % terveitä kantajia

25 % sairaita

50 % terveitä kantajia

50 % sairaita

Sairas (rr) kaikki terveitä kantajia

50 % terveitä kantajia

50 % sairaita

kaikki sairaita


Taulukko 3. Mahdolliset yhdistelmät sekä niistä syntyvien pentujen todennäköinen jakauma, kun jokin sairaus periytyy X-kromosomissa väistyvästi. Sairaita jälkeläisiä tuottavia yhdistelmiä vältettävä.
 

Isä   Emä  
  Normaali (XtXt) Terve kantaja (XtXs) Sairas (XsXs)
Normaali (XtY)

kaikki nartut terveitä

kaikki urokset terveitä

50 % nartuista terveitä

50 % nartuista kantajia

50 % uroksista terveitä

50 % uroksista sairaita

kaikki nartut kantajia

kaikki urokset sairaita

Sairas (XsY)

kaikki nartut kantajia

kaikki urokset terveitä

50 % nartuista kantajia

50 % nartuista sairaita

50 % uroksista terveitä

50 % uroksista sairaita

kaikki nartut sairaita

kaikki urokset sairaita

Xt = normaali geeniversio, Xs = sairautta aiheuttava geeniversio 

Taulukko 4. Mahdolliset yhdistelmät sekä niistä syntyvien pentujen todennäköinen jakauma, kun jokin sairaus periytyy X-kromosomissa vallitsevasti. Sairaita jälkeläisiä tuottavia yhdistelmiä vältettävä.

 

Isä   Emä  
  Normaali (XtXt) Sairas (XtXs) Sairas (XsXs)
Normaali (XtY)

kaikki nartut terveitä

kaikki urokset terveitä

50 % nartuista terveitä

50 % nartuista sairaita

50 % uroksista terveitä

50 % uroksista sairaita

kaikki nartut sairaita

kaikki urokset sairaita

Sairas (XsY)

kaikki nartut sairaita

kaikki urokset terveitä

kaikki nartut sairaita

50 % uroksista terveitä

50 % uroksista sairaita

kaikki nartut sairaita

kaikki urokset sairaita

Xt = normaali geeniversio, Xs = sairautta aiheuttava geeniversio