Ohjeistuksia tuontikoiran rekisteröintiin

Jalostuskäyttöön tuodut nartut on rekisteröitävä Suomeen viimeistään pentujen rekisteröinnin yhteydessä. Urokset (myös ns. jalostuslainat) on rekisteröitävä viimeistään 12 kk kuluttua ensimmäisten pentujen syntymästä, jos urosta halutaan käyttää silloin uudelleen jalostukseen.

Koirien maahantuontiin ja vientiin liittyvät määräykset antaa viranomainen − löydät ne Ruokaviraston (entinen Elintarviketurvallisuusvirasto) sivuilta.

Rekisteröinti ja tarvittavat asiakirjat

Tuontikoiran rekisteröinnin voi aloittaa Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelussa. Kennelliitossa koiran sukutaulusta tallennetaan neljä sukupolvea, mikäli ne on kirjattu koiran alkuperäiseen rekisteritodistukseen (export pedigree). Sukutauluun tallennetaan vain FCI-hyväksytyssä rekisterissä olevat koirat. Toimita Omakoira-palvelusta tai tämän sivun alalaidasta tulostettava rekisteröintilomake Kennelliittoon yhdessä ulkomaisen kenneljärjestön antaman alkuperäisen (ei kopio) rekisteritodistuksen kanssa.

Tuontikoiran tulee olla tunnistusmerkitty ja mikrosiru- tai tatuointinumeron tulee olla merkitty rekisteritodistukseen tai passiin (jolloin mukaan liitetään kopio passista). Koiran rekisteröintiin liittyvien todistusten hankkiminen on koiran omistajan vastuulla ja tapahtuu hänen kustannuksellaan. Osasta maista vaaditaan tuontikoiran rekisteröintiä varten erillinen vientiä varten annettu polveutumistodistus, esim. export pedigree. Pohjoismaista riittää kyseisen maan alkuperäinen rekisteritodistus lukuunottamatta Norjaa ja Tanskaa, joista vaaditaan myös kyseisen maan antama omistajatodistus.

Esimerkkejä yleisimmistä tuontimaista ja tarvittavista asiakirjoista  

Alankomaat

laminoitu pedigree + erillinen export pedigree -dokumentti

USA

pedigree certificate + registration certificate -dokumentti /
31.5.2019 alkaen export pedigree -dokumentti

Bulgaria

pedigree certificate + erillinen export pedigree -dokumentti

Irlanti

export pedigree certificate + registration certificate -dokumentti

Iso-Britannia

certified export pedigree

Itävalta

pedigree + erillinen export zertifikat -dokumentti

Liettua

certified pedigree + erillinen export pedigree -dokumentti

Saksa

rotujärjestön pedigree + erillinen VDH:n export pedigree -dokumentti

Belgia

pedigree + erillinen export pedigree -dokumentti

 

 Esimerkkejä maista, joissa riittää vain yksi  dokumentti (export pedigree)

Espanja, Italia, Latvia, Portugali, Ranska Serbia, Venäjä, Viro

Alkuperäiseen rekisteritodistukseen tai export pedigree -dokumenttiin merkitään koiran suomalainen rekisterinumero tarralla ja todistus palautetaan omistajalle.

Kennelliitto rekisteröi FCI:n hyväksymiin rekistereihin merkittyjä koiria. FCI:n ulkopuolisesta rekisteristä tuotavan koiran rekisteröintiä on anottava koirakohtaisesti, ellei rodun rotukohtaisissa erityisehdoissa määritellä muuta. Monirotuisen tuontikoiran voi ilmoittaa Kennelliiton tunnistusmerkintärekisteriin.

Luonnontöpöhäntäistä tuontikoiraa rekisteröitäessä vaaditaan töpöhäntäisyyden vahvistavan geenitestin tulos. Tulokseksi hyväksytään Genoscoper Oy:n (voidaan tilata osana MyDogDNA PASS ja MyDogDNA LITE -testipaketteja), Laboklin GmbH & Co. KG:n tai Movet Oy:n tarjoama testitulos tai ulkomainen T-box-mutaatiota koskeva testitulos. Ulkomaisen tuloksen mukana tulee olla eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta sekä tunnistusmerkinnän tarkastamisesta näytteenoton yhteydessä.

Rekisteröintimaksu

Tuontikoiran rekisteröinnistä peritään toisen maksuluokan mukainen maksu, ks. hinnasto.

Koiran tulokset ulkomailta

Jos koiralla on ulkomailla saavutettuja terveys- tai muita tuloksia, voidaan hyväksyttävät tulokset tallentaa koiran tietoihin rekisteröinnin yhteydessä. Liitä tällöin kopiot todistuksista ja lausunnoista muiden asiakirjojen mukaan. Kennelliittoon ei tallenneta yksittäisiä ulkomaisia näyttely- tai koetuloksia, ainoastaan valionarvot ja muut tittelit. Terveystutkimusten kohdalla hyväksyttävät lausunnot on määritelty sairauskohtaisissa ohjeissa.

PEVISA-ehdot tai muut rotukohtaiset erityisehdot eivät koske tuontikoiran rekisteröintiä, mutta ne on täytettävä mikäli koiraa käytetään Suomessa jalostukseen.

Tuontikoiran rekisteröintiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet

Downloadable file
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty 24.10.2019
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Päivitetty
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Päivitetty